Loona Dance pro dívky 9 - 14 let

Je unikátní prožitkový taneční koncept vycházející z mateřského konceptu Loona Dance pro dospělé ženy.

LDD vznikl 2 - letou taneční praxí s dívkami na školách autorky Mgr. Jitky Sondové, která zpočátku vycházela v mimoškolních aktivitách/lekcích pro dívky z prvků Loona Dance a postupně tvořila nové taneční hry a modifikace vhodnější pro dívky a malé ženy.
Vzhledem k tomu, že změna chování - postup k větší soudružnosti a dívčímu přátelství a podpoře vzrůstal, pokračovala v kultivaci této metodiky. Poznatky z této praxe vedly k akreditaci studia LDD a vzniku ročního výcviku lektorek konceptu Loona Dance Dívky pro ženy z veřejnosti a pedagožky.

Jedním z cílů LDD je vnést do školství další rozměr vzdělávání dětí, jde zejména o oblast vztahů, komunikace, pochopení sebe a svého místa ve společnosti, své jedinečnosti.

Emoce, vztahy, partnerství, intenzivní a dlouhodobý rozvoj ženství již na té nejmenší a nejdůležitější úrovni - to vše je citlivě rozděleno do různých věkových kategorií odpovídající vývojovým potřebám dívek.

LDD nachází významné uplatnění jak ve veřejných kulturních prostorech pro děti, tak především ve školním prostředí v rámci mimoškolních aktivit, také v oblasti primární prevence dívek. Jde o podporující a ucelený koncept, jež vhodně zapadá do školního prostředí.

 

 • Taneční koncept má 3 části. Věkově rozdělené na dívky 9 - 10 let, dívky 11 - 12 let, dívky 13 -14 let. Poslední 4 modul věk dívek 15 - 17 let je v přípravě.
 • Zabývá se 4 ženskými archetypy - Panna, Matka, Čarodějka a Vědma a také cykličností roku (jaro, léto, podzim, zima) formou tanečních her, lekce jsou doplněné o relaxace, kreslení, různá tvoření a sdílení s "přednáškou" např. o těle, hormonech, emocích i sexualitě, sebepéči nebo přírodních zákonitostech...
 • Obsahuje taneční prvky a hry z Loona Dance, prvky orientálního, afrického tance, prožitkový tanec a pohybové/dramatické hry.
 • Provází hravě a laskavě nebo připravuje postupně dívku na její velkou změnu, proměnu dívky v malou ženu - na její první menarché nebo již probíhající menstruací.

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Benefity pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - roste vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Akreditované lektorky Loona Dance dívky

Pro informace o místě konání kurzů Loona Dance pro dívky a termíny kontaktuj tyto lektorky.

Veronika Součková

Praha
verca.souckova@gmail.com

Zuzana Kopřivová
Valašské Meziříčí

z.koprivova@centrum.cz

Eva Kramářová
Kolín

loonadancedivky@loona.cz

Jana Štantejská
Praha

www.kralovstviduse.cz

Gabriela Borská
Praha

www.gabrielaborska.cz

Veronika Löblová

Praha

Veronika.Loblova@seznam.cz

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.