Registrace pro LDA studentky

Registrace do akademického klubu je určena pouze studentkám
a absolventkám Loona dance academy.