Facilitátorka ženských skupin

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2


Organizátorem rekvalifikačního kurzu je Lucie Kupcová, hlavní garant a jednatel spol. Loona Dance Academy, s.ro.
Pro účely žádosti o tento rekvalifikační kurz na Úřadu práce v ČR Vám na žádost zašleme písemné potvrzení o udělení akreditace MˇŠMT.
Kontaktujte nás na academy@loona.cz

Termín studia: 4. 10. 2024 - 26. 6. 2025

160 výukových hodin
ROČNÍK 2024 - 2025 OTEVŘEN NOVÝM PŘIHLÁŠKÁM.

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí - např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický rekvalifikační výcvik na poli vzdělávání v oblasti vztahů a osobního rozvoje. 

Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku....

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin, 9 víkendů. První víkend v říjnu proběhne mimo Prahu na zámku Ostrov, Zbraslavice a 8 víkendů ve Studiu Loona v Karlíně.

Vybraly jsme vhodná místa pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla.
Studio Loona v pražském Karlíně, které Lucie vytvořila v r. 2014 jako oázu pro ženy a jako základnu pro svou školu. Místo inspirace, spočinutí a bezpečí, kde vše začalo.

První víkend proběhne mimo Prahu na komorním Zámku Ostrov, abychom lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si komfort a na víkend vpluly do "jiného světa", moonlodge - ženské měsíční chýše.

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k nové profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.

Náplň a cíl výcviku:
Cílem - absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení - facilitaci ženských pracovních týmů, leadershipu, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření - ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní - je vzdělání v oblasti vztahů, výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem (rituální, kruh archetypů), záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a jejich stíny, ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Jsou možné 2 varianty studia:
Výuka varianta 1 rok - pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci, profesi Facilitátorky ženských skupin.

Výuka varianta rozšířená - specializovaná - pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí a chtějí si rozšířit dovednosti a znalosti, lze pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) do dalšího stupně výcviku - rozšířeného odborného studia pro získání specializovaných dovedností a znalostí u garantek výcviku FŽS nebo kdekoliv jinde dle vlastní volby - na vyžádání můžeme předat doporučení.

Specializace garantek výcviku FŽS:
Lenka Papadakisová - Moudré podnikání žen - Trénink průvodkyň (specializovaný)
Barbora Zemanová - Výcvik Ceremonialistky - Škola ženských rituálů
Lucie Kupcová - Lektorský výcvik Loona dance, rekvalifikace Instruktorka tance
Tamara Melissa - Lektorský výcvik transformačních rituálů Cesta Ženy - vstup do lektorského výcviku transformačních rituálů Cesta ženy je podmíněn absolvováním 2- letého cyklu rituálů.

Studium je určeno:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které začínají a chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už v sociální, pedagogické oblasti, terapeutické či firemní v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo formou volnočasové aktivity jako jsou diskuzní kruhy, dívčí a ženské kurzy, semináře a kruhy aj., také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů/průvodkyně kruhů, manažerky, psycholožky, které skupiny a kruhy už provázejí a rády by rozšířily, prohloubily své znalosti nebo získaly oficiální profesní rekvalifikaci.

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní a psychický stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se v oblasti vztahů


Termíny výuky v roce 2024:
1. seminář - 4.- 6.10. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
2. seminář - 1.- 3.11. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
3. seminář - 29.11..- 1.12. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 16)
Termíny výuky v roce 2025:
4. seminář - 10. - 12.1. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 10- 14)
5. seminář - 31.1.- 2.2. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
6. seminář - 28.2.- 1.3. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
7. seminář - 4.- 6.4. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
8. seminář - 2. - 4.5. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
9. modul - Zkoušková příprava, testovací kruhy - 29.5. - 1.6. (9 - 17h.)
Závěrečné zkoušky probíhají ve 4 dnech - 23.6 . - 26. 6. (časově všechny dny 9 - 17).
Slavnostní předání certifikátů - bude doplněno.

Veřejná praxe:

 • součástí studia je 4x 2 (3) hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou za volný vstup nebo dobrovolný příspěvek v období únor - květen (červen) - studentka, které zcela začíná s kruhy uvádí veřejně PRAKTIKANTKA VE VÝCVIKU.

Školní účast a vydání certifikátu a Osvědčení o rekvalifikaci:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát a Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin. 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka - průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.

Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu - energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, směřuje pozornost k srdci, k přítomnosti a spolupráci, tvoří kmen a nikoliv tábory, podporuje všechny zúčastněné k sebevyjádření a sebereflexi, drží prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost, sebereflexi a kultivuje svou lidskost.

Ženské kruhy a stín, facilitátorské umění
- výňatek z výukových skript ke studiu.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena - rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové - seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj.

Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti...

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how - talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe

BONUS!
navíc získáte k osobní vnitřní práci 50% slevu na roční členství v Loona Clubu.

Prakticky se naučíte........

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • naučíte se umění vytvářet vztahy naplněné mírem a soucitem
 • získáte nástroje k rozpomenutí se na sebe samu, posílení středu, rozvoje vědomí sama sebe, posílení se = vyživení se
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou - o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou - mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu a řešení konfliktů
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

Koordinátorka výcviku je Vendulka Pánková
somatická koučka, lektorka tance a zdravého pohybu pro ženy a specialistka na pánevní dno celostním přístupem, na ženskou cykličnost v praxi a další ženská témata, je ceremonialistka, akreditovaná lektorka Loona Dance a Tance luny, školitelka, se ženami pracuje více jak 15 let, provází ženské kruhy a přechodové rituály.

www.vendulka.eu


    Lektorský sbor

Mgr. Tamara Melissa, Lenka Papadakisová, Barbora Zemanová, Lucie Kupcová,
MUDr. Helena Máslová, Mgr. Kasia Korda, Mgr. Jana Emili Zlámaná, Liliana Fibigerová,
Zita Procházková, Ing. Šárka Nováková

Cena a způsob platby

Cena: 56.000 Kč  (2.257 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami. V případě úhrady celé částky najednou je cena 54.000 Kč, kontaktujte nás na academy@loona.cz.
V případě konání víkendové výuky ve Studiu Loona, Křižíkova 67, Praha - Karlín je možný nocleh ve studiu Loona za poplatek 250Kč/noc, k dispozici měkké matrace, sprchy, kuchyňka. V případě konání prvního víkendu mimo Prahu hradí si účastnice navíc ubytování a plnou penzi v hotovosti na místě celkem 2700 - 3000Kč (bude upřesněno).

Uzávěrka přihlášek je měsíc před konáním výcviku,
k 5.9. 2024 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou nevratné rezervační zálohy 10 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 6000 Kč na základě vydané faktury se splatností do 10.8. 2024 na bankovní účet uvedený ve vydané faktuře. Zbývající částka je rozložena do
8 měsíčních úhrad, dle splátkového kalendáře uvedeného ve faktuře.

Storno podmínky:

 • rezervační záloha znamená, že je poslaná částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • storno poplatek do 20.8. 2024 z první zaplacené splátky je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.
 • storno poplatek po 20.8. 2024 je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.
 • Více o podmínkách studia naleznete v Obchodní podmínky a v přihlášce ke kurzu, která vám bude zaslána společně se studijním plánem.

Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 20 žen (případně max 22).

Pilotní výcvik 2023 - 2024
Pilotní výcvik 2023 - 2024

Reference

Barbora Ševčíková

🌀 KONEC je jen nový začátek 🌱

Výcvik facilitátorek a naše 9ti měsíční cesta se téměř naplnila, doznívá ve mě náš poslední společný víkend s tématem jedinečnosti. Děkuji za všechny odbornice napříč obory, které jsem v akademii poznala, a že jich bylo🙏

S hlubokou vděčností, duší a tělem plným zážitků se dělím o mojí cestu skrze výcvik průvodkyně ženských a poradních kruhů.

🌺Když jsem se rozhodla pro tuto cestu, hledala jsem inspiraci a techniky, jak obohatit a prohloubit zážitky v kruzích, které vedu. Nicméně, to, co jsem našla a co se mnou zůstane, přesahuje všechny mé představy!

🌺Prožila jsem hlubokou osobní transformaci, která se neuvěřitelně rychle promítla do všech rovin mého života.

🌺Během cesty se po mém boku objevil nový partner.

🌺Opustila jsem zaměstnání, které mi již nesloužilo.

🌺Stěhování - po 13 ti letech v Praze jsem se přestěhovala na jih.

To vše jsou kroky, které vyplynuly z této proměny. A já jako vyznavač uzemněné spirituality, co musí mít i hmatatelné důkazy, že se osobní růst propisuje do hmoty jsem i po letech práce na sobě čučela a doteď čučim jak blázen, jaký fičák to byl!!

Tento výcvik mi ukázal, že rozvoj feminity a posílení ženské energie ve společnosti začíná právě u nás - ve způsobu, jakým žijeme, milujeme, pracujeme a jakým se spojujeme s ostatními.

🌺Chtěla bych vyjádřit nekonečnou vděčnost úžasnému kmenu žen, se kterými jsem měla tu čest studovat. Vaše podpora, sdílené příběhy a neochvějná síť vzájemné pomoci byly nepopsatelné!! A vzkazy od vás jsou boží❤️

🌺Společně jsme prošly cestou, která nás změnila a posunula blíže k tomu, kým opravdu jsme.

Děkuji od srdce každé z vás za tento nezapomenutelný zážitek. S příslibem, že co jsem se naučila a zažila, budu šířit dál ve svých kruzích, abych tak přispěla k rozkvětu a posílení ženské energie v nás všech.

S láskou a vděčností

𖦹 ᗷᗩᖇᑌ𖦹

Radka Lišková

Poslední víkend Facilitátorek proběhl v duchu tématu jedinečnosti 💫

Jedinečnost je v nás. Už teď. Není potřeba ji vytvářet. Už je.

Každá z nás je jedinečná. I já. Pro mě je zvědomování si mé vlastní jedinečnosti složité. Vím, že jsem jedinečná, ale ještě jsem to plně nepřijala. Každopádně jsem na cestě 🚀

Během víkendu jsem mohla zažít konstelační cvičení a další prožitky, které mi přinesly další podněty pro přemýšlení a hlavně mi pomohly rozpohybovat energie a přispěly ke skládání mé cesty. Jsem unavená, ale v dobrém slova smyslu. Cítím se prázdná, taky v dobrém slova smyslu. Dnešní Tanec záměru mě totiž propojil s tělem a pomohl mi vyprázdnit zahlcenou mysl. A já se díky tomu cítím lehčeji a věřím, že daný záměr bude ve mně ještě pracovat.

S ženami jsme si také celý víkend dávaly zpětné vazby a napsaly jsme si vzkazy - jak danou ženu vidíme, jaké podle nás má dary a jaká je její jedinečnost. Já jsem dostala nádherné vzkazy 💌 a jsem za ně vděčná. Nejvíce se v nich objevuje, že jsem energická, tančící, tvořivá, radostná a živelná 💛 Je krásné to slyšet, číst a cítit. Moc děkuju! Budu si tyto nádherné zprávy číst, když budu pochybovat, když si nebudu jistá, když zapomenu na svou esenci.

Děkuju za to, že jsem byla součástí tohoto pilotního výcviku, který mi přinesl hlubokou transformaci, což byl můj hlavní záměr. Děkuju, že jsem mohla zažít ženskou podporu, sounáležitost a laskavé přijetí. Vytvořily jsme jedinečný kruh, ve kterém cítím, že každá v něm máme své důležité místo. Kruh nekončí, pokračuje a navždy bude v nás.

Děkuju 🙏

Veronika Brázdilová

5.5.

Speciální datum často přináší speciální dny.

Dnešek je velice speciální.

Dneškem skončil poslední společný víkend mého výcviku Facilitátorka ženských skupin, ve kterém jsem už od října loňského roku.

Chybí nám ještě složit zkoušky, ale dnes byl jeden z konců, které nejsou konci. Je to přelom. Přelom do nové etapy životů nás všech, které jsme spolu opět dnes seděly v kruhu a sdílely své prožitky.

Zní to pateticky? Jako klišé?

Ona je to ale pravda.

To, co se nám povedlo vytvořit se nedá popsat slovy.

Byly jsme jedna pro druhou ve chvílích, kdy se otvírala traumata, těžké vzpomínky a témata. Společně jsme plakaly a držely se v náruči.

A společně jsme se smály pozdě v noci, kdy tělo volalo po spánku, ale něco v nás chtělo sedět a užívat si to krásné prostředí navždy.

Vzniklo tolik krásných vtipů (i ty nepublikovatelné😇😀).

Ale hlavně-vznikla přátelství, jejichž hloubka se nedá změřit.

Proč to všechno píšu?

Protože teď sedím ve vlaku do Brna a naprosto otevřeně tady pláču před 4 úplně cizíma lidma v kupé.

Pláču dojetím ze vzkazů, které jsme si během víkendu vzájemně psaly, abychom všechny mohly vidět svoji jedinečnost.

A píšu to taky proto, že nikdy dřív bych si nedovolila plakat na veřejnosti.

A taky protože jsem viděla po cestě z vlaku duhu a ovečky v zahradě mých rodičů.

Přála bych to zažít všem lidem na světě. To bezpodmínečné přijetí❤️

Hana Kolaříková

ANO TOBĚ, ANO SOBĚ

Děkuji každé jedné z nás za kruh, který tvoříme. Krásné, vědomě ženy,

které mě ani po 9 společných měsících nepřestávají překvapovat svojí

otevřeností, laskavostí, energií, podporou, jedinečností i upřímným

zájmem. Je to spanilá jízda a velká vděčnost být součástí této skupiny

pilotek ve výcviku Facilitátorka ženských skupin.🥰💖✨

Směřujeme ke konci výcviku. Boží je, že tady naše společná cesta nabírá

nový rozměr. Každá z nás nese jedinečnou esenci, kterou může předávat

dál. Je to radost, je to krása, je to výživné a léčivé. DĚKUJI 🙏💖

Veronika Nicol Švarcrová

Poslední výcvik v Praze za námi.

Esence našeho kruhu který byl vytvořen jedinečnými ženami, které ve stejnou chvíli vstoupily na palubu ročního výcviku akreditovaného kurzu Facilitátorek ženských skupin se nedá přenést do slov. Ten se musí prostě čistě, ryze a přirozeně zažít a v důvěře a bezpečném prostoru hluboce prožít i s následnou integrací.

Cítím velký vděk za krásnou profesní i osobnostně rozvojovou cestu plnou úžasných lektorek, kvalitní odborné i prožitkové výuky, skvělého zázemí akademie a děkuji za neuvěřitelnou plavbu se skvělou ženskou silnou a rozmanitou posádkou.

Odnáším si mnoho - studnici plnou nové inspirace, motivace, zkušeností, skvělých technik, úžasných vzorů, ale také nových přátelství a širokou škálou dalších možností. Bylo mi ctí se s každou ženou či lektorkou potkat a cítit její nádhernou ženskou jedinečnost 

Kristýna Böttgerová
 
Facilitátorky ženských skupin Poslední intenzivní proměna a učení proběhlo 3. - 5. května, kdy jsme si každá stoupla do své jedinečnosti. Byl to poslední víkend naší školy a teď nás čekají zkoušky, test a dopsání písemné práce. Když jsem do studia vstupovala, byla jsem velmi zvědavá, jaké po těch měsících budeme.A kým jsme se staly? Stojíme spolu jako mocný kruh žen. Náš kruh má mnoho kvalit jako upřímnost, důvěru a sounáležitost. Cítím velkou lásku k těmto ženám. Staly jsme se společenstvím podpory a růstu. Jsme silný kruh.A kým jsem se stala já?Měla jsem vizi, být silnější a jistější ve facilitaci kruhů, ale dostala jsem mnohem víc! Co? O tom napíšu zase příště Děkuji, že můžu! K.