Lektorský výcvik

akreditované studium MŠMT od roku 2014

Lektorka Loona dance - taneční meditace
Rekvalifikace - Trenérka tanečních technik

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 16.6. 2023
č.j.: 17131/2023 - 2.

Organizátorem rekvalifikačního kurzu je Loona Dance Academy, s.ro.
Pro účely žádosti o tento rekvalifikační kurz na Úřadu práce v ČR Vám na žádost zašleme písemné potvrzení o udělení akreditace MˇŠMT. Kontaktujte nás na academy@loona.cz

ROČNÍK 2024 - 2025 OTEVŘEN PŘIHLÁŠKÁM.
Studium na LDA dosud absolvovalo od r. 2013 přes 250 studentek.
Více o vizi a historii  ZDE.

Termín studia: 13. 9. 2024 - 24. 8. 2025

180 výukových hodin

LDA je taková kotva v nejisté době....

LDA je pro mě navigace v ženském světě emocí a chaozu.....

Škola, která mění životy a vrací sílu zpět.....

Protancovala jsem rok života! Nejlepší moje investice!...

LDA je takové kousnutí do jablka poznání, je to jízda!...

Škola, která mi připomněla, že jsme hlavně dcerami Matky Země...

Roční prožitkový (sebezkušenostní), prezenční studium tance pro ženy - tanečního konceptu Loona Dance - ženské metody na udržení si fyzického i psychického zdraví a pro rozvoj osobnosti a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace s názvem Trenérka tanečních technik s celostátní platností od MŠMT ČR a certifikátu s názvem Lektorka Loona Dance se stálou licencí na metodu Loona Dance s ročním licenčním poplatkem ve výši 6000 Kč.

Obsah licenčního poplatku: užívání LoonaDance metody (tanečního konceptu) s obchodní značkou - názvem Loona Dance, logo LD, lektorská podpora centrály a bonusem propagační materiály pro start profese: video/animace v CZ a AJ verzi - na sociální sítě, web, promo fotografií,  dobrovolný refresh kurz Loona Dance (1x za 5 let). Součástí obsahu je také online výuka - tanečního semináře Tanec Luny - rozšířený modul LD pro vedení veřejné lekce, kurzu naživo i online se stálou licencí v hodnotě 15.000 Kč (původně s 5-ti letou licencí)

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje lektorku k vedení tanečních disciplín a společně s certifikátem Lektorka Loona Dance k vedení individuálních a skupinových lekcí a kurzů Loona Dance, pro ženy, na živo nebo online - na téma psychosomatika ženy, primární prevence onemocnění ženských orgánů, plodnost, ženský a lunární cyklus, vědomé ženství a spiritualita, v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních, také mimoškolské vzdělávání pro dívky.

Toto studium metody Loona Dance v 1. semestru nabízí především postupný rozvoj vědomého Já v 6 -ti modulech pracující celistvě tj. na rovině fyzické, emoční/mentální, energetické a spiritualitě ženy, sebe- péči a duševní výživu, na ně v 2. semestru navazuje 5 výukových seminářů - tréninků.


Tento taneční výcvik je pro řádnou výuku metody - prožitkového tanečního konceptu Loona dance především o práci na svém osobním a duchovním rozvoji a tak obsahem studia jsou kromě tance a technik také přednášky, prožitková cvičení, přechodové rituály, dechová cvičení, imaginace. Patří mezi transformační ženské výcviky s možností získat rekvalifikaci Taneční instruktorky.

4 pilíře studia:

- pohyb a tanec - práce s prožitkovým pohybem
- hudba - práce s prožitkovou hudbou
- celistvá edukace - vzdělávání na 4 rovinách osobnosti - fyzická, energetická, psychická (emoční a mentální), spirituální
- sebepéče a sebereflexe - rozvoj vnitřního svědka - pozorovatele i prožitkového Já

Studium je určeno:

- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které milují tanec, neznají sice techniky, ale cítí, že jsou duší tanečnice, vnímají rytmus a hudbu, chtějí se naučit něco nového, rozvíjet svůj taneční potenciál, posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj, sebe - vědomí a třeba i předávat dál

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - terapeutkám, tanečnicím, cvičitelkám, tanečním lektorkám, instruktorkám, pedagožkám, lektorkám ženských seminářů

Podmínky přijetí: dobrý zdravotní stav, fyzická způsobilost k pohybu, dobrý psychický stav, dosažení věku 25 -ti let, ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo ukončené středoškolské vzdělání s výučním listem nebo vysokoškolské vzdělání, kladný vztah k hudbě, tanci a psychologii, schopnost vnímat rytmus.

Garantkou a supervizorkou výcviku
je Lucie Kupcová 

zakladatelka a ředitelka Loona Dance Academy, s.r.o., autorka Loona Dance, školitelka, mentorka, taneční koučka a facilitátorka ženských skupin, organizátorka šamanských tanečních akcí.
13 let provází ženy osobním a spirituálním rozvojem. Také matka oblíbeného projektu Dance To Ecstasy a Djka.
www.lucieloona.cz

 

Koordinátorkou je Petra Skoumalová

Client service manager v Loona Dance Academy, organizace a administrativa. Patronka Loona clubu, akreditovaná lektorka Loona Dance, výživová poradkyně a lektorka intuitivního vaření, maminka 5- ti dětí a vášnivá tanečnice Loona Dance již od roku 2012.


Studium je celkem v rozsahu 180 výukových hodin, rozděleno
na 2 semestry:

1. semestr - září 2024 - leden 2025 - sebezkušenostní a sebepoznávací prožitková část:
Termíny:
1. seminář  - 13. - 15.9. 2024 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 13)
2. seminář - 11.- 13.10. 2024 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
3. seminář - 8.- 10.11. 2024 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)
4. seminář - 6.- 8.12. 2024 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 3.- 5.1. 2025 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)

2. semestr - únor 2024 - srpen 2025 - sebezkušenostní část + výuková část/ trénink:
Termíny:
1. seminář - 7. - 9.2. 2025 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
2. seminář - 7. - 9.3. 2025 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)
3. seminář - 11. - 13.4. 2025 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
4. seminář - 9. - 11.5. 2025 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 13.- 15.6. 2025 (pá 18,00 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
červenec - domácí studijní období
6. cvičné lekce Loona dance - v termínech 16.- 17.8. a 23.- 24.8.2025
- skupinová praxe - jedna skupina = jeden den o víkendu

V období únor - srpen absolvovat, je v ceně školného:

 • 1 náhledová lekce Loona dance - 2 hodiny u lektorek LD.
 • online trénink LD - domácí praxe 

Extra individuální praxe/trénink - není v ceně školného a je výrazně doporučeno, záleží na osobní praxi, taneční zkušenosti a umění studentky:
- rozvíjet během studijního roku taneční praxi, tréninky a práci s hlasem. V případě zájmu dodáme kontakty na taneční a hlasové lektory. LDA nabízí extra individuální i skupinový taneční koučing v případě zájmu.

25.- 29.8. 2025 - písemné a praktické zkoušky, vyhodnocení písemně do pol. září.

19.9.2025 - slavnostní předání rekvalifikačního osvědčení Trenérka tanečních technik - Lektorka Loona dance, nebo absolventského certifikátu Lunární tanečnice a Slavnostní zasvěcovací rituál pro všechny do Lunární tanečnice.

Školní účast a vydání certifikátu:
po absolvování obou semestrů, náhledové lekce, min. 90% účast a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydáno rekvalifikační osvědčení s celostátní platností s názvem Trenérka tanečních technik a certifikát lektorka Loona dance s licenční smlouvou na stálé užití konceptu Loona Dance a Tanec Luny, s ročním licenčním poplatkem ve výši 6000 Kč.

Základní techniky ve výcviku:

Loona dance - prožitkový tanec, africký a orientální tanec, konstelační tanec a techniky, pohybové práce se živly, archetypy, polaritami, vizualizace v pohybu, vědomý dotek, přechodové a transformační rituály, dechové techniky, práce s čakrami, práce s hlasem, zvukem, rytmem, prožitkové a taneční hry/cvičení, bioenergetická cvičení, cvičení pánevního dna metoda 3x3, intuitivní kresba, astrologie, aromaterapie, imaginace, ženské meditace v pohybu i tichu, ženské cvičení (Tao), vytváření společenství a sdílení na principu medicínského kruhu.

1. semestr - sebezkušenostní prožitková část:

- formou tanečních her a konstelací, transformačních rituálů, pravohemisférových cvičení a imaginací, přednášek, sharingů, dechových cvičení a jiné.

 • projdete výraznou osobní proměnou a zvýšíte bdělost/vědomí sama sebe a tím se napojíte na svou vlastní, osobní sílu, zesílíte odvahu a schopnost konat, jednat či jasněji se rozhodovat v oblastech života, která jsou aktuální
 • zregenerujete sama sebe, rozšíříte kapacitu energie v těle, naberete tak fyzické i duševní síly
 • především oživíte své ženské centrum - pánev - rozšíří se tak energetická kapacita v pánvi, rozproudí síla, tzv. zatopíme v kotli:), což vede k nárůstu energie celkově, ..síly, odvahy, schopnosti tvořit, konat, k cítění radosti ze života, ke kultivaci nebo zvýšení sexuální chuti a vitality a další a další, jelikož pánev, děloha, lůno je náš generátor energie a ženský grál.
 • zvědomíte si především sebe sama, tj. svou osobnost - zmapování psychiky (emoce, mysl) a těla, abyste snadněji mohly pokračovat ke svému Vyššímu Já - Vědomí, k většímu Nadhledu
 • získáte jakousi osobnostní mapu a navigaci k tomu :-)
 • zlepšíte vztah sama k sobě - zvýšení sebe - vědomí, sebedůvěry, sebeúcty
 • zlepšíte sebevyjádření, projev sama sebe, toho Kdo jsem
 • zlepšíte své rodinné a partnerské vztahy
 • posílíte své ženské kvality a zharmonizujete se svým mužským principem (animus) dle úrovně vašeho poznání
 • výrazně změníte svůj osobní i intimní život, ve kterém se lépe orientujete
 • naučíte se techniky na zvládání emocí - bioenergetické cvičení, pohybové a hlasové techniky
 • obnovíte dlouhodobou radost ze života, svou sílu, posílíte odvahu a mnoho dalšího

Po fyziologické stránce:

 • zlepšení gynekologických, menstruačních problémů, potíží v hrudní, bederní nebo křížové oblasti a kyčlí
 • posílení pánevního dna, aktivace celé pánevní oblasti, zlepšení postoje a pohyblivosti těla
 • zlepšení či zintenzivnění sexuálního života a pomáhá k přirozenému otěhotnění - velmi pravděpodobné :-)

Navíc v průběhu 1. semestru získáte

jako bonus k osobní vnitřní práci 50% slevu na roční členství
v Loona Clubu.

Součástí studia jsou ebooky/ manuály zahrnující shrnutí uplynulého tématického víkendu, praktické tipy, doporučení, mentální a fyzické cvičení na 21 dnů po semináři, tak abyste se mohly dále rozvíjet a poradit si v náročnějších životních situacích. Tato cvičení vám pomohou udržet si získanou energii a sílu ze seminářů pro potřebné změny v životě, udržet si psychickou pohodu a pocit, že máte svůj život ve svých rukou.

Zaměřeno na témata:

1. vnitřní žena (anima), rozvoj vědomého ženství skrze 4 ženské pilíře a 4 mužské pilíře, vnitřní dítě a matka, ženské archetypy a stíny ženy, kontakt s ženskou esencí, iniciace do dospělosti (duševní dospělost)

2. vnitřní muž (animus), vnitřní dítě a otec, vnitřní partnerství a svatba (hieros gamos), cesta k vnitřní celistvosti a rovnováze osobnosti 

3. osobní know how - jedinečnost, tvořivost, talenty a dary, vize

4. rozvoj vnímání síly a darů ženského společenství, ženská pospolitost, podpůrný kruh (moonlodge), ženská spiritualita a sebeléčení

Co bude po 1. semestru?

Můžeš pokračovat dál do 2.semestru - trenérský výcvik lektorky LoonaDance (jdi dolů)
nebo ukončit studium. 

2.semestr - výuková část- trénink:

 • metodika a didaktika vedení lekce a denního semináře Loona Dance
 • metodika a didaktika vedení lekce a denního semináře Tanec Luny naživo i online
 • pohybové variace, technika, energetické, uvolňující a očistné tance a pohyby, kompozice a jejich významy, nejčastější chyby
 • jak vést relaxace, vizualizace, meditace, dechové cvičení
 • zdravotní protahovací/zahřívací cviky, bezpečný pohyb po prostoru v rámci metody Taneční medicína
 • základní principy a pravidla vedení sharingu
 • základy cvičení pánevního dna - metoda 3x3 Renaty Sahani
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a fyziologie ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie dle MUDr. Heleny Máslové
 • Tao filosofie a ženská cvičení
 • bioenergetika - jak pracovat s emocemi
 • spirituální psychologie, krizová intervence, práce s traumaty, bodywork, první pomoc
 • vědomé ženství - anima - kvality 4 pilířů ženství a animus
 • etický kodex lektorky Loona dance
 • PR základy pro efektivní komunikaci a propagaci lekcí a seminářů (sebeprezentace, živé a online kurzy, propagační nástroje, cenotvorba a obchodní produkty )
 • témata, definice a práce s energetickými centry v těle
 • lunární cyklus jako nástroj k rozvíjení ženské spirituality a vědomí
 • a mnoho dalšího

Oba semestry jsou zaměřené také na:

 • harmonizaci fyzické, psychické (emoční, duševní) a spirituální úrovně tak, jak je připraveno
 • orientaci v osobnosti, jako základ pro další Učení vedoucí k Poznání a k Vyššímu Já
 • vědomý rozvoj ženské spirituality
 • rozvoj posvátného aspektu ženství

V rámci tohoto studia a lektorství LD získáte: 

 • instruktážní videa tance Loona dance - techniky
 • instruktážní výukové video tanečního rituálu Tanec Luny a výuková skripta
 • výuková skripta LoonaDance, seznam doporučené studijní literatury
 • hudební doprovod (hudba určená pro LD)
 • hotové vizualizace, relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervize lektorky formou 1 individuálního sezení s 50% slevou s půlroční platností od doby předání certifikátu.
 • prezentace lektorek Loona dance na www.loonadanceacademy.cz, FB školy, možnosti kooperace se školou a jiné formy sebeprezentace (festivaly, apod.)
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • lekce Loona dance po dobu 1. semestru s 50% slevou u akr. lektorek LD.
 • zdarma online kurz Loona dance- základní verze pro domácí trénink
 • 50% slevu na roční členství v Loona Clubu, jelikož se jedná o bohaté doplňující studium
 • akreditované lektorky LD v rámci ročního licenčního poplatku ve výši 6000 Kč mají členství v Akademickém klubu, jehož obsahem jsou LD aktualizace (hudba, skripta, videa), logo LD, propagační materiály pro sociální sítě a web (animace, video), promo fotografie, opakovací přednášky z výcviku a online výuka tanečního semináře Tanec Luny pro vedení denního semináře pro veřejnost se stálou licencí v hodnotě 15.000 Kč, jehož součástí jsou výukové materiály, skripta, hudba, meditace). Součástí je také lektorská podpora centrály a dobrovolná účast na refresh kurzu Loona Dance - 1x za 5 let.

Po ukončení obou semestrů můžeš pokračovat do 3.semestru.

 Tato nástavba - Loona Dance pro dívky 9 -14 let začíná v únoru 2026.

Loona Dance se v roce 2016 rozvinul do dívčí podoby, taneční kroužek pro dívky ve věku 9 - 14 let, vhodný do škol, tanečních a sportovních zařízení.
Pokud Tě zajímá studium i tohoto průlomového a ojedinělého konceptu, více informací se dozvíš TADY

Cena a způsob platby

Školné 1. a 2. semestru výcviku: 61.000 Kč (2.498 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami.

V případě úhrady celé částky najednou do 30.6. 2024 je cena 58 000 Kč
(2.376 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky). 
Kontaktuj nás na academy@loona.cz.


Školné 1. semestru výcviku: 30 000 Kč (1.220 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky)

Uzávěrka přihlášek je 31.8. 2024 nebo obsazeností výcviku.
V případě před- rezervace místa na ročník 2024 - 2025 prosím napište na academy@loona.czZpůsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 10 000 Kč ihned po přihlášení přes platební bránu Go-pay a poté na základě vydané faktury platbou první splátky kurzovného ve výši 6000 Kč do 10.8.2024 na bankovní účet Loona Dance Academy, s.r.o.:  Fio banka - 2800949571/2010. Zahraniční převod - IBAN: CZ8720100000002800949571, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (Platba splátek již přes platební bránu Go-pay neprobíhá)

Závazná přihláška a platba zálohy ZDE

Storno podmínky:

 • rezervační záloha znamená, že je poslaná částka nevratná. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.

 • storno poplatek do 20.8. 2024 pro dříve zaslanou 1. splátku je 20% z ceny, zbývající část bude zaslána do 30-ti dní zpět.

 • storno poplatek po 20.8. 2024 je 100 % ze zaslané 1. splátky a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že účastnice najde za sebe náhradnici, poslaná záloha i první splátka je do 30 dní vrácena zpět, snížená o manipulační poplatek ve výši 1000 Kč na úhradu organizačních úkonů.

 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

 • Více o podmínkách studia naleznete v Obchodní podmínky a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.

Místo výuky: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha Karlín
Nocleh: v centru i ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 250 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprchy, kuchyňka

Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 20 žen.
(případně 2 místa přidáme pouze pro 1.semestr)

Zapal světlo své nové cestě...


Těšíme se na Tebe!