Termín studia: 3. 2. - 3. 12. 2023

160 výukových hodin

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT č.j.: MSMT-12509/2022-2

V roce 2022 vytvořila spol. Loona Dance Academy první akreditovaný program pro oficiální vznik ženské profese Facilitátorka ženských skupin s MŠMT ČR. Poprvé tak vznikla možnost tuto profesi nabízet i do oficiálního prostředí - např. školství, zdravotnictví, státní a firemní prostředí a zařízení. Jedná se o průkopnický výcvik na poli vzdělávání a osobního rozvoje.

Jedinečnost, humor i hloubka, laskavost i důslednost, plynutí i řád a spojení s Něčím, co nás přesahuje jsou naše společné kvality, které přinášíme do ženského kotlíku....

Vzdělávací program je celkem v rozsahu 160 hodin. Probíhá na Statek Anglická sezona, nedaleko Prahy 1 x víkend v měsíci od února do prosince.

Vybraly jsme nádherné místo pro spočinutí, regeneraci a výživu duše i těla mimo Prahu, abyste lépe pocítily sílu a atmosféru ženského společenství, ženského kruhu a měly dostatek prostoru pro sebe, bez domácích starostí, městského ruchu a jiných okolních vlivů. Dovolily si krásu, komfort a na víkend vpluly do "jiného světa", moonlodge - ženské měsíční chýše.

Roční prožitkové (sebezkušenostní), výukové prezenční studium provázení ženských skupin zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace k profesi s názvem Facilitátorka ženských skupin s celostátní platností od MŠMT ČR.

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT ČR opravňuje k vydání ŽL, opravňuje facilitátorku k provázení ženských skupin, ženských kruhů oficiálně také ve státních zařízeních, firemním prostředí či na školách a vzdělávacích centrech.

Náplň a cíl výcviku:
Cílem - absolventky výcviku budou kompetentní k odbornému provázení - facilitaci ženských pracovních týmů, skupinových aktivit zahrnující vzdělávání v oblasti osobního rozvoje, sebepéče, psychohygieny, prevence vyhoření - ženského time-managementu nebo formou pohybových, relaxačních, prožitkových kruhů a rituálů.

Náplní - je výuka a trénink poradních kruhů, councilu, ženských sdílecích kruhů jejich forem, záměrů a způsobů vedení. Seznámení se a základní výuka rituálu, práce s archetypy ženy a ženská tématika formou prožitku, sebezkušenostní praxe a standartní výuky.

Výuka varianta 1 rok - pro zájemkyně, které již svoji specializaci a odbornost mají a chtějí rozšířit své znalosti a získat oficiální rekvalifikaci Facilitátorky ženských skupin.
Výuka varianta 2 a více let - pro zájemkyně, které zcela začínají s novou profesí je třeba pokračovat po základním akreditovaném studiu FŽS (nebo souběžně) ještě dalším ročním nebo víceletým (dle volby) studiem pro získání nových a specializovaných dovedností a znalostí pro své budoucí poradní či ženské kruhy, ať už jsou pohybové, taneční nebo statické, pracovní. 
Volba specializace výcviku je dle vlastního výběru a záměru, ať už u garantek výcviku FŽS nebo jinde dle vlastní volby.

Studium je určeno:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které chtějí pracovat se ženskými skupinami, ať už ve firmách v rámci teambuildingů, vedení ženského kolektivu nebo veřejně jako ženské semináře a kruhy - volnočasová aktivita, také posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj či získat novou profesi a nastartovat tak svou novou pracovní cestu

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - pro terapeutky, koučky/mentorky, instruktorky tance, jogy, jiných cvičení, pedagožky, lektorky ženských seminářů, manažerky, psycholožky 

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k lidem, psychologii a obecně ke vzdělávání se


Termíny v roce 2023:
1. seminář - 3. - 5.2. (časově pá 19,30 - 22h., so 10 - 18, ne 9 - 17)
2. seminář - 3.- 5. 3. (časově pá 19,30 - 22h., so 10 - 18, ne 9 - 17)
3. seminář - 31.3. - 2.4.(časově pá 19,30 - 22h, so 10 - 18, ne 9 - 17)
4. seminář - 5.- 7. 5. (časově pá 18,30 - 21,30h., so 10 - 21, ne 10 - 13), probíhá v Studio Loona
5. seminář - 2.- 4.6. (časově pá 19,30 - 22h, so 10 - 18, ne 9 - 17)
červenec, srpen - cvičné vedené skupin studentek bez supervize - příprava zkouškové lekce
6. seminář - 1.- 3.9. (časově pá 19,30 - 22h., so - 10 - 21h., ne - 9- 17)
7. seminář - 6.- 8.10. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
8. seminář - 3.- 5.11. (časově pá 19,30 - 22h., so- 10 - 18, ne 9- 17)
Zkoušky studentek - 30.11. - 3.12. (časově všechny dny 9 - 17) - probíhá v Studio Loona, Praha
Slavnostní předání certifikátů - předpoklad 19.1. 2024.

Praxe:
součástí studia je 4x 3 hodinový veřejný ženský kruh s vlastní skupinou v období červen - prosinec - poloviční cena pro účastnice.

1x testovací kruh - zkoušková příprava, cca 50 min. - trénink ve skupinách bez supervize v období červenec, srpen, 5 - ti členné skupinky, místo Studio Loona, Praha- Karlín.

Školní účast a vydání certifikátu:
po absolvování min. 90% studia, plné praxe a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydán certifikát s celostátní platností s názvem Facilitátorka ženských skupin. 

Kdo je facilitátorka slovy garantek?

Lenka Papadakisová:
Facilitátorka - průvodkyně skupiny, usnadňuje skupinovou práci, podporuje zapojení všech, vytváří a drží bezpečně prostředí pro všechny účastníky, podporuje proces skupinové dynamiky, podporuje společné učení a sdílení zkušeností a řešení různých otázek. Zná různé formy a techniky vedení kruhů. Rozvíjí sebe v roli průvodkyně, pracuje se sebereflexí, vnitřním pozorovatelem, svým egem.

Lucie Kupcová:
Průvodkyně skupiny, která drží bezpečí v kruhu - energetické i fyzické, podporuje jeho autenticitu a dynamiku. Drží záměr, cíl a diskrétnost svolaného kruhu, podporuje všechny zúčastněné ve sdílení zkušeností, v sebevyjádření a sebereflexi, hlídá stanovený čas a prostor pro každou účastnici. Osobně rozvíjí rozdělenou pozornost a sebereflexi.

Základní techniky ve výcviku:
přednášky, trénink technik poradního kruhu, ženského kruhu, modelové hry, techniky konstelační práce, prožitkové a pohybové hry, ženský tanec, přechodové a transformační rituály, práce s ženskými archetypy, polaritami, psychohygiena - rozvoj pozorovatele, techniky mindfulness, meditace, relaxace, pohybová a dechová cvičení, prožitkové - seberozvojové aktivity, práce s emocemi a traumaty aj.

Součástí studia jsou výuková skripta. Seznam doporučené studijní literatury.Studium je formou prožitku a osobní zkušenosti.......

 • proto během studia projdete výraznější osobnostní proměnou, která se odrazí také vědomě ve vašem osobním i pracovním životě
 • získáte mnoho vnitřní i vnější inspirace a hlavně nová přátelství založená na principu zdravého ženství a společenství
 • zvědomíte si své know how - talenty, dary, misi pro jedinečnost své facilitátorské praxe

Prakticky se naučíte........

 • provázet ženské a poradní kruhy, různé formy a záměry, zvládání konfliktů ve skupině, práce s emocemi a energií ve skupině
 • etický kodex facilitátorky
 • dozvíte se o významu, základních principech a historii ženských kruhů, rituálů a tanců
 • také o jejich významném propojení s ženou - o psychosomatice ženských orgánů s MUDr. Helenou Máslovou
 • práci s archetypy ženy a svým ženským středem, jelikož střed ženy drží vnitřní i vnější kruh archetypů ženy
 • práce s myslí, mentální rovinou - mindfulness a rozvoj pozorovatele
 • práce se svými stíny = stíny kruhu
 • ženský time management
 • základy ženských rituálů
 • vedení meditace, relaxace, dechová cvičení
 • práce s traumaty, téma psychospirituální krize a základy krizové intervence

Koordinátorka výcviku pro rok 2023

je autorkou konceptu a organizátorkou výcviku Facilitátorka ženských kruhů, mj. zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí. 11 let provází intenzivně ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.

www.lucieloona.czCena a způsob platby

Cena: 50.000 Kč  (2.020 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky),
- hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami
Ubytování a plná penze se hradí zvlášť na místě v den příjezdu v hotovosti, celkem 3000 Kč na 1 víkend.

Uzávěrka přihlášek je 15.1. 2023 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 5000 Kč do 31.12.2022 na bankovní účet: Fio banka: 2102225859/2010, pro zahraničí v EUR: Fio banka - 2202226864/2010 a na základě vydané faktury. Zbývající částka je rozložena do 8 měsíčních úhrad, dle splátkového kalendáře uvedeného v Dohodě o studiu na LDA, kterou účastnice podepisují.

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 24 žen.


REZERVACE MÍSTA 

ZBÝVÁ 12 MÍST

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.