https://www.loonadanceacademy.cz/vycvik-pro-pedagogy/

Rekvalifikační kurz
Loona dance  dívky 9 -  14 let

Roční výcvik prožitkového dívčího tance - dívčí kroužek.
160 výukových hodin, víkendové studium.
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 11.9.2019, č.j.: 104/2019-50

Kvalifikace Trenér (ka) tanečních sportů - taneční mistr,
certifikovaná Lektorka Loona dance dívky

Termín výcviku zatím nevypsán.

Nábor do výcviku průvodkyně dívčích skupin probíhá formou vyplněné přihlášky se vstupním dotazníkem.
Jsou přijaty přihlášky zájemkyň starších 25 let, dosažené minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem (nutno absolvovat během výcviku kurz Pedagog volného času/pedagogické minimum).

Roční sebezkušenostní prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance pro dívky 9 - 14 let a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním od MŠMT stálé rekvalifikace s názvem Trenér/ka tanečních sportů- taneční mistr s celostátní platností a certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE DÍVKY s licencí na 5 let (po uplynutí doby je nutné absolvovat refresh kurz LDD).

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance dívky k vedení individuálních a skupinových lekcí na základních školách - mimoškolské vzdělávání, také v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních.

Cíle

 • Zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu zaměřeného na dívky, pomoc učitelům při výuce a zvládání třídnických povinností. Prevence sociálně - patologických jevů, rozvoj osobnosti, přijetí menstruačního cyklu a vše, co je s ním spojené.
 • Obohacení výuky - je možné zahrnout do hodin tělesné výchovy, občanské nauky, hudební výchovy, třídnických aktivit, také jako mimoškolní, doplňkovou aktivitu.
  Časový rámec: 1,5 hod. (v případě 45min. klasické vyučovací jednotky tedy 90min.)
  Prostor: školní klubovny, tělocvičny, relaxační místnosti.
 • Mimoškolní aktivita - taneční kroužky - centra tance, taneční studia, kulturní domy apod.

Studium je určeno

 • kurz pro veřejnost - pro zájemkyně s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním - nutno absolvovat během studia kurz Pedagog volného času/pedagogické minimum- zajišťuje si zájemkyně sama.
 • pro maminky dospívajících dívek, které chtějí provázet své i další dívky k ženě
 • kurz pro pedagogy -  i jiné profese s pedagogickým minimem volného času
 • věk 25 + , dobrý zdravotní stav
 • předpoklady k přijetí do studia:
  empatie, vztah k tanci, hře a hudbě, kladný vztah k psychologii a dětem, taneční či jiné pohybové zkušenosti, cítění rytmu a hudební vnímání.

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Obsah rekvalifikace a lektorský sbor

 • metodika a didaktika, vedení tanečního konceptu LDD - 9 - 11 let a 12- 14 let
 • znalosti vedení relaxací a tvořivých imaginací pro dívky
 • základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a funkce ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie, antikoncepce
 • Tao filosofie ženských orgánů
 • bioenergetika, psychohygiena - jak pracovat s emocemi, vědomá práce s tělem
 • vývojové a hormonální proměny a zvláštnosti věku 9 - 14 let
 • cykličnost ženy - dívky, menstruační cyklus pohledem 4 archetypů
 • sebepéče - tématika vnitřního dítěte, vnitřní ženy/ anima
 • znalosti k prevenci sociálně patologických jevů u dívek
 • metodika na zvládání stresu, krize a konfliktních situací ve třídě/ dívčí skupině, učitel - dítě
 • hlasové a dechové cvičení
 • rituál Menarché  - sebezkušenostní víkend
 • cvičení na vnímání hudby, rytmu, dramatizace
 • taneční medicína - bezpečný pohyb v prostoru, strečink, rozcvičky

Přínosy

Pro průvodkyně dívčích skupin a učitelky

 • práce se svým tělem, porozumění některým tělesným pochodům
 • osobnostní posun a sladění fází vnitřního dítěte do větší harmonie, princip přepisu limbického otisku
 • odpočinek, relaxace, příjemné a podpůrné prostředí skupiny
 • péče o učitelky, průvodkyně - odreagování se, načerpání sil, inspirace
 • odborné znalosti pro vedení taneční lekce také v rámci mimoškolních kroužků a zájmových aktivit
 • pomoc při výuce občanské výuky, tělesné výuky, třídnických aktivit 
 • pro učitelky ve třídě: vlastní možná diagnostika žákyň a prevence případných nastávajících problémů
 • cvičení proti vyhoření učitele, cesta k větší rovnováze, energii- možnosti praxe i ve svém soukromém životě
 • pro učitelky- zlepšení vztahů ve třídách a zlepšení komunikace učitel x žák
 • kvalifikace jakési taneční pedagožky

Pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Z pohádky Odvážná Vaiana
Z pohádky Odvážná Vaiana

Rozsah výuky a termíny

Hodinová dotace: 160 hodin.
Místo výuky: Loona dance academy - učebna Štorchova 5 - Rohanský ostrov, Praha Libeň
Začátek výuky: bude upřesněn
Závěrečné zkoušky: 
Termíny víkendů: 1 víkend za měsíc, přesné termíny budou upřesněny

Semináře začínají v pátek v 18,30h. - 21,30h., so + ne většinou 10 - 18h., a 1x cca ve 22h. s možností noclehu v prostorách LDA.
+ 1 - denní workshop orientálního tance v srpnu- termín bude upřesněn - místo: prostory LDA, Praha 
Závěrečné zkoušky, vyhlášení výsledků a slavnostní předání - bude upřesněno.

V rámci studia získáte


 • instruktážní CD tance Loona dance - vybrané techniky pro LDD
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LDD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervizní skype sezení první zdarma s autorkou Jitkou Sondovou, ostatní se studentskou slevou 50%
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • oficiální logo Loona dance dívky a promo fotografie
 • zdarma vstup do Akademického klubu se spoustou inspirace, záznamů z přednášek, taneční kurzy aj.

Cena a způsob platby

Cena výcviku: 50.000 Kč (2.020 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami
Cena pro studentky LDA: snížená, pro více info kontaktuje nás na academy@loona.cz.

Uzávěrka přihlášek: bude aktualizováno

Způsob platby: bude aktualizováno
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 5000 Kč do ...... na bankovní účet: Fio banka: 

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.

Nocleh: ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 250 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprcha, kuchyňka.

Kapacita je omezena na 16 žen.

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.

Termín zatím nevypsán

V případě zájmu, zašlete svůj kontakt a my se vám ozveme s termínem otevřením výcviku.