https://www.loonadanceacademy.cz/vycvik-pro-pedagogy/

Rekvalifikační kurz
Loona dance  dívky 9 -  14 let

Roční výcvik prožitkového dívčího tance
160 výukových hodin, víkendové studium.
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 11.9.2019, č.j.: 104/2019-50

Kvalifikace Trenér (ka) tanečních sportů - taneční mistr,
certifikovaná Lektorka Loona dance dívky

PŘIPRAVUJEME - PŘEDPOKLAD OTEVŘENÍ ZÁŘÍ 2023

Nábor do výcviku průvodkyně dívčích skupin probíhá formou vyplněné přihlášky se vstupním dotazníkem.
Jsou přijaty přihlášky zájemkyň starších 25 let, dosažené minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem (nutno absolvovat během výcviku kurz Pedagog volného času/pedagogické minimum).

Roční sebezkušenostní prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance pro dívky 9 - 14 let a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním od MŠMT stálé rekvalifikace s názvem Trenér/ka tanečních sportů- taneční mistr s celostátní platností a certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE DÍVKY s licencí na 5 let (po uplynutí doby je nutné absolvovat refresh kurz LDD).

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance dívky k vedení individuálních a skupinových lekcí na základních školách - mimoškolské vzdělávání, také v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních.

Cíle

 • Zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu zaměřeného na dívky, pomoc učitelům při výuce a zvládání třídnických povinností. Prevence sociálně - patologických jevů, rozvoj osobnosti, přijetí menstruačního cyklu a vše, co je s ním spojené.
 • Obohacení výuky - je možné zahrnout do hodin tělesné výchovy, občanské nauky, hudební výchovy, třídnických aktivit, také jako mimoškolní, doplňkovou aktivitu.
  Časový rámec: 1,5 hod. (v případě 45min. klasické vyučovací jednotky tedy 90min.)
  Prostor: školní klubovny, tělocvičny, relaxační místnosti.
 • Mimoškolní aktivita - taneční kroužky - centra tance, taneční studia, kulturní domy apod.

Studium je určeno

 • pro zájemkyně s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním - nutno absolvovat během studia kurz Pedagog volného času/pedagogické minimum- zajišťuje si zájemkyně sama.
 • pro maminky dospívajících dívek, které chtějí provázet své i další dívky k ženě
 • pro pedagožky i jiné profese s pedagogickým minimem volného času
 • věk 25 + , dobrý zdravotní stav
 • předpoklady k přijetí do studia:
  empatie, vztah k tanci, hře a hudbě, kladný vztah k psychologii a dětem, taneční či jiné pohybové zkušenosti, cítění rytmu a hudební vnímání.

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Obsah rekvalifikace a lektorský sbor

 • metodika a didaktika, vedení tanečního konceptu LDD - 9 - 11 let a 12- 14 let
 • znalosti vedení relaxací a tvořivých imaginací pro dívky
 • základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a funkce ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie, antikoncepce
 • Tao filosofie ženských orgánů
 • bioenergetika, psychohygiena - jak pracovat s emocemi, vědomá práce s tělem
 • vývojové a hormonální proměny a zvláštnosti věku 9 - 14 let
 • cykličnost ženy - dívky, menstruační cyklus pohledem 4 archetypů
 • sebepéče - tématika vnitřního dítěte, vnitřní ženy/ anima
 • znalosti k prevenci sociálně patologických jevů u dívek
 • metodika na zvládání stresu, krize a konfliktních situací ve třídě/ dívčí skupině, učitel - dítě
 • hlasové a dechové cvičení
 • rituál Menarché  - sebezkušenostní víkend
 • cvičení na vnímání hudby, rytmu, dramatizace
 • taneční medicína - bezpečný pohyb v prostoru, strečink, rozcvičky

Přínosy

Pro průvodkyně dívčích skupin a učitelky

 • práce se svým tělem, porozumění některým tělesným pochodům
 • osobnostní posun a sladění fází vnitřního dítěte do větší harmonie, princip přepisu limbického otisku
 • odpočinek, relaxace, příjemné a podpůrné prostředí skupiny
 • péče o učitelky, průvodkyně - odreagování se, načerpání sil, inspirace
 • odborné znalosti pro vedení taneční lekce také v rámci mimoškolních kroužků a zájmových aktivit
 • pomoc při výuce občanské výuky, tělesné výuky, třídnických aktivit 
 • pro učitelky ve třídě: vlastní možná diagnostika žákyň a prevence případných nastávajících problémů
 • cvičení proti vyhoření učitele, cesta k větší rovnováze, energii- možnosti praxe i ve svém soukromém životě
 • pro učitelky- zlepšení vztahů ve třídách a zlepšení komunikace učitel x žák
 • kvalifikace jakési taneční pedagožky

Pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Z pohádky Odvážná Vaiana
Z pohádky Odvážná Vaiana

Rozsah výuky a termíny

Hodinová dotace: 160 hodin.
Místo výuky: Loona dance academy - učebna Štorchova 5 - Rohanský ostrov, Praha Libeň
Začátek výuky: bude upřesněn
Závěrečné zkoušky: 
Termíny víkendů: 1 víkend za měsíc, přesné termíny budou upřesněny

Semináře začínají v pátek v 18,30h. - 21,30h., so + ne většinou 10 - 18h., a 1x cca ve 22h. s možností noclehu v prostorách LDA.
+ 1 - denní workshop orientálního tance v srpnu- termín bude upřesněn - místo: prostory LDA, Praha 
Závěrečné zkoušky, vyhlášení výsledků a slavnostní předání - bude upřesněno.

V rámci studia získáte


 • instruktážní CD tance Loona dance - vybrané techniky pro LDD
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LDD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervizní skype sezení první zdarma s autorkou Jitkou Sondovou, ostatní se studentskou slevou 50%
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • oficiální logo Loona dance dívky a promo fotografie
 • zdarma vstup do Akademického klubu se spoustou inspirace, záznamů z přednášek, taneční kurzy aj.

Cena a způsob platby

Cena výcviku: 50.000 Kč (2.020 EUR/ dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 10 - ti měsíčními splátkami
Cena pro studentky LDA: snížená, pro více info kontaktuje nás na academy@loona.cz.

Uzávěrka přihlášek: bude aktualizováno

Způsob platby: bude aktualizováno
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a platbou 1.splátky 5000 Kč do ...... na bankovní účet: Fio banka: 

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Případné dotazy na emailu: academy@loona.cz.

Nocleh: ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 250 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprcha, kuchyňka.

Kapacita je omezena na 16 žen.

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.

Předběžná rezervace místa

otevření výcviku předpoklad září 2023