Semináře

pro veřejnost

OŽIVENÁ ŽENA

Roční sebepoznávací a transformační program pro ženy - 10.9. 2021 - červen 2022
- otevřeno přihláškám pro rok 2021- 22 

ADAM A LILITH - hrdina a čarodějka v nás -  smíšená skupina (určeno také párům)
- termín 15.- 17. 10.2021

Termín - 25.9.2021 - s Gabrielou Borskou

Také přípravný kurz na studium Loona dance academy

EVA A LILITH - světlo a stín ženy

transformační seminář -  26.-28.11.2021

Seminář pro ženy - pro rozvoj vědomého ženství

- téma prohloubení vnímání svého ženství ve 4 pilířech ženy, rozvoj sebelásky ve 3 pilířech- sebe - vědomí, sebedůvěra a sebeúcta.
Pro ženy je zásadní vědomé propojení se se svým menstruačním cyklem, který je zastoupen 4 archetypy a který je ženskou navigací, který nám pomáhá se lépe orientovat v našich životech a je nástrojem k sebepřijetí, k sebelásce. Jedná se o autorský koncept Lucie Loona, volně navazující na Loona dance lekce a kurzy, pravidelně pořádaný 1x ročně od r. 2013

Každoroční semináře

prozatím bez termínů


Obnovení Pramenu Panny

další termín jaro 2022

Potní chýše Znovuzrození

předpokládaný termín slunovrat 2022

Kreativní žena 

Tvůrkyně života - každoročně v létě detox pobyt v přírodě

Na téma "tvořím svůj život". 4- denní pobyt v přírodě za účelem detoxikace těla, mysli, regenerace a znovuzrození, setkání žen se Záměrem otevření se své Cestě duše, mise nebo své nové cestě a spojení se s Tou, která tvoří, s kreativní/ tvořivou částí v sobě, svojí ženskou esencí. Tvoření masky a lady potní chýše jsou ústředním bodem tohoto transformačního retreatu. Oblíbený seminář, který se koná 1x ročně, pravidelně od r. 2013.