Zkoušky Loona Dance

Zkoušky probíhají každoročně v srpnu, poslední 3. nebo 4. týden.

  • přihláška se podává písemně níže uvedeným formulářem. Poté je žadatelka vyrozuměna o termínu konání, případně nepřijetí k opakované zkoušce z důvodu naplněné kapacity, s možností opakovaní zkoušky následující rok.
  • předem se hradí registrační poplatek 500 Kč přes platební bránu Go-pay. Tímto žadatelka přispívá na provozní náklady a stvrzuje tím svůj zájem.
  • žádost se podává nejpozději do konce května příslušného roku, ve kterém chce žadatelka absolvovat opakovanou zkoušku.
  • zkoušku lze opakovat pouze 1x a pouze ve dvou po sobě následujících letech.
  • uvolněná kapacita je 5 studentek, max. 7- dle volných míst.