Lektorský výcvik
akreditované studium MŠMT

Lektorka Loona dance - Instruktor tanečních sportů

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 2.6. 2020 č.j.: 4593/ 2020 - 1/66

Roční prožitkový (sebezkušenostní), prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním stálé rekvalifikace s názvem Instruktor tanečních sportů s celostátní platností od MŠMT a certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE s licencí na 5 let (po uplynutí doby je pouze přezkoušení + 2000 Kč rezervační poplatek za přezkoušení).

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje lektorku k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance k vedení individuálních a skupinových lekcí a 1- denního kurzu pro ženy Loona dance I. (na téma psychosomatika ženy, primární prevence onemocnění ženských orgánů, ženský cyklus, vědomé a kultivované ženství) v rozsahu max. 8 hodin v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních, mimoškolské vzdělávání pro děvčata.

Toto studium v 1. semestru nabízí především postupný rozvoj vědomého Já v 5 -ti modulech pracující celistvě tj. na rovině fyzické, emoční, energetické a spiritualitě ženy, na ně v 2. semestru navazuje 5 výukových seminářů - tréninků.


Po ukončení základního ročního výcviku navazuje tzv. druhák - Výcvik pro pokročilé (4 - 6 setkání za rok), pro zájemkyně o pokračování v kultivaci ženských archetypů a tréninku pozorovatelky.

Studium je určeno:

- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které milují tanec, neznají sice techniky, ale cítí, že jsou duší tanečnice, chtějí se naučit něco nového, rozvíjet svůj taneční šmrnc, posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj, sebe - vědomí a třeba i předávat dál

- ODBORNÁ VEŘEJNOST - terapeutkám, tanečnicím, cvičitelkám, tanečním lektorkám, instruktorkám, pedagožkám, lektorkám ženských seminářů

Studium je celkem v rozsahu 180 výukových hodin, rozděleno na 2 semestry:

1. semestr - září 2020 - leden 2021 - sebezkušenostní a sebepoznávací část
Termíny:
1. seminář -11. - 13.9. 2020 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 13)
2. seminář - 9.- 11.10. 2020 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
3. seminář - 13.- 15.11. 2020 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)
4. seminář - 12.- 13.12. 2020 (časově so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 8.- 10.1. 2021 (časově pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)

2. semestr - březen 2021 - červen 2021 - výuková část:
Termíny:
1. seminář - 12.- 14.2. 2021 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
2. seminář - 12. - 14.3. 2021 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 22, ne 10 - 14)
3. seminář - 9.- 11.4. 2021 (pá 18,30 - 21,30, so 10 - 18, ne 10 - 18)
4. seminář - 8. - 9.5. 2021 (so 10 - 18, ne 10 - 18)
5. seminář - 12.- 13.6. 2021 (so 10 - 18, ne 10 - 16 (18))
+ skupinová praxe  - 1 den v červenci nebo v srpnu (dle dohody skupiny) - tzv. testovací lekce LD, příprava na zkoušku.

V období únor - srpen absolvovat, je v ceně školného:

 • 2 náslechové/ukázkové lekce Loona dance - 4 hodiny u lektorek LD.
 • 1x denní workshop - orientální tanec, protahování a pánevní dno v pohybu - u Mgr. Lenky Chuchutové, Studio Loona, Praha (termín v srpnu, dle dohody)
 • cvičné lekce Loona dance ve skupinkách - jedna skupina = jeden den o víkendu 14.-15.8. a 21.-22.8.2021

Není v ceně školného a je doporučeno, záleží na osobní praxi nebo zkušenosti studentky: - rozvíjet během studijního roku taneční praxi (tréninky) a práci s hlasem. V případě zájmu dodám kontakty na taneční a hlasové lektorky.

26.- 29.8. 2021 - písemné a praktické zkoušky, vyhodnocení písemně do pol. září.

24.9.2021 - slavnostní předání rekvalifikačního osvědčení Instruktor tanečních sportů a certifíkátu - Lektorka Loona dance, nebo absolventského certifikátu Lunární tanečnice.

Po absolvování obou semestrů, náslechových lekcí, min. 90% účast a po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydáno rekvalifikační osvědčení s celostátní platností s názvem Instruktor tanečních sportů a lektorka Loona dance.

Základní techniky ve výcviku

Loona dance - prožitkový tanec, pohybové práce se živly, archetypy, polaritami, vizualizace v pohybu, konstelační práce, vědomý dotyk, přechodové a transformační rituály, dechové techniky, práce s hlasem, zvukem, prožitkové hry/cvičení, bioenergetická cvičení, cvičení pánevního dna metoda 3x3, intuitivní kresba, astrologie, aromaterapie, imaginace, meditace v pohybu i tichu, vytváření společenství a sdílení na principu medicínského kruhu.

1. semestr - sebezkušenostní část:

- formou tanečních her, konstelací, rituálů, pravohemisférových cvičení, imaginací, meditací, dechových cvičení a jiné.

 • projdete výraznou osobní proměnou a zvýšíte bdělost/vědomí sama sebe a tím se napojíte na svou vlastní, osobní sílu, zesílíte odvahu a schopnost konat, jednat či jasněji se rozhodovat v oblastech života, která jsou aktuální
 • zregenerujete sama sebe, rozšíříte kapacitu energie v těle, naberete tak fyzické i duševní síly
 • zvědomíte si především sebe sama, tj. svou osobnost - zmapování psychiky (emoce, mysl) a těla, abyste snadněji mohly pokračovat ke svému Vyššímu Já - Vědomí, k většímu Nadhledu
 • získáte jakousi osobnostní mapu a navigaci k tomu :-)
 • zlepšíte vztah sama k sobě - zvýšení sebe - vědomí, sebedůvěry, sebeúcty
 • zlepšíte sebevyjádření, projev sama sebe, toho Kdo jsem
 • zlepšíte své rodinné a partnerské vztahy
 • posílíte své ženské kvality a zharmonizujete se svým mužským principem (animus) dle úrovně vašeho poznání
 • výrazně změníte svůj osobní i intimní život, ve kterém se lépe orientujete
 • naučíte se techniky na zvládání emocí - bioenergetické cvičení, pohybové a hlasové techniky
 • obnovíte dlouhodobou radost ze života, svou sílu, posílíte odvahu a mnoho dalšího

Po fyziologické stránce:

 • zlepšení gynekologických, menstruačních problémů, potíží v hrudní, bederní nebo křížové oblasti a kyčlí
 • posílení pánevního dna, aktivace celé pánevní oblasti, zlepšení postoje a pohyblivosti těla
 • zlepšení či zintenzivnění sexuálního života a pomáhá k přirozenému otěhotnění - velmi pravděpodobné :-)

Navíc v průběhu 1. semestru získáte

Ebooky/manuály zahrnující shrnutí uplynulého tématického víkendu, praktické tipy, doporučení, mentální a fyzické cvičení na 21 dnů po semináři, tak abyste se mohla dále rozvíjet a poradit si v náročnějších životních situacích. Tato cvičení Vám pomohou udržet si získanou energii a sílu ze seminářů pro potřebné změny v životě, udržet si psychickou pohodu a pocit, že máte svůj život ve svých rukou.

Zaměřeno na témata:

1.vnitřní žena (anima), rozvoj vědomého ženství, vnitřní dítě a matka, ženské archetypy, kontakt s ženskou esencí, iniciace do dospělosti (duševní dospělost)

2.vnitřní muž (animus), vnitřní dítě a otec, vnitřní partnerství a svatba, cesta k vnitřní celistvosti a rovnováze osobnosti, opravdové ženství

3. jedinečnost, osobní know how, talenty a dary

Co bude po 1. semestru?

Můžeš pokračovat dál do 2.semestru - výcvik lektorky LD (jdi dolů) nebo přejít na
sebepoznávací program Oživená žena
nebo ukončit studium. 

2.semestr - výuková část:

 • metodika a didaktika vedení lekce a denního semináře
 • pohybové variace, technika, energetické, uvolňující a očistné tance a pohyby, kompozice a jejich významy, nejčastější chyby
 • jak vést relaxace, vizualizace, meditace, dechové cvičení
 • zdravotní protahovací/zahřívací cviky, bezpečný pohyb po prostoru v rámci metody Taneční medicína
 • základní principy a pravidla vedení sharingu
 • základy cvičení pánevního dna - metoda 3x3 Renaty Sahani
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a fyziologie ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie
 • Tao filosofie a ženská cvičení
 • bioenergetika - jak pracovat s emocemi
 • spirituální psychologie, krizová intervence, práce s traumaty, bodywork, první pomoc
 • vědomé ženství - anima - kvality 4 pilířů ženství a animus
 • etický kodex lektorky Loona dance
 • PR základy pro efektivní komunikaci a propagaci lekcí a seminářů (sebeprezentace, tvorba web.stránek, letáků, anotací a jiných propagačních nástrojů)
 • témata, definice a práce s energetickými centry v těle
 • lunární cyklus jako nástroj k rozvíjení ženské spirituality a vědomí
 • a mnoho dalšího

Oba semestry jsou zaměřené také na:

 • harmonizaci fyzické, psychické (emoční, duševní) a spirituální úrovně tak, jak je připraveno
 • orientaci v osobnosti, jako základ pro další Učení vedoucí k Poznání a k Vyššímu Já
 • vědomý rozvoj ženské spirituality
 • rozvoj posvátného aspektu ženství

V rámci tohoto studia získáte:

 • instruktážní CD tance Loona dance - techniky
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervize lektorky formou 1 individuálního sezení
 • hotové grafické mustry Loona dance a profesionální propagační fotografie pro přípravu vašich pozvánek na lekce
 • prezentace lektorek Loona dance na www.loonadanceacademy.cz, FB školy a podpora newslettery a jiné.
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • lekce Loona dance po dobu 1. semestru s 50% slevou u akr. lektorek LD.

Cena a způsob platby

Cena 1. a 2. semestru s lincencí na LD: 41 000 Kč (1.518 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 8 - mi měsíčními splátkami). V případě úhrady celé částky najednou je cena 39 000 Kč. (1.444 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky)
Cena 1. semestru: 18 500 Kč (685 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky)

Uzávěrka přihlášek je 15.8. 2020 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a dalších 5000 Kč do 15.8. 2020 na bankovní účet: Fio banka - 2800949571/2010. Ostatní lze hradit max. 8 - mi splátkami.

Storno podmínky:

 • Storno poplatek do 30.4. je 10 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
 • Storno poplatek do 15.6. je 30 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
 • Storno poplatek do 15.8. je 50 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.
 • Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace na LDA po 15.8. a to bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatek se neúčtuje v případě, že účastnice najde za sebe náhradnici.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.

Nocleh: ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 200 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprcha, kuchyňka
Více informací na Gabriela Borská - email: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 22 žen.

Zapal světlo své nové cestě...


Těšíme se na Tebe!

OBSAZENO
další ročník bude otevřen k přihláškám k. ledna 2021

Pro zájem o studium vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme koncem ledna 2021 zpět s potvrzením Vaší účasti.