Lektorský výcvik

akreditované studium MŠMT od roku 2014

Lektorka Loona dance - prožitkového tance
Rekvalifikace - Trenérka tanečních technik
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 2.6. 2020 č.j.: 4593/ 2020 - 1/66.

Pro účely žádosti o tento rekvalifikační kurz na Úřadu práce v ČR Vám na žádost zašleme písemné potvrzení o udělení akreditace MˇŠMT. Kontaktujte nás na academy@loona.cz

11. ROČNÍK ŠKOLY OTEVŘEN PŘIHLÁŠKÁM. V ZÁŘÍ ZAČÍNÁME.
Studium na LDA dosud absolvovalo od r. 2013 přes 250 studentek.
Více o vizi a historii  ZDE.

LDA je taková kotva v nejisté době....

LDA je pro mě navigace v ženském světě emocí a chaozu.....

Škola, která mění životy.....

Protancovala jsem rok života! Nejlepší moje investice!...

LDA je takové kousnutí do jablka poznání, je to jízda!...

Škola, která mi připomněla, že jsme hlavně dcerami Matky Země...

Roční prožitkový (sebezkušenostní), prezenční studium tance pro ženy - tanečního konceptu Loona Dance a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace s názvem Trenérka tanečních technik s celostátní platností od MŠMT a certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE s licencí na 5 let (pro další prodloužení licence je podmínka školení pro aktualizaci LD)

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje lektorku k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance k vedení individuálních a skupinových lekcí a 1- denního kurzu pro ženy Loona dance I. (na téma psychosomatika ženy, primární prevence onemocnění ženských orgánů, ženský cyklus, vědomé a kultivované ženství) v rozsahu max. 8 hodin v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních, mimoškolské vzdělávání pro dívky.

Toto studium v 1. semestru nabízí především postupný rozvoj vědomého Já v 6 -ti modulech pracující celistvě tj. na rovině fyzické, emoční/mentální, energetické a spiritualitě ženy, sebe- péči a duševní výživu, na ně v 2. semestru navazuje 5 výukových seminářů - tréninků.


Tento taneční výcvik je pro řádnou výuku prožitkového tanečního konceptu Loona dance především o práci na svém osobním a duchovním rozvoji a tak obsahem studia jsou kromě tance a technik také přednášky, prožitková cvičení, přechodové rituály, dechová cvičení, imaginace. 

4 pilíře studia:

- pohyb a tanec - práce s prožitkovým pohybem
- hudba - práce s prožitkovou hudbou
- celistvá edukace - vzdělávání na 4 rovinách osobnosti - fyzická, energetická, psychická (emoční a mentální), spirituální
- sebepéče a sebereflexe - rozvoj vnitřního svědka - pozorovatele i prožitkového Já

Studium je určeno:

- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které milují tanec, neznají sice techniky, ale cítí, že jsou duší tanečnice, vnímají rytmus a hudbu, chtějí se naučit něco nového, rozvíjet svůj taneční potenciál, posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj, sebe - vědomí a třeba i předávat dál

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - terapeutkám, tanečnicím, cvičitelkám, tanečním lektorkám, instruktorkám, pedagožkám, lektorkám ženských seminářů

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k hudbě, tanci a psychologii, schopnost vnímat rytmus.

Garantkou a supervizorkou výcviku je Lucie Kupcová 

zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí.
13 let provází ženy osobním a spirituálním rozvojem.
Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.
www.lucieloona.cz

 

Koordinátorkou ročníku 2023 - 2024  je Petra Skoumalová

Client service manager v Loona Dance Academy, organizace a administrativa. Patronka Loona clubu, absolventka výcviku Loona Dance, lektorka intuitivního vaření, maminka 5- ti dětí a vášnivá tanečnice Loona Dance již od roku 2012.


Studium je celkem v rozsahu 180 výukových hodin, rozděleno
na 2 semestry:

1. semestr - září 2023 - leden 2024 - sebezkušenostní a sebepoznávací prožitková část:
Termíny:
1. seminář  - 8. - 10.9. 2023 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 13)
2. seminář - 13.- 15.10. 2023 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
3. seminář - 3.-5.11. 2023 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)

4. seminář - 8.- 10.12. 2023 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 12.- 14.1. 2024 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)

2. semestr - březen 2023 - srpen 2024 - sebezkušenostní část + výuková část/ trénink:
Termíny:
1. seminář - 9. - 11.2. 2024 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
2. seminář - 8. - 10.3. 2024 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)
3. seminář - 12. - 14.4. 2024 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
4. seminář - 10. - 12.5. 2024 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 7.- 9.6. 2024 (pá 18,00 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
červenec - studijní období literatury
6. cvičné lekce Loona dance - v termínech 10.- 11.8. a 17.- 18.8.2024
- skupinová praxe - jedna skupina = jeden den o víkendu

V období únor - srpen absolvovat, je v ceně školného:

 • 2 náslechové lekce Loona dance - 4 hodiny u lektorek LD.
 • online trénink LD - domácí praxe 

Extra individuální praxe/trénink - není v ceně školného a je výrazně doporučeno, záleží na osobní praxi, taneční zkušenosti a umění studentky:
- rozvíjet během studijního roku taneční praxi, tréninky a práci s hlasem. V případě zájmu dodáme kontakty na taneční a hlasové lektory. LDA nabízí extra individuální i skupinový taneční koučing v případě zájmu.

22.- 25.8. 2024 - písemné a praktické zkoušky, vyhodnocení písemně do pol. září.

20.9.2024 - slavnostní předání rekvalifikačního osvědčení Instruktor tanečních sportů a certifikátu - Lektorka Loona dance, nebo absolventského certifikátu Lunární tanečnice a Slavnostní zasvěcovací rituál pro všechny do Lunární tanečnice.

Školní účast a vydání certifikátu:
po absolvování obou semestrů, náslechových lekcí, min. 90% účast a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydáno rekvalifikační osvědčení s celostátní platností s názvem Instruktor tanečních sportů a certifikát lektorka Loona dance s licenční smlouvu na 5 let s možností prodloužení.

Základní techniky ve výcviku:

Loona dance - prožitkový tanec, africký a orientální tanec, konstelační tanec a techniky, pohybové práce se živly, archetypy, polaritami, vizualizace v pohybu, vědomý dotek, přechodové a transformační rituály, dechové techniky, práce s čakrami, práce s hlasem, zvukem, rytmem, prožitkové a taneční hry/cvičení, bioenergetická cvičení, cvičení pánevního dna metoda 3x3, intuitivní kresba, astrologie, aromaterapie, imaginace, ženské meditace v pohybu i tichu, ženské cvičení (Tao), vytváření společenství a sdílení na principu medicínského kruhu.

1. semestr - sebezkušenostní prožitková část:

- formou tanečních her a konstelací, transformačních rituálů, pravohemisférových cvičení a imaginací, přednášek, sharingů, dechových cvičení a jiné.

 • projdete výraznou osobní proměnou a zvýšíte bdělost/vědomí sama sebe a tím se napojíte na svou vlastní, osobní sílu, zesílíte odvahu a schopnost konat, jednat či jasněji se rozhodovat v oblastech života, která jsou aktuální
 • zregenerujete sama sebe, rozšíříte kapacitu energie v těle, naberete tak fyzické i duševní síly
 • především oživíte své ženské centrum - pánev - rozšíří se tak energetická kapacita v pánvi, rozproudí síla, tzv. zatopíme v kotli:), což vede k nárůstu energie celkově, ..síly, odvahy, schopnosti tvořit, konat, k cítění radosti ze života, ke kultivaci nebo zvýšení sexuální chuti a vitality a další a další, jelikož pánev, děloha, lůno je náš generátor energie a ženský grál.
 • zvědomíte si především sebe sama, tj. svou osobnost - zmapování psychiky (emoce, mysl) a těla, abyste snadněji mohly pokračovat ke svému Vyššímu Já - Vědomí, k většímu Nadhledu
 • získáte jakousi osobnostní mapu a navigaci k tomu :-)
 • zlepšíte vztah sama k sobě - zvýšení sebe - vědomí, sebedůvěry, sebeúcty
 • zlepšíte sebevyjádření, projev sama sebe, toho Kdo jsem
 • zlepšíte své rodinné a partnerské vztahy
 • posílíte své ženské kvality a zharmonizujete se svým mužským principem (animus) dle úrovně vašeho poznání
 • výrazně změníte svůj osobní i intimní život, ve kterém se lépe orientujete
 • naučíte se techniky na zvládání emocí - bioenergetické cvičení, pohybové a hlasové techniky
 • obnovíte dlouhodobou radost ze života, svou sílu, posílíte odvahu a mnoho dalšího

Po fyziologické stránce:

 • zlepšení gynekologických, menstruačních problémů, potíží v hrudní, bederní nebo křížové oblasti a kyčlí
 • posílení pánevního dna, aktivace celé pánevní oblasti, zlepšení postoje a pohyblivosti těla
 • zlepšení či zintenzivnění sexuálního života a pomáhá k přirozenému otěhotnění - velmi pravděpodobné :-)

Navíc v průběhu 1. semestru získáte

jako bonus k osobní vnitřní práci online kurz Loona dance

Ebooky/ manuály zahrnující shrnutí uplynulého tématického víkendu, praktické tipy, doporučení, mentální a fyzické cvičení na 21 dnů po semináři, tak abyste se mohly dále rozvíjet a poradit si v náročnějších životních situacích. Tato cvičení vám pomohou udržet si získanou energii a sílu ze seminářů pro potřebné změny v životě, udržet si psychickou pohodu a pocit, že máte svůj život ve svých rukou.

Zaměřeno na témata:

1. vnitřní žena (anima), rozvoj vědomého ženství skrze 4 ženské pilíře a 4 mužské pilíře, vnitřní dítě a matka, ženské archetypy a stíny ženy, kontakt s ženskou esencí, iniciace do dospělosti (duševní dospělost)

2. vnitřní muž (animus), vnitřní dítě a otec, vnitřní partnerství a svatba (hieros gamos), cesta k vnitřní celistvosti a rovnováze osobnosti 

3. osobní know how - jedinečnost, tvořivost, talenty a dary, vize

4. rozvoj vnímání síly a darů ženského společenství, ženská pospolitost, podpůrný kruh (moonlodge), ženská spiritualita a sebeléčení

Co bude po 1. semestru?

Můžeš pokračovat dál do 2.semestru - výcvik lektorky LD (jdi dolů) nebo přejít na
sebepoznávací program Oživená žena
nebo ukončit studium. 

2.semestr - výuková část- trénink:

 • metodika a didaktika vedení lekce a denního semináře
 • pohybové variace, technika, energetické, uvolňující a očistné tance a pohyby, kompozice a jejich významy, nejčastější chyby
 • jak vést relaxace, vizualizace, meditace, dechové cvičení
 • zdravotní protahovací/zahřívací cviky, bezpečný pohyb po prostoru v rámci metody Taneční medicína
 • základní principy a pravidla vedení sharingu
 • základy cvičení pánevního dna - metoda 3x3 Renaty Sahani
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a fyziologie ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie
 • Tao filosofie a ženská cvičení
 • bioenergetika - jak pracovat s emocemi
 • spirituální psychologie, krizová intervence, práce s traumaty, bodywork, první pomoc
 • vědomé ženství - anima - kvality 4 pilířů ženství a animus
 • etický kodex lektorky Loona dance
 • PR základy pro efektivní komunikaci a propagaci lekcí a seminářů (sebeprezentace, tvorba web.stránek, letáků, anotací a jiných propagačních nástrojů)
 • témata, definice a práce s energetickými centry v těle
 • lunární cyklus jako nástroj k rozvíjení ženské spirituality a vědomí
 • a mnoho dalšího

Oba semestry jsou zaměřené také na:

 • harmonizaci fyzické, psychické (emoční, duševní) a spirituální úrovně tak, jak je připraveno
 • orientaci v osobnosti, jako základ pro další Učení vedoucí k Poznání a k Vyššímu Já
 • vědomý rozvoj ženské spirituality
 • rozvoj posvátného aspektu ženství

V rámci tohoto studia a lektorství LD získáte: 

 • instruktážní videa tance Loona dance - techniky
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • hudební doprovod (hudba určená pro LD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervize lektorky formou 1 individuálního sezení s 50% slevou s půlroční platností od doby předání certifikátu.
 • prezentace lektorek Loona dance na www.loonadanceacademy.cz, FB školy, kooperace se školou a jiné
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • lekce Loona dance po dobu 1. semestru s 50% slevou u akr. lektorek LD.
 • zdarma online kurz Loona dance- základní verze pro domácí trénink
 • v rámci 2. semestru zdarma roční členství v Akademickém klubu, jehož obsahem jsou LD aktualizace (hudba, skripta, videa), slevy včetně propagačních fotografií a jiných materiálů, online kurzů, přednášek potřebných pro taneční lekce či osobní praxi

Cena a způsob platby

Školné 1. a 2. semestru s licencí na LD: 58.000 Kč (2.388 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami.
V případě úhrady celé částky najednou je cena 56 000 Kč/ 2.306 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky, kontaktuj nás na academy@loona.cz.
Školné 1. semestru: 28 000 Kč (1.153 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky)

Uzávěrka přihlášek je 31.8. 2023 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 8 000 Kč ihned po přihlášení a poté na základě vydané faktury platbou první splátky kurzovného ve výši 5000 Kč do 10.8.2023 na bankovní účet Loona Dance Academy, s.r.o.: Fio banka - 2800949571/2010
Zahraniční převod - IBAN: CZ8720100000002800949571, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Storno podmínky:

 • rezervační záloha znamená, že je poslaná částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • storno poplatek do 20.8. 2023 pro dříve zaslanou 1. splátku je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.
 • storno poplatek po 20.8. 2023 je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.
 • Více o podmínkách studia naleznete v Obchodní podmínky a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.
Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.

Nocleh: v centru je umožněn pro mimopražské nocleh za 350 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprchy, kuchyňka
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 24 žen.

Zapal světlo své nové cestě...


Těšíme se na Tebe!

Rezervuj si své místo v ročníku 2023 - 2024

Pro zájem o studium vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme zpět s dalšími formalitami.