Škola pro ženy

vzdělávací centrum pro dospělé

první založenou "školou" s akreditovanou výukou prožitkového tance pro ženy a seminářů osobnostního a spirituálního rozvoje.

  • oslava zdravých ženských kvalit jako potřebné včlenění do dnešní společnosti
  • klíčové hodnoty - svoboda, opravdovost, láska, radost a soulad (vzá- jemnost)
  • 4 pilíře, 4 kořeny školy - historie, celostní edukace, hudba a pohyb
  • rozvoj vědomého ženství, tvořivosti a jedinečnosti ženy prostřednictvím Loona dance

Projekt Loona vznikl v roce 2011 společně s tanečním konceptem Loona dance, jehož autorkou je taneční koučka, Djka a průvodkyně osobním rozvojem a spirituality ženy Lucie Kupcová pod uměleckým jménem Lucie Loona.

Loona dance se stal záhy oblíbeným tanečním večerem pro ženy a velmi rychle se rozšířil. Vysoká návštěvnost lekcí, kurzů a vzrůstající zájem o vyučování tohoto tance i mimo Prahu vedlo k myšlence vyškolit nové lektorky Loona dance, tzv. Lunární tanečnice, aby mohly dále šířit tento tanec po ČR, SR i zahraničí. V roce 2013 tak vznikla první škola prožitkového tance pro ženy s akreditovanou výukou od MŠMT - Loona Dance Academy, s.r.o.

Od roku 2013 absolvovalo studium Loona Dance Academy cca 250 studentek. Z nichž zhruba polovina byla akreditována a úspěšně působila nebo stále působí jako lektorky Loona dance v ČR, SR i v západní Evropě. Škola inspirovala mnoho žen a Loona dance se pro mnohé stal základem nebo odrazovým můstkem pro jejich novou budoucí práci.

V roce 2020 vznikl nový akreditovaný MŠMT výcvik Loona dance pro dívky 9 - 14 let pro výuku na školách a tanečních centrech jako mimoškolské vzdělávání.

V roce 2022 se otevřela škola Loona Dance Academy také na Slovensku. Organizátorkou je Jana Kečkéšová a v roce 2023 další "pobočka" v Belgii, jejíž organizátorkou je Lenka Zajacová.Postupně z Loona dance lekcí vznikala také série transformačních a regeneračních seminářů s tématikou zdravého či vědomého ženství, ženské spirituality, podporující jedinečnost a kreativitu a vznikla tak zároveň zájmová škola pro ženy - Oživená žena.

V roce 2022 také vznikl nadčasový výcvik Facilitátorka ženských skupin - první akreditovaný program MŠMT pro ženy u nás a vznikla tak oficiálně nová profese pro ženy.

Projekt Loona také nabízí denní či víkendové prožitkové kurzy a semináře pro ženskou veřejnost na www.loona.cz a online program osobního rozvoje v Loona Clubu.

Úvodem a filosofie školy

Jak moudří lidé říkají, nyní se nacházíme v době, revoluce Vědomí. Je čas rozšířit své Vědomí za hranice svého těla a osobnosti. Je to být si vědom/a sama sebe, tj. Kdo jsem já. Uvědomit se ve Vědomí.

A tak záměrem této školy je zvyšovat Vědomí sama sebe především. Zmapovat si a kultivovat svou ženskou a mužskou část osobnosti, spojit se s tělem, abychom lépe později dokázaly rozlišit, co nejsem Já.

Dosud tzv. levo - hemisférová společnost (patriarchát), orientovaná více na výkon, produktivitu, boje, moc a cíle výrazně ovlivnila naše chování a došlo tak k výrazné nerovnováze polarit ve vnitřním i vnějším světě. Ženy zásadně toto nastavení společnosti ovlivnilo a ta zdravá ženská síla, která muže inspiruje se vytratila.

Důsledkem této nerovnováhy jsou vzrůstající problémy v partnerství, intimitě, tzv. singl styl života či onemocnění ženských orgánů, problémy s přirozeným otěhotněním atd. Toto jsou jen základní důsledky odpojení dnešní ženy od své zdravé ženské energie, kvalit, síly, od své pravé hemisféry.

Řešením je tedy vrátit do současné společnosti zdravé ženské kvality, uvědomit si svou ženskou podstatu, spojit se se svou specifickou esencí, rozvíjet svou pravou hemisféru a zároveň si zvědomovat své mužské kvality. Tím navracíme opět do života rovnováhu a spokojenost. Být si vědoma toho, kdy je třeba prožívat ženské kvality (anima) a kdy mužské (animus). To je vědomé ženství a počátek kontaktu se svým pravým Já, které je Za osobností.

Nabudeme tak své síly, poznáme svou jedinečnost a rozvineme schopnost tvořit/ zhmotňovat/ realizovat. Posílíme tak sebe - vědomí, sebeúctu, sebedůvěru. Toto jsou základní pilíře zdravé sebelásky, díky které pocítíme svou sebe - hodnotu. Ženy si tak rozpomenou na posvátnost svého ženství, svých darů a schopností a opět mohou inspirovat muže, kteří pak mohou vytvořit svět, ve kterém se budeme cítit všichni dobře. Je to cesta a tato škola může být další takovou navigací pro nás ženy na této cestě ke svému pravému Já.

Když žena mění své vnitřní pocity, začíná se cítit jinak. A tím mění nejen vztah k sobě, ale i vše kolem sebe a svůj život.

Je - li šťastná žena je i šťastný muž a tím celá rodina.
Šťastná rodina tvoří spokojenou společnost.
Tato žena je klíčem k harmonické společnosti.
A toto je filosofie a záměr LOONA DANCE ACADEMY.

Přepis textu z r. 2012