Termín studia: 6. 10. 2023 - 2. 6. 2024

160 výukových hodin

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí - např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický rekvalifikační výcvik na poli vzdělávání v oblasti vztahů a osobního rozvoje. 
Pro účely žádosti o tento rekvalifikační kurz na Úřadu práce v ČR Vám na žádost zašleme písemné potvrzení o udělení akreditace MˇŠMT. Kontaktujte nás na academy@loona.cz

Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku....

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin, 9 víkendů. První víkend v říjnu proběhne mimo Prahu na zámku Ostrov, Zbraslavice a 8 víkendů ve Studiu Loona v Karlíně.

Vybraly jsme nádherná místa pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla.
Studio Loona v pražském Karlíně, které Lucie vytvořila v r. 2014 jako oázu pro ženy a jako základnu pro svou školu. Místo inspirace, spočinutí a bezpečí, kde vše začalo.

První víkend proběhne na zámku Ostrov, Zbraslavice do 1 hodiny autem z Prahy. Abychom lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do "jiného světa", moonlodge - ženské měsíční chýše. V případě společné dohody, můžeme zde i výcvik zakončit.

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k nové profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.

Náplň a cíl výcviku:
Cílem - absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení - facilitaci ženských pracovních týmů, leadershipu, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření - ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní - je vzdělání v oblasti vztahů, výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem (rituální, kruh archetypů), záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a jejich stíny, ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Jsou možné 2 varianty studia:
Výuka varianta 1 rok - pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci, profesi Facilitátorky ženských skupin.

Výuka varianta rozšířená - specializovaná - pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí a chtějí si rozšířit dovednosti a znalosti, lze pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) do dalšího stupně výcviku - rozšířeného odborného studia pro získání specializovaných dovedností a znalostí u garantek výcviku FŽS nebo kdekoliv jinde dle vlastní volby - na vyžádání můžeme předat doporučení.

Specializace garantek výcviku FŽS:
Lenka Papadakisová - Moudré podnikání žen - Trénink průvodkyň (specializovaný)
Barbora Zemanová - Výcvik Ceremonialistky - Škola ženských rituálů
Lucie Kupcová - Lektorský výcvik Loona dance, rekvalifikace Instruktorka tance
Tamara Melissa - Lektorský výcvik transformačních rituálů Cesta Ženy - vstup do lektorského výcviku transformačních rituálů Cesta ženy je podmíněn absolvováním 2- letého cyklu rituálů.

Studium je určeno:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které začínají a chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už v sociální, pedagogické oblasti, terapeutické či firemní v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo formou volnočasové aktivity jako jsou diskuzní kruhy, dívčí a ženské kurzy, semináře a kruhy aj., také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů/průvodkyně kruhů, manažerky, psycholožky, které skupiny a kruhy už provázejí a rády by rozšířily, prohloubily své znalosti nebo získaly oficiální profesní rekvalifikaci.

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se v oblasti vztahů


Termíny výuky v roce 2023:
1. seminář - 6.- 8.10. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
2. seminář - 10.- 12.11. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
3. seminář - 1.- 3.12. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
Termíny výuky v roce 2024:
4. seminář - 5. - 7.1. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 10 - 14)
5. seminář - 2.- 4.2. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
6. seminář - 1.- 3.3. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
7. seminář - 5.- 7.4. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
8. seminář - 3. - 5.5. (časově pá 18,30 - 21,30h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
Závěrečné zkoušky - 30.5 . - 2. 6. (časově všechny dny 9 - 17) 
Slavnostní předání certifikátů - předpoklad 20.6. 2024.

Praxe:

 • součástí studia je 4x 3 hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou v období únor - květen.
 • 1x testovací kruh - zkoušková příprava, cca 50 min. - trénink ve skupinách bez supervize v období květen, 5 - ti členné skupinky, místo Studio Loona, Praha- Karlín.

Školní účast a vydání certifikátu a Osvědčení o rekvalifikaci:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát a Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin. 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka - průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.

Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu - energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, směřuje pozornost k srdci, k přítomnosti a spolupráci, tvoří kmen a nikoliv tábory, podporuje všechny zúčastněné k sebevyjádření a sebereflexi, drží prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost, sebereflexi a kultivuje svou lidskost.

Ženské kruhy a stín, facilitátorské umění
- výňatek z výukových skript ke studiu.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena - rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové - seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj.

Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.

Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti.......

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how - talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe

Prakticky se naučíte........

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • naučíte se umění vytvářet vztahy naplněné mírem a soucitem
 • získáte nástroje k rozpomenutí se na sebe samu, posílení středu, rozvoje vědomí sama sebe, posílení se = vyživení se
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou - o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou - mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu a řešení konfliktů
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

Koordinátorka výcviku pro rok 2023 - 24

je autorkou konceptu a organizátorkou výcviku Facilitátorka ženských kruhů, mj. zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí. Od roku 2011 provází pravidelně ženské kruhy, ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také inciátorka tanečního projektu Dance To Ecstasy a Djka.

www.lucieloona.cz

    Lektorský sbor

Mgr. Tamara Melissa, Lenka Papadakisová, Barbora Zemanová, Lucie Kupcová,
MUDr. Helena Máslová, Mgr. Kasia Korda, Mgr. Jana Emili Zlámaná, Liliana Fibigerová,
Zita Procházková, Ing. Šárka Nováková

Cena a způsob platby

Cena: 52.000 Kč  (2.168 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami. V případě úhrady celé částky najednou je cena 50.000 Kč, kontaktujte nás na academy@loona.cz.
V případě konání víkendové výuky ve Studiu Loona, Křižíkova 67, Praha - Karlín je možný nocleh ve studiu Loona za poplatek 250Kč/noc, k dispozici měkké matrace, sprchy, kuchyňka. V případě konání prvního víkendu na Zámku Ostrov hradí si účastnice navíc ubytování a plnou penzi v hotovosti na místě celkem 2500 Kč.

Uzávěrka přihlášek je měsíc před konáním výcviku,
k 5.9. 2023 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou nevratné rezervační zálohy 7 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 5000 Kč na základě vydané faktury se splatností do 10.8. 2023 na bankovní účet: Fio banka: 2102225859/2010, pro zahraničí v EUR: Fio banka - 2202226864/2010 a na základě vydané faktury. Zbývající částka je rozložena do 8 měsíčních úhrad, dle splátkového kalendáře uvedeného v Dohodě o studiu na LDA, kterou účastnice podepisují.

Storno podmínky:

 • rezervační záloha znamená, že je poslaná částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • storno poplatek do 20.8. 2023 z první zaplacené splátky je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.
 • storno poplatek po 20.8. 2023 je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.
 • Více o podmínkách studia naleznete v Obchodní podmínky a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 20 žen.

PŘIHLÁSIT SE

Vyplňte prosím všechny údaje a my se vám ozveme zpět s dalšími formalitami.