Zkoušky v Loona dance academy

28.10.2020

Sdílení zkušenosti ze závěrečných zkoušek lektorství Loona dance, studentky Barbory Svobodové, ročník 2010- 2020:

Milá Lucko a Gábi,
chtěla bych Vám poděkovat a vyjádřit, jak u mě probíhal celý proces zkoušek, jelikož cítím, že byl velmi léčivý, stejně jako všechny víkendy prožité za uplynulý rok v Looně. Ráda toto posdílím se ženami, které zkouška čeká.

Pro mě bylo v minulosti vždy téma autorit a zkoušek náročné, zejména fakt, jestli splním požadavky a jestli nebudu ponížená a stydět se, jestli budu uznaná a nebudu považována za hloupou a neschopnou a jestli zkrátka neselžu, atd.. Fakt, že mě bude někdo hodnotit, pro mě byl těžký. Také jsem se v minulosti na zkoušku připravovala až s chorobnou přezodpovědnělostí k učivu, nikoliv však k sobě.

Toto léto jsem prožívala přípravu na zkoušky zábavným způsobem, bez vyvíjení nátlaku na sebe a s pousmáním, protože mě to, co jsme se učili, bavilo, šlo spíše o příjemné čtení, nikoliv o drcení a mučení svých mozkových závitů. Rovněž písemný test, když ke mně dorazil, tak mi vyloudil úsměv na rtech, je připraven s takovou péčí a láskou, že mě to až dojalo. Nečekejte žádnou záludnost, pouze to, co je žena ve své podstatě nastavena se naučit s velkým ohledem na myšlenkové a učící pochody ženy, přestože to není o tom přípravu ignorovat. Dá se i říci, že člověka podpoří, pozvedne mu sebedůvěru, je-li třeba. O písemné práci stejně tak, je podporující, že jste "nucené" si projít co a jak v minulosti, přítomnosti a budoucnosti, je to o srovnání si a utřídění toho, kam vlastně chcete směřovat. Stejně tak tanec, užila jsem si taneční léto, upevnila si disciplínu, ale k ničemu se nenutila, avšak vyšla jsem ze své komfortní zóny a lenosti, stálo za to překonat své pohodlí a ke zkouškám jít. Bez lpění na jejich výsledku. LD koncept se ve mně přes léto usadil a je stálou součástí mého života ať už jako lektorky nebo ženy, která chce docházet na lekce či sejkovat doma. Ano, prošla jsem si i náročnými emocemi, ale jsem vděčná, v nadhledu mohu říci, že byly v souladu s mými ženskými cykly, potřebovaly v bezpečí probublat ven a cítím velké uvolnění, že se tak stalo. Např. při zkoušce na zkoušky s ostatními ženami (která pro mě byla klíčová), jsem překonala hlavní blok a to vystoupit před ostatními nejen tancem ale tancem s vedením ostatních v doprovodu hlasu, zpěvu, mluvení. Což pro mě je celoživotní posun a díky překonání tohoto zásadního bloku, už jen faktu, že jsem tím prošla, mohu dělat to, co jsem si vždy přála a mohu to přinést lidem. A to jsem sama byla zvědavá a do poslední chvíle jsem si nebyla jistá, jestli se nezaseknu a promluvím.

Celé zkoušky vnímám jako přípravu na to se stát lektorkou, je to o nezbytných krocích, které každý, kdo chce vést lekce, by tak jako tak prožil, avšak na zkouškách má možnost v bezpečném prostředí nahlédout a poznat sám sebe. Každého čeká zkouška, kterou potřebuje ☺Např. já jsem velmi ráda připravená na to, co se bude dít, ocitla jsem se na zkoušce s příchodem menstruace a čerstvým píchnutím od vosy coby reaktivní a citlivá osoba na všechny možné podněty. Přestože jsem cítila lehce otupělou hlavu, chvění svého hlasu i ramen (poprvé v životě), přestože jsem potřebovala pauzu na nádech a výdech, bylo krásné, že tím vším člověk prochází s podporou a láskou, kterou Lucka a Gábi tak silně vyzařovaly, oběma jim za to děkuji. Celý den zkoušek vnímám jako silně konstruktivní, jelikož ve zpětných vazbách všech zúčastněných ke mně přišlo velké množství inspirace a námětů a to se prolínalo celým dnem. Každá jsme se učily jedna od druhé, vnímám to jako velmi plodný den. Přestože bylo třeba vyslovit i nepříjemné, vše jsem vnímala v milosti a podpoře a obrovské ohleduplnosti Lucky i Gábi. Obě mají neuvěřitelně pravdivé vhledy a pozorovací talenty. Zkoušky vnímám jako další potvrzení, jak důležitá je práce s emocemi a že je důležité ve všech možných zkouškách rozlišovat, co cítím, co jsou dávná zranění a zkušenosti, kde ve mně probíhá léčení, jakou mám intuici a jak je vhodné být ve svém středu a nadhledu. Kdykoliv na Vás přijde strach ze zkoušek, šejkujte ☺

Vnímám už teď, jak se změnil můj vztah k autoritám a škole, jelikož mé děti školu navštěvují a velmi často řeším různé záležitosti spojené se školou, avšak nyní naprosto odlišným a laskavějším, sebeohleduplnějším způsobem bez revolucionářského přístupu.

Děkuji také za to, že jsem mohla prožít i nádherný a silný závěrečný rituál se slavností, slibem, ženami a krásnými pokrmy a šípkovým vínem, který pro mě konkrétně byl slavnostním ukončením a poděkováním za prožití celého krásného roku v Looně, který se pro mě přelívá v nový cyklus sdílení ve druháku, na který se velmi těším.