Rekvalifikační kurz
Loona dance dívky 9 -  14 let

Roční výcvik prožitkového dívčího tance

Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 11.9.2019, č.j.: 104/2019-50
kvalifikace Trenér (ka) tanečních sportů - taneční mistr

Otevřeno přihláškám

Nábor do výcviku probíhá formou vyplněné přihlášky se vstupním dotazníkem - viz níže.
Jsou přijaty přihlášky zájemkyň starších 25 let, dosažené minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem (nutno absolvovat Kurz Pedagog volného času)

Roční sebezkušenostní prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance pro dívky 9 - 14 let a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním od MŠMT stálé rekvalifikace s názvem Trenér/ka tanečních sportů- taneční mistr s celostátní platností a certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE s licencí na 5 let (po uplynutí doby je pouze přezkoušení + 2000 Kč rezervační poplatek za přezkoušení).

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance dívky k vedení individuálních a skupinových lekcí na základních školách - mimoškolské vzdělávání, také v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních.

Cíle

 • Zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu zaměřeného na dívky, pomoc učitelům při výuce a zvládání třídnických povinností. Prevence sociálně - patologických jevů, rozvoj osobnosti, přijetí menstruačního cyklu a vše, co je s ním spojené.
 • Obohacení výuky - je možné zahrnout do hodin tělesné výchovy, občanské nauky, hudební výchovy, třídnických aktivit, také jako mimoškolní, doplňkovou aktivitu. 

  Časový rámec: 1,5 hod. (v případě 45min. klasické vyučovací jednotky tedy 90min.)
  Prostor: školní klubovny, tělocvičny, relaxační místnosti.
 • Mimoškolní aktivita - taneční kroužky - centra tance, taneční studia, kulturní domy apod.

Studium je určeno

 • pro pedagožky i jiné profese s pedagogickým minimem volného času
 • pro zájemkyně s ukončeným středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním - nutno absolvovat během studia kurz Pedagog volného času
 • věk 25 + , dobrý zdravotní stav

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Obsah rekvalifikace a lektorský sbor

 • metodika a didaktika, vedení tanečního konceptu Loona dance dívky - 9 - 11 let a 12- 14 let
 • znalosti vedení relaxací a tvořivých imaginací pro dívky
 • základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu
 • základy fyzioterapie pánve, anatomie a funkce ženských orgánů
 • psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie, antikoncepce
 • Tao filosofie ženských orgánů
 • bioenergetika, psychohygiena - jak pracovat s emocemi, vědomá práce s tělem
 • vývojové a hormonální proměny a zvláštnosti věku 9 - 14 let
 • cykličnost ženy - dívky, menstruační cyklus pohledem 4 archetypů
 • sebepéče - tématika vnitřního dítěte, vnitřní ženy/ anima
 • znalosti k prevenci sociálně patologických jevů u dívek
 • metodika na zvládání stresu, krize a konfliktních situací ve třídě/ dívčí skupině, učitel - dítě
 • hlasové a dechové cvičení
 • rituál Menarché pro pedagožky - sebezkušenostní víkend
 • cvičení na vnímání hudby, rytmu, dramatizace
 • taneční medicína - bezpečný pohyb v prostoru, strečink, rozcvičky

Přínosy

Pro učitelky a průvodkyně dívčích skupin

 • zlepšení vztahů ve třídách a zlepšení komunikace učitel x žák
 • vlastní možná diagnostika a prevence případných nastávajících problémů
 • cvičení proti vyhoření učitele, cesta k větší rovnováze, energii- možnosti praxe i ve svém soukromém životě
 • práce se svým tělem, porozumění některým tělesným pochodům
 • osobnostní posun
 • odpočinek, relaxace, příjemné a podpůrné prostředí skupiny
 • péče o učitelky, průvodkyně - odreagování se, načerpání sil, inspirace
 • pomoc při výuce občanské výuky, tělesné výuky, třídnických aktivit 
 • odborné znalosti pro vedení taneční lekce také v rámci mimoškolních kroužků a zájmových aktivit
 • kvalifikace tanečního pedagoga

Pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuelně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Rozsah výuky a termíny

Hodinová dotace: 156 hodin. Místo výuky: Loona dance academy, Křižíkova 67, Praha 8
Začátek výuky: 22.1.2021 - 19.12.2021
Závěrečné zkoušky:
leden 2021

1. seminář - 22.- 24. 1. 2021                            6. seminář - 18.- 20. 6. 2021
2.seminář - 26.- 28.2.2021                             7. seminář - 24.- 26. 9. 2021
3.seminář - 26.- 28.3. 2021                            8. seminář - 22.- 24. 10. 2021
4.seminář - 23.- 25. 4. 2021                           9. seminář - 26.- 28. 11. 2021
5.seminář - 28.- 30.5. 2021                            10. seminář - 17.- 19. 12. 2021

Semináře začínají v pátek v 18,30h. - 21,30h., so + ne většinou 10 - 18h., a 1x cca ve 22h. s možností noclehu v prostorách LDA.
+ 1 - denní workshop orientálního tance - červenec nebo srpen, Studio Loona/LDA, Praha
Závěrečné zkoušky, vyhlášení výsledků a slavnostní předání - leden 2021.

V rámci studia získáte


 • instruktážní CD tance Loona dance - techniky
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LD dívky)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervizní sezení první zdarma, ostatní se studentskou slevou 50%
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou

Cena a způsob platby

Cena základního výcviku: 40 000 Kč (1.485 EUR/dle aktuálního kurzu v den podání přihlášky), hrazeno 8 - mi měsíčními splátkami.
 - v případě zájmu o doplňkové studium - Kurz Pedagog volného času 

Uzávěrka přihlášek je 20.12.2020 nebo obsazeností výcviku.

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a dalších 5000 Kč do 20.12.2020 na bankovní účet: Fio banka - 2800949571/2010.
Zbývající část je hrazená 8 - mi měsíčními splátkami.

 • Storno poplatek do 30.9. je 10 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
 • Storno poplatek do 30.10. je 30 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
 • Storno poplatek do 20.12. je 50 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.
 • Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace na LDA po 20.12.2020 a to bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatek se neúčtuje v případě, že účastnice najde za sebe náhradnici.

Více o podmínkách studia naleznete v Podmínky účasti a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu.

Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a Dohoda ke studiu na škole.

Nocleh: ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 200 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprcha, kuchyňka

Více informací na Gabriela Borská - email: academy@loona.cz.

Kapacita je omezena na 16 žen.

Rezervace místa

Prosím vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.