Pedagog volného času

Rekvalifikační kurz pro účastnice výcviku odborná veřejnost

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (40 h.)

Akreditované studium MŠMT ČR, kvalifikační kurz NPI ČR, organizovaný DDM hl.města Prahy.

Organizátor akreditovaného studia: DDM hl.města Prahy - www.ddmpraha.cz

Kurz je určen:
Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

Anotace studijního programu:
Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Studijní program představuje souhrn základních teoretických i praktických poznatků v oblasti pedagogiky volného času, které by měl znát každý pedagog pracující v oblasti zájmového vzdělávání.

Úspěšným absolvováním programu účastník splňuje kvalifikační předpoklady pro pozici pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání - v souladu s §17 (část 2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (novelizace ze dne 1. 9. 2012).

Přes definování prostředí, ve kterém pedagogika volného času probíhá, se budeme věnovat osobnosti pedagoga, cílové skupině, jednotlivým částem pedagogického procesu, možnostem zapojení cílové skupiny do výchovně vzdělávacího procesu. Teoretické poznatky budou vždy aplikovány na konkrétní pedagogickou práci účastníků programu. Po absolvování budou účastníci schopni sestavit plán pedagogické práce tak, aby vedl k rozvoji klíčových kompetencí cílové skupiny a byl v souladu se základními principy pedagogiky volného času a v souladu s novými trendy v oblasti zájmového vzdělávání.

Cíle studia pedagogiky:
Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávajícího dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Kritéria výběru účastníků:
Studium je určeno zájemcům, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.

Ukončení studia:
Studium se ukončuje závěrečným testem, obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení o absolvování kurzu, akreditované MŠMT ČR.

Podmínky účasti

  • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem
  • věk 18 +
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku 1350 Kč

Rozsah kurzu: 40 hodin přímé výuky; 4 výukové dny (sobota 9-20h., neděle 9 -18h) + závěrečné zkoušky
Termín 2022:  zveřejníme aktuálně - termíny výuky říjen- prosinec 2022
Cena kurzu:  1350 Kč
Místo kurzu: DDM hl. města Prahy, Karlínské náměstí 7, Praha 8, 186 00 a jiná pracoviště DDM hl.města Prahy.

Způsob platby: závazná rezervace probíhá úhradou účastnického poplatku 1350 Kč do 5 dní na bankovní účet organizátora. Přesné pokyny budou zaslány po přijetí přihlášky na kurz.
Kontakt: Gabriela Borská, academy@loona.cz

Otevření přihláškám září 2021