Tanec Luny - integrace 4 pilířů ženy
23.9. 2022
10 - 18h.

Studio Loona, Praha

Seminář pro ženy - pro rozvoj vědomého ženství - téma prohloubení vnímání svého ženství ve 4 pilířech ženy, rozvoj sebelásky ve 3 pilířech- sebe - vědomí, sebedůvěra a sebeúcta.

Pro ženy je zásadní vědomé propojení se se svým menstruačním cyklem, který je zastoupen 4 archetypy a který je ženskou navigací, který nám pomáhá se lépe orientovat v našich životech a je nástrojem k sebepřijetí, k sebelásce. Jedná se o autorský koncept Lucie Loona, volně navazující na Loona dance lekce a kurzy, pravidelně pořádaný 1x ročně od r. 2013.

Ženský prožitkový seminář o prohloubení vnímání a ukotvení svého ženství ve 4 základních pilířích ženy - Panna, Matka, Čarodějka a Moudrá žena (vědma).  Seminář, který výrazně pomůže v lepší orientaci v sama sobě, tím k vnímání respektu k sobě, sebeúcty a tedy sebepřijetí. Podpoří nás v sebe - vědomí (vědomí sama sebe) a tím ukotví více náš střed.

Záměrem této práce na sobě je především se skutečně uvolnit, spojit se se sebou, tj. se svým vědomím, tělem, pocity, intuicí. Přes tanec se spojit se svými ženskými pilíři, které nám dává náš ženský nástroj menstruační cyklus zastoupen 4-mi archetypy panna, matka, čarodějka, vědma,...pochopit je a lépe tak přijmout.

Náš božský ženský aspekt je dynamický a vyzývající, milující a pečující, čarovný a sexy, kreativní a intuitivní, silný a moudrý - a takové jsme i my, ženy.Tanec je nejrychlejší ženský nástroj k sama sobě, pomůže nám prožít a vědomě aktivovat tyto archetypy, které v sobě máme, udělat si zkušenost s nimi, zvědomit je, ukotvit si je a používat je v každodenním životě pro pestrost a zkvalitnění svého života, jelikož většina žen tzv. uvízne v jednom či dvou archetypech a to se odráží negativně nejen v partnerských vztazích.

Na tomto semináři získáte mnoho inspirace skrze hudbu, společné setkání, ženský tanec Loona dance a Tanec Luny. Setkáte se s nabíjející ženskou lunární imaginací, která ukotvuje tělesnou práci v mentální rovině a tím se uzavře a tzv. zapečetí celá denní práce na integraci pilířů. 

Hlavní téma je tedy ženské poznání/pochopení - tedy skrze tělo prožití a uvědomění, - co jsou to ty 4 pilíře ženy, a díky této práci do těla, buněk je tzv. zapsat, abychom v každodennosti lépe tyto energie rozpoznávaly, rozlišovaly a přirozeně je následovaly pro udržení si energie, síly, vitality, rozvoji kreativity a spokojenosti.

Měla bys vědět, že :-)

  • tanec je pro ženu nejrychlejším nástrojem k vědomí sama sebe
  • každá umíme tančit svým osobitým způsobem a o to právě jde!
  • tanec je pro nás stejně přirozený jako chůze
  • tanec je jazykem duše a lékem
  • tento seminář tě bude bavit a získáš mnoho inspirace :)

Tento seminář může být základní přípravou na hlubší víkendovou práci na téma:

Eva a Lilith - světlo a stín ženy

Rezervace místa

Prosím vyplňte všechny potřebné údaje. 

Těším se na Tebe!

Gabriela Borská
průvodkyně na cestě ženy, akreditovaná lektorka a školitelka Loona dance

Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín
www.loona.cz

Cena: 2000 Kč

Rezervace místa je předem a po zaslání rezervační zálohy 500 Kč-
na bankovní účet: 2102225859/2010 + předmět zprávy jméno a název kurzu.

Storno účasti a více informací na academy@loona.cz.

7 dní před akcí Ti pošleme bližší informace k semináři.