Termín studia: 3. 2. - 3. 12. 2023

160 výukových hodin

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí - např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický výcvik na poli vzdělávání a osobního rozvoje.

Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku....

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin. Probíhá na Statek Anglická sezona, nedaleko Prahy 1 x víkend v měsíci od února do prosince.

Vybraly jsme nádherné místo pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla mimo Prahu, abyste lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do "jiného světa", moonlodge - ženské měsíční chýše.

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.

Náplň a cíl výcviku:
Cílem - absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení - facilitaci ženských pracovních týmů, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření - ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní - je výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem (rituální, kruh archetypů), záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a jejich stíny, ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Výuka varianta 1 rok - pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci Facilitátorky ženských skupin.
Výuka varianta 2 a více let - pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí je třeba pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) ještě dalším ročním nebo víceletým (dle volby) studiem pro získání nových a specializovaných dovedností a znalostí pro své budoucí poradní či ženské kruhy, ať už jsou pohybové, taneční nebo statické, pracovní. 
Volba specializace výcviku je dle vlastního výběru a záměru, ať už u garantek výcviku FŽS nebo jinde dle vlastní volby.

Specializace garantek:
Tamara Melissa - Lektorský výcvik transformačních rituálů Cesta Ženy - vstup do lektorského výcviku transformačních rituálů Cesta ženy je podmíněn absolvováním 2- letého cyklu rituálů.
Lenka Papadakisová - Moudré podnikání žen - Trénink průvodkyň
Barbora Zemanová - Výcvik Ceremonialistky - Škola ženských rituálů
Lucie Kupcová - Lektorský výcvik Loona dance, rekvalifikace Instruktorka tance

Studium je určeno:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už ve firmách v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo veřejně jako ženské semináře a kruhy - volnočasová aktivita, také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů, manažerky, psycholožky 

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se


Termíny v roce 2023:
1. seminář - 3. - 5.2. (časově pá 19,30 - 22h., so 10 - 18, ne 9 - 17)
2. seminář - 3.- 5. 3. (časově pá 19,30 - 22h., so 10 - 18, ne 9 - 17)
3. seminář - 31.3. - 2.4.(časově pá 19,30 - 22h, so 10 - 18, ne 9 - 17)
4. seminář - 5.- 7. 5. (časově pá 18,30 - 21,30h., so 10 - 21, ne 10 - 13), probíhá v Studio Loona
5. seminář - 2.- 4.6. (časově pá 19,30 - 22h, so 10 - 18, ne 9 - 17)
červenec, srpen - cvičné vedené skupin studentek bez supervize - příprava zkouškové lekce
6. seminář - 1.- 3.9. (časově pá 19,30 - 22h., so - 10 - 21h., ne - 9- 17)
7. seminář - 6.- 8.10. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
8. seminář - 3.- 5.11. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
Zkoušky studentek - 30.11. - 3.12. (časově všechny dny 9 - 17) - probíhá v Studio Loona, Praha
Slavnostní předání certifikátů - předpoklad 19.1. 2024.

Praxe:
součástí studia je 4x 3 hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou v období červen - prosinec - poloviční cena pro účastnice.

1x testovací kruh - zkoušková příprava, cca 50 min. - trénink ve skupinách bez supervize v období červenec, srpen, 5 - ti členné skupinky, místo Studio Loona, Praha- Karlín.

Školní účast a vydání certifikátu:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin. 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka - průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.

Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu - energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, podporuje všechny zúčastněné ve sdílení zkušeností, v sebevyjádření a sebereflexi, hlídá stanovený čas a prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost a sebereflexi.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena - rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové - seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj.

Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti.......

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how - talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe

Prakticky se naučíte........

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou - o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou - mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

Koordinátorka výcviku pro rok 2023

je autorkou konceptu a organizátorkou výcviku Facilitátorka ženských kruhů, mj. zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí. 11 let provází intenzivně ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.

www.lucieloona.cz

    Lektorský sbor

Mgr. Tamara Melissa, Lenka Papadakisová, Barbora Zemanová, Lucie Kupcová, MUDr. Helena Máslová, Mgr. Kasia Korda, Mgr. Jana Zlámaná, Liliana Fibigerová, Zita Procházková, Ing. Šárka Nováková, Vendulka Pánková, Gabriela Borská.

Cena a způsob platby

Cena: 50.000 Kč  (2.020 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky),
- hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami
Ubytování a plná penze (snídaně, oběd, večeře) se hradí zvlášť na místě v den příjezdu v hotovosti, celkem 3300 Kč na 1 víkend.

Uzávěrka přihlášek je 25.1. 2023 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 5000 Kč do 31.12.2022 na bankovní účet: Fio banka: 2102225859/2010, pro zahraničí v EUR: Fio banka - 2202226864/2010 a na základě vydané faktury. Zbývající částka je rozložena do 8 měsíčních úhrad, dle splátkového kalendáře uvedeného v Dohodě o studiu na LDA, kterou účastnice podepisují.

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 22 žen.


REZERVACE MÍSTA 

ZBÝVÁ 8 MÍST

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.