Podmínky členství

Členem Klubu se stává pouze absolventka Loona dance academy na základě svobodné vůle, která je potvrzena registrací na internetu.

I. Členství v Klubu

1. Členem Klubu se může stát fyzická osoba starší 25 let, absolventka Loona dance academy, která souhlasí s podmínkami členství.

2. Členství v Klubu je:
a) pro studentky LDA, které vstoupily do klubu za členský vklad 2500 Kč s platností obsahu do konce roku 2022, na základě vydaného dokladu na b.ú.: Fio banka - 2800949571/2010, předmět zprávy - AK vklad, s uvedením variabilního čísla - číslo faktury. Po uplynutí této doby bude vyzvána k prodloužení členství nebo jeho zrušení.
b) pro studentky 2.semestru LDA ročník 2021 - 2022 registrující se od února 2022, vstupují do klubu v rámci ceny školného studia na LDA, platné členství je do konce ledna r. 2023. Po uplynutí této doby bude vyzvána k prodloužení členství nebo jeho zrušení.

3. Vstup do členského klubu je možný kdykoliv v průběhu jeho trvání.

4. Klub nabízí aktualizaci výukových materiálů, hudby, materiály pro rozvoj lekcí a kurzů lektorek Loona dance, odborné i zájmové přednášky,  klubový eshop s merchandising, promo fotografie a jiné. Obsah klubové nabídky je aktualizován cca 2x ročně, členky AK budou informované prostřednictvím newsletteru.

5. Členka Klubu se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v registraci a to emailem na academy@loona.cz, kde uvede pouze změněné - nové údaje. 

6. V případě jakýchkoliv změn v podmínkách členství v Klubu se společnost LDA zavazuje k informační povinnosti na webových stránkách www.loonadanceacademy.cz, případně bude členky informovat e-mailem.

7. Společnost LDA se zavazuje, že žádné údaje z registračního dotazníku neposkytne třetí straně k jakýmkoliv účelům. Poskytnuté údaje budou sloužit k analytickým a marketingovým účelům společnosti LDA a pro zdokonalení zákaznického servisu.

8. Členka Klubu výslovně souhlasí s tím, aby společnost LDA zpracovávala poskytnuté údaje v souladu se zákonem č. 101/200Sb o ochraně osobních údajů - Zásady ochrany zpracování osobních údajů, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb vyplývajících z činnosti společnosti LDA tak, jak je uvedeno výše.

9. Členka Klubu souhlasí s tím, aby cestou své emailové adresy, kterou uvedla v registraci do klubu dostávala od společnosti LDA všechny informace související s jejím členstvím v Klubu, včetně informací o novinkách v nabídce společnosti.

II. Ukončení členství v Klubu

1. Nepoužije-li členka Klubu svůj přístup v době přesahující 24 měsíců, bude ji členství zrušeno.

Členství v klubu lze obnovit novou registrací a uhrazením 50% ceny členského poplatku.

2. Členka klubu může své členství kdykoliv zrušit emailem na adresu academy@loona.cz. Poplatek za členství v klubu je nevratný.

Závěrečná ustanovení

Pravidla a podmínky pro členství v Akademickém Klubu společnosti Loona dance academy, s.r.o. platí od 15. března 2021.

Loona Dance Academy, s.r.o., identifikační číslo: 04826141 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 254283