Facilitátorka ženských skupin

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2


Organizátorem rekvalifikačního kurzu je Loona Dance Academy, s.ro.
Pro účely žádosti o tento rekvalifikační kurz na Úřadu práce v ČR Vám na žádost zašleme písemné potvrzení o udělení akreditace MˇŠMT.
Kontaktujte nás na academy@loona.cz

Termín studia: 4. 10. 2024 - 26. 6. 2025

160 výukových hodin
ROČNÍK 2024 - 2025 OTEVŘEN NOVÝM PŘIHLÁŠKÁM.

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí - např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický rekvalifikační výcvik na poli vzdělávání v oblasti vztahů a osobního rozvoje. 

Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku....

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin, 9 víkendů. První víkend v říjnu proběhne mimo Prahu na zámku Ostrov, Zbraslavice a 8 víkendů ve Studiu Loona v Karlíně.

Vybraly jsme nádherná místa pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla.
Studio Loona v pražském Karlíně, které Lucie vytvořila v r. 2014 jako oázu pro ženy a jako základnu pro svou školu. Místo inspirace, spočinutí a bezpečí, kde vše začalo.

První víkend proběhne mimo Prahu na komorním Zámku Ostrov, abychom lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si komfort a na víkend vpluly do "jiného světa", moonlodge - ženské měsíční chýše.

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k nové profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.

Náplň a cíl výcviku:
Cílem - absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení - facilitaci ženských pracovních týmů, leadershipu, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření - ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní - je vzdělání v oblasti vztahů, výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem (rituální, kruh archetypů), záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a jejich stíny, ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Jsou možné 2 varianty studia:
Výuka varianta 1 rok - pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci, profesi Facilitátorky ženských skupin.

Výuka varianta rozšířená - specializovaná - pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí a chtějí si rozšířit dovednosti a znalosti, lze pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) do dalšího stupně výcviku - rozšířeného odborného studia pro získání specializovaných dovedností a znalostí u garantek výcviku FŽS nebo kdekoliv jinde dle vlastní volby - na vyžádání můžeme předat doporučení.

Specializace garantek výcviku FŽS:
Lenka Papadakisová - Moudré podnikání žen - Trénink průvodkyň (specializovaný)
Barbora Zemanová - Výcvik Ceremonialistky - Škola ženských rituálů
Lucie Kupcová - Lektorský výcvik Loona dance, rekvalifikace Instruktorka tance
Tamara Melissa - Lektorský výcvik transformačních rituálů Cesta Ženy - vstup do lektorského výcviku transformačních rituálů Cesta ženy je podmíněn absolvováním 2- letého cyklu rituálů.

Studium je určeno:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které začínají a chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už v sociální, pedagogické oblasti, terapeutické či firemní v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo formou volnočasové aktivity jako jsou diskuzní kruhy, dívčí a ženské kurzy, semináře a kruhy aj., také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů/průvodkyně kruhů, manažerky, psycholožky, které skupiny a kruhy už provázejí a rády by rozšířily, prohloubily své znalosti nebo získaly oficiální profesní rekvalifikaci.

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se v oblasti vztahů


Termíny výuky v roce 2024:
1. seminář - 4.- 6.10. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
2. seminář - 1.- 3.11. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
3. seminář - 29.11..- 1.12. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 16)
Termíny výuky v roce 2025:
4. seminář - 10. - 12.1. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 10- 14)
5. seminář - 31.1.- 2.2. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
6. seminář - 28.2.- 1.3. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
7. seminář - 4.- 6.4. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
8. seminář - 2. - 4.5. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
9. modul - Zkoušková příprava, testovací kruhy - 29.5. - 1.6. (9 - 17h.)
Závěrečné zkoušky probíhají ve 4 dnech - 23.6 . - 26. 6. (časově všechny dny 9 - 17).
Slavnostní předání certifikátů - bude doplněno.

Veřejná praxe:

 • součástí studia je 4x 2 (3) hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou za volný vstup nebo dobrovolný příspěvek v období únor - květen (červen) - studentka, které zcela začíná s kruhy uvádí veřejně PRAKTIKANTKA VE VÝCVIKU.

Školní účast a vydání certifikátu a Osvědčení o rekvalifikaci:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát a Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin. 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka - průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.

Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu - energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, směřuje pozornost k srdci, k přítomnosti a spolupráci, tvoří kmen a nikoliv tábory, podporuje všechny zúčastněné k sebevyjádření a sebereflexi, drží prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost, sebereflexi a kultivuje svou lidskost.

Ženské kruhy a stín, facilitátorské umění
- výňatek z výukových skript ke studiu.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena - rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové - seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj.

Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti...

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how - talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe

BONUS!
navíc získáte k osobní vnitřní práci 50% slevu na roční členství v Loona Clubu.

Prakticky se naučíte........

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • naučíte se umění vytvářet vztahy naplněné mírem a soucitem
 • získáte nástroje k rozpomenutí se na sebe samu, posílení středu, rozvoje vědomí sama sebe, posílení se = vyživení se
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou - o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou - mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu a řešení konfliktů
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

Koordinátorka výcviku je Vendulka Pánková
somatická koučka, lektorka tance a zdravého pohybu pro ženy a specialistka na pánevní dno celostním přístupem, na ženskou cykličnost v praxi a další ženská témata, je ceremonialistka, akreditovaná lektorka Loona Dance a Tance luny, školitelka, se ženami pracuje více jak 15 let, provází ženské kruhy a přechodové rituály.

www.vendulka.eu


    Lektorský sbor

Mgr. Tamara Melissa, Lenka Papadakisová, Barbora Zemanová, Lucie Kupcová,
MUDr. Helena Máslová, Mgr. Kasia Korda, Mgr. Jana Emili Zlámaná, Liliana Fibigerová,
Zita Procházková, Ing. Šárka Nováková

Cena a způsob platby

Cena: 56.000 Kč  (2.257 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami. V případě úhrady celé částky najednou je cena 54.000 Kč, kontaktujte nás na academy@loona.cz.
V případě konání víkendové výuky ve Studiu Loona, Křižíkova 67, Praha - Karlín je možný nocleh ve studiu Loona za poplatek 250Kč/noc, k dispozici měkké matrace, sprchy, kuchyňka. V případě konání prvního víkendu mimo Prahu hradí si účastnice navíc ubytování a plnou penzi v hotovosti na místě celkem 2700 - 3000Kč (bude upřesněno).

Uzávěrka přihlášek je měsíc před konáním výcviku,
k 5.9. 2024 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou nevratné rezervační zálohy 10 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 6000 Kč na základě vydané faktury se splatností do 10.8. 2024 na bankovní účet uvedený ve vydané faktuře. Zbývající částka je rozložena do
8 měsíčních úhrad, dle splátkového kalendáře uvedeného ve faktuře.

Storno podmínky:

 • rezervační záloha znamená, že je poslaná částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • storno poplatek do 20.8. 2024 z první zaplacené splátky je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.
 • storno poplatek po 20.8. 2024 je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.
 • Více o podmínkách studia naleznete v Obchodní podmínky a v přihlášce ke kurzu, která vám bude zaslána společně se studijním plánem.

Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena pouze na 20 žen.

Pilotní výcvik 2023 - 2024
Pilotní výcvik 2023 - 2024