Zásady ochrany osobních údajů

účinné od 25.5.2018

Správce:

Loona dance academy s.r.o., Křižíkova 67, Praha 8, 186 00, IČO: 04826141, jednatelka Lucie Kupcová.
provozující webové stránky www.loona.cz, www.loonadanceacademy.cz, www.loonadance.cz.

Zpracováváme Vaše osobní údaje jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováváním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:

Pokud se na nás budete chtít kdykoliv v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte nás na academy@loona.cz.

Rozsah osobních údajů:

údaje uvedené v přihlašovacím formuláři či v jiných aktivitách na www.loonadanceacademy.cz, přihláškách a smlouvách v rámci studia na Loona dance academy nebo projektu Loona, údaje doručené emailem v rámci objednávky kurzu, individuálního poradenství, ve fakturačních údajích, daňových dokladech a to: titul, jméno a příjmení, email, telefonní číslo (pro účel případného kontaktování účasti/neúčasti a bližších informací ke kurzu, semináři), adresa bydliště, datum narození, stav, vzdělání, IČO, DIČ (pouze v případě fakturačních údajů a údajů pro dlouhodobé smlouvy, přihlášky na školu nebo v objednávce na kurz, individuální poradenství).

Účel vedení osobních údajů:

Vaše údaje zpracováváme z těchto důvodů:
- plnění smlouvy a poskytování služeb - za účelem archivace smluv k akreditovanému studiu MŠMT pro lektorky, pro zasílání podrobných informací ke kurzu, semináři, na který se zákazník/ice přihlásil/a, v poskytování individuálních poradenství, služeb kurzu.
- vedení účetnictví - fakturační údaje v případě vystavování a evidenci daňových dokladů v rámci zákonné povinnosti
- marketing - zasílání newsletterů - zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek a dění u nás
- fotografická, video dokumentace, reference - zvláště na akreditovaných seminářích v rámci studia na Loona dance academy s.r.o. pořizujeme fotografie, videozáznamy, které používáme pro propagační a prezentační účely, také na veřejných aktivitách (předem oznámeno) a pouze na základě Vašeho souhlasu do doby, než souhlas sami odvoláte, odvolání lze na academy@loona.cz.

Doba vedení osobních údajů:

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt (3 roky), pokud zákon nestanoví jinak.
V případě fakturačních údajů - ze zákona o evidenci účetních dokladů 5 let.
V případě obchodních a marketingových účelů - do doby zrušení odběru newsletteru, odvolání Vašeho souhlasu.
V případě plnění smluv - trvání po celou dobu platnosti smlouvy k akreditovanému studiu na Loona dance academy s.r.o. (důvod ochrany autorství).

Osobní údaje a třetí osoba:

k vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí a to i po ukončení spolupráce a závazkových vztahů.

Pro zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na ochranu osobních dat specializují a jsou v souladu s GDPR (mailchimp, facebook, google apod.)

Vaše práva:

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám vznikají tato práva:
- pokud shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné, máte právo na doplnění, změnu osobních údajů
- zjistit u nás, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracováváme, do 14 - ti dní vám doložíme.- omezit zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že zpracování je nezákonné, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku na zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
- pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Prohlášení:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
- budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
- plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování os. údajů,
- umožníme Vám a budeme Vás podporovat v uplatňování a plnění Vašich práv dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracování osobních údajů:

všechny aktivity uvedené na www.loonadanceacademy, které vyžadují zaslání emailu a jiných osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Zákazník odesláním formuláře Přihláška na seminář nebo jiné aktivity uvedené na web.stránkách, která vyžaduje uvedení osobních údajů, tak souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů a jejich zařazením do databáze, které je ve vlastnictví Lucie Kupcové, Loona, IČ 72768541 a Loona dance academy s.r.o., IČ: 04826141. Provozovatel těchto web. stránek je zároveň zpracovatelem os. údajů dle výše uvedeného zákona. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez souhlasu zákazníka a budou použity Lucií Kupcovou, Loona a Loona dance academy pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím, novinkám, ebookům, webinářům apod. emailem. Z odběru kalendáře akcí emailem se může zákazník kdykoliv odhlásit, a to na odkaze "odhlásit se z odběru", který je součástí každého newsletteru nebo písemně na academy@loona.cz.