Nástavbový kurz pro lektorky Loona dance 
Výuka Loona dance pro dívky 9 -  14 let

Půlroční výcvik prožitkového dívčího tance - dívčí kroužek.
80 výukových hodin, víkendové studium s certifikací LDA.
Organizátorem kurzu je Loona Dance Academy, s.r.o.

Nábor do výcviku průvodkyně dívčích skupin probíhá formou vyplněné přihlášky se vstupním dotazníkem.

Jsou přijaty přihlášky pouze akreditovaných lektorek Loona Dance - starších 25 let, dosažené minimálně středoškolské vzdělání s maturitou i výučním listem. 

Půlroční sebezkušenostní prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance pro dívky 9 - 14 let a jeho filosofie zakončené praktickou zkouškou a následným vydáním certifikátu s názvem LEKTORKA LOONA DANCE DÍVKY s licencí na 5 let (po uplynutí doby je nutné absolvovat refresh kurz LDD).

Vydaný certifikát s názvem Lektorka Loona dance dívky opravňuje k vedení individuálních a skupinových lekcí jako mimoškolské vzdělávání, také v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech a podobných zařízení.

Cíle

 • Zkvalitnění výchovně - vzdělávacího procesu zaměřeného na dívky, pomoc učitelům při výuce a zvládání třídnických povinností. Prevence sociálně - patologických jevů, rozvoj osobnosti, přijetí menstruačního cyklu a vše, co je s ním spojené.
 • Obohacení výuky - je možné zahrnout do hodin tělesné výchovy, občanské nauky, hudební výchovy, třídnických aktivit, také jako mimoškolní, doplňkovou aktivitu.
  Časový rámec: 1,5 hod. (v případě 45min. klasické vyučovací jednotky tedy 90min.)
  Prostor: školní klubovny, tělocvičny, relaxační místnosti.
 • Mimoškolní aktivita - taneční kroužky - centra tance, taneční studia, kulturní domy apod.

Záměr taneční výchovy


Vycházíme z důležitosti prevence negativních jevů spojených s nástupem menstruace včasným navedením dívek tak, aby v den nástupu první menstruace došlo k co nejmenšímu odporu vůči sobě samé, vytváří prostor pro zklidnění, pochopení sebe samé k začlenění do kolektivu a harmonizaci vztahů.
LDD se snaží pomoci dívkám cítit se dobře ve svém těle, cítit se pochopena. Všechna cvičení probíhají s přihlédnutím na psychický a fyziologický vývoj daného věku a jsou postavená na připodobněních, příbězích a dramatizaci. 
Dále celou koncepci provází speciálně vytvořené taneční pohyby vycházející z LD. Pracujeme s relaxačními technikami, kresbou a hlasem...
LDD je o prožitku, který dívkám velmi pomáhá na jejich cestě k dospělosti, čímž dochází k fixaci na podvědomé, nikoliv jen vědomé úrovni.

Zdroj ilustrace: www.kalisek.cz

Obsah rekvalifikace a lektorský sbor

 • metodika a didaktika, vedení tanečního konceptu LDD - 9 - 14 let
 • znalosti vedení relaxací a tvořivých imaginací pro dívky
 • základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu pro dívky
 • bioenergetika, psychohygiena - jak pracovat s emocemi, vědomá práce s tělem
 • vývojové a hormonální proměny a zvláštnosti věku 9 - 14 let
 • cykličnost ženy - dívky, menstruační cyklus pohledem 4 archetypů, téma menarché
 • sebepéče - tématika vnitřního dítěte - prožitková práce
 • znalosti k prevenci sociálně patologických jevů u dívek
 • metodika na zvládání stresu, krize a konfliktních situací v dívčí skupině, lektorka - dítě

Přínosy

Pro průvodkyně dívčích skupin 

 • práce se svým tělem, porozumění některým tělesným pochodům
 • osobnostní posun a sladění fází vnitřního dítěte do větší harmonie, princip přepisu limbického otisku 
 • odpočinek, relaxace, příjemné a podpůrné prostředí skupiny, inspirace
 • odborné znalosti pro vedení taneční lekce - v rámci mimoškolních kroužků a zájmových aktivit

Pro dívky

 • zkvalitnění vztahů mezi dívkami
 • prevence sociálně patologických vztahů
 • zlepšení koncentrace při výuce
 • zvládnutí menstruace a psychických vlivů s nimi spojenými
 • pravidelná práce (LDD lekce) s těmito jevy vede k posunům, je potřeba pracovat kontinuálně, nikoliv nárazově
 • chování a vystupování vůči autoritám - vlastní autorita a respekt ostatních
 • cesta k udržení dívek v pohybu a zdravé práci se svým tělem
 • snadnější začlenění do kolektivu
 • rozvoj sebeúcty a zdravého přístupu sama k sobě - prevence sebepoškozování i ostatních

Z pohádky Odvážná Vaiana
Z pohádky Odvážná Vaiana

Rozsah výuky a termíny

Hodinová dotace: 80 hodin.
Místo výuky: Studio Loona nebo Sál Valkýra - Křižíkova 67, Praha 8
Začátek výuky: 16.2.2024
Závěrečné zkoušky: 14. - 16.6. 2024
Termíny víkendů v roce 2024: 1 víkend za měsíc
16.- 18.2., 15. - 17.3., 19.- 21.4., 17.-19.5., 14.- 16.6.

Semináře začínají v pátek v 18,30h. - 21,30h., so + ne v čase 9 - 17h.
+ 1 prožitkový seminář na téma vnitřní dítě s Mgr. Tamarou Melissou - termín bude domluven společně se skupinou při výcviku.
Podrobný studijní plán bude zaslán po uhrazení rezervační zálohy.
Kontakt pro dotazy a jiné - academy@loona.cz

V rámci studia získáte • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LDD)
 • hotové vizualizace - relaxace pro lekce LDD jako začátečnická podpora
 • začátečnická podpora a supervizní skype sezení první s 50% slevou s autorkou Jitkou Sondovou
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou
 • oficiální logo Loona dance dívky

Cena a způsob platby

Cena výcviku: 25.000 Kč, rezervační záloha 5000 Kč je hrazena formou prodejního formuláře níže- bude aktivován brzy. Nyní si lze níže pouze předrezervovat místo.
Zbývající část školného se hradí 4 x měsíční splátky po 5000 Kč na základě vydané faktury.
Uzávěrka přihlášek: 30.12.2023

Storno podmínky:

 • V případě zrušení své účasti je storno poplatek 5% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 2 měsíce před konáním výcviku je storno poplatek 30% ze zaplacené částky.
 • V případě zrušení své účasti méně jak 1 měsíc před konáním výcviku je storno poplatkem celá rezervační částka a 1.splátka školného a to bez ohledu na důvody zrušení. V případě, že Účastník najde za sebe náhradnici, zaplacená částka je do 30- ti dní vrácena zpět, snížená o storno poplatek ve výši 500 Kč za organizační a účetní úkony.
 • Zrušení účasti je možné pouze písemně emailem na academy@loona.cz.

Foto z pilotního výcviku Loona dance dívky, r. 2022, certifikované lektorky LDD.

Rezervuj si své místo v ročníku 2024

Pro zájem o studium vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme zpět s dalšími formalitami.