Loona Dance pro dívky 9 - 14 let

Je unikátní prožitkový taneční koncept vycházející z mateřského konceptu Loona Dance pro dospělé ženy.

LDD vznikl 2 - letou taneční praxí s dívkami na školách autorky Mgr. Jitky Sondové, která zpočátku vycházela v mimoškolních aktivitách/lekcích pro dívky z prvků Loona Dance a postupně tvořila nové taneční hry a modifikace vhodnější pro dívky a malé ženy.
Vzhledem k tomu, že změna chování - postup k větší soudružnosti a dívčímu přátelství a podpoře vzrůstal, pokračovala v kultivaci této metodiky. Poznatky z této praxe vedly k akreditaci studia LDD a vzniku ročního výcviku lektorek konceptu Loona Dance Dívky pro ženy z veřejnosti a pedagožky.

Jedním z cílů LDD je vnést do školství další rozměr vzdělávání dětí, jde zejména o oblast vztahů, komunikace, pochopení sebe a svého místa ve společnosti, své jedinečnosti.

Emoce, vztahy, partnerství, intenzivní a dlouhodobý rozvoj ženství již na té nejmenší a nejdůležitější úrovni - to vše je citlivě rozděleno do různých věkových kategorií odpovídající vývojovým potřebám dívek.

LDD nachází významné uplatnění jak ve veřejných kulturních prostorech pro děti, tak především ve školním prostředí v rámci mimoškolních aktivit, také v oblasti primární prevence dívek. Jde o podporující a ucelený koncept, jež vhodně zapadá do školního prostředí.

 

 • Taneční koncept má 3 části. Věkově rozdělené na dívky 9 - 10 let, dívky 11 - 12 let, dívky 13 -14 let. Poslední 4 modul věk dívek 15 - 17 let je v přípravě.
 • Zabývá se 4 ženskými archetypy - Panna, Matka, Čarodějka a Vědma, spojení se citlivě a hravě s tělem, pánví a také cykličností roku (jaro, léto, podzim, zima) formou tanečních her, lekce jsou doplněné o relaxace, kreslení, různá tvoření a sdílení s "přednáškou" např. o těle, hormonech, emocích i sexualitě, sebepéči nebo přírodních zákonitostech...
 • Obsahuje taneční prvky a hry z Loona Dance, prvky orientálního, afrického tance, prožitkový tanec a pohybové/dramatické hry.
 • Provází hravě a laskavě nebo připravuje postupně dívku na její velkou změnu, proměnu dívky v malou ženu - na její první menarché nebo již probíhající menstruací.

Pracujeme zároveň na 4 rovinách:
posilujeme a zvědomujeme fyzickou rovinu (svaly, tělo), energetickou rovinu (životní síla), uvolňujeme či harmonizujeme rovinu duševní (emoce), rozvíjíme mentální rovinu (mysl).

 • tancem aktivujeme/oživujeme a uvolňujeme celou pánevní oblast a pánevní dno, dochází k jemné masáži a stimulaci ženských orgánů, zprůchodní se přívod krve, hormonů a volný tok energie, prokrvujeme, zahříváme a okysličujeme vaječníky a dělohu.
 • zpevňujeme své nohy, podpoříme cirkulaci lymfy a celkově žensky formujeme postavu.
 • spirálovité a jiné pohyby pánevní oblasti zlepšují bolesti kyčlí, bederní a křížové oblasti.

Energetická:
celým tanečním konceptem se prolíná taneční energetická vlna lunárního/ ženského cyklu, tj. tančíme 4 archetypy ženy, 4 pilíře ženství - panna, matka, čarodějka, vědma a cyklu slunečního (4 roční období). Je tedy cyklický.

 • rozvíjí tak vědomě své ženství, tj. lze ho prožít ve všech jeho podobách a připravuje tak dívku na své nové období a kvality ženy - dynamika, jemnost, hravost, křehkost, podpora, láska, vnímavost, vznešenost, divokost, sex- appeal, kreativita, moudrost, soucit a sounáležitost.
 • uvolňuje mysl od myšlenek, uvolňuje z buněčné paměti potlačené emoce, bloky do vědomí, aby mohly definitivně odejít a díky živé pánevní oblasti přináší radost, sílu, energii, odvahu, vitalitu. Ukotvuje v těle a přítomnosti.

Mentální:

 • pracuje s myslí, rozvíjí pravou hemisféru - rozvíjí představivost, vnitřní obrazy (vizualizace /imaginace), intuici 
 • součástí lekcí je také edukace

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Benefity pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - roste vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

 Lektorky Loona Dance dívky

Pro informace o místě konání kurzů Loona Dance pro dívky a termíny kontaktuj tyto lektorky.

Veronika Součková

Praha
verca.souckova@gmail.com

Zuzana Kopřivová
Valašské Meziříčí

z.koprivova@centrum.cz

Eva Kramářová
Kolín

loonadancedivky@loona.cz

Jana Štantejská
Praha

www.kralovstviduse.cz

Gabriela Borská
Praha

www.gabrielaborska.cz

Veronika Löblová

Praha

Veronika.Loblova@seznam.cz

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.