PLACENTOVÝ RITUÁL

25.11.2022, 18h.-23h.

Studio Loona, Praha

PŘIHLÁŠKY POUZE DO POLOVINY ŘÍJNA!
Vzhledem k tomu, že samotnému rituálu předchází domácí "práce" a ladění a meditace je nutné se přihlásit nejpozději do 20.10.2022. 

Intenzivní prožitkový večer při svíčkách a v ženské atmosféře pro 13 žen, které volá spojení se s jejich energetickou placentou, duševní/ energetické vyživení se nebo doplnění toho, co nebylo při vlastním porodu zažito.

Placentový rituál
Jedná se o hluboce léčivou cestu, která vede k návratu do celistvosti, radostného prožívání své existence, otevření se hojnosti, prozření si svých darů a poslání.
Podporuje naše zdravé spojení s Matkou Zemí, svými kořeny i předky. Hojí porodní traumata v osobní, rodové i kolektivní rovině. Rozkmitává stagnaci, podporuje vitalitu, životní energii a schopnost realizovat své vize.
Vyvažuje veškeré sféry naší bytosti unikátním způsobem prapůvodní moudrostí Života. Ukotvuje nás do jedinečné kvality - Osobní Moci, našeho jedinečného Božství, se kterým jsme na Zemi přicházeli a které díky napojení se ke Zdroji máme odvahu žít
Vstoupíme do Posvátného prostoru unikátních pečujících frekvencí, které jsou spjaté s naším příchodem na Zemi.S obdobím, kdy jsme byli celistvé bytosti, které si byly vědomy kdo jsou a jaká je jejich úloha na Zemi.
Projdeme pečujícím rituálem, ve kterém se dotkneme nejkrásnějšího zázraku - Života samotného, z jehož vřídla pocítíme rovzpomenutí a prožití Síly, která nás stvořila.
Splyneme s vlnou magických dějů, které nás obdarují léčivým dotekem v němž rozpustíme mnoho vzorců a schémat, který si jako neviditelný stín neseme ze svého narození a které se skrytě promítají do našeho života. Otevřeme Knihu Života, která nás zavine svým požehnáním - jehož se nám při našem narození nedostalo. Pocítíme nesmírnou hloubku vděčnosti, úcty, ale i prastarého vědění ze samotných rtů Matky Země.
Znovu-aktivujeme Jedinečnou Sílu v sobě sama a prožijeme mnoha-úrovňový přerod.


Placenta otevírá velké a silné téma pro každého z nás (a také vzbuzuje mnoho emocí), které ukazují na zakořeněné kolektivní trauma.

Je až neuvěřitelné, jaké tabu stále ještě v našem "moderním a civilizovaném" světě toto téma ve společnosti představuje a jaké reakce v mnohých vyvolává.

Je snad něco dokonalejšího a čistějšího než vše, co se týká samotného zrodu nového života? A přes to je téma Placenty a jejího uctění i rituálního navrácení Matce Zemi mnohým velmi vzdálené a v horších případech opovržení hodné.

Zřejmě tomu velmi intenzivně přispívají na podvědomé a kolektivní úrovni právě naše (po generace nejčastěji) traumatické zážitky z vlastních porodů. Snad proto je zde patrný určitý "odstup" a opovržení způsobené "zatlačením vzpomínek" a citlivého tématu někam hodně hluboko.

Radana Třešňáková Kolcová
www.placentovyritual.cz
www.pramensvetla.cz


Rituálem provází autorka

stejnojmenné knihy Radana Třešňáková

"Děkuji za to, že je stále více lidí, kteří vnímají uzdravení svého příchodu na Zemi nenahraditelné a za to, že se postupně naše úcta k Placentě i přirozenému porodu a celkové oslavy zrození nového života v propojení s Matkou Zemí do našich životů opět navrací."

Je to pro mě nádherná zpětná vazba a veliký smysl mé práce.

Co budete k Placentovému rituálu potřebovat?
- svou rituální svíčku a symbolickou placentu, které si můžete zakoupit na www.placentovyritual.cz. Pokud si nechcete či nemůžete dopřát svíčku či placentu z dílny Radany, zvolte podle svého citu svíčku v červené barvě a vyrobte si svou symbolickou placentu - jakkoliv vás napadne. 

Obojí byste měli mít u sebe s předstihem minimálně čtyř týdnů před samotným Rituálem:

Od okamžiku, kdy symbolicky zažehnete svíčku a vložíte do ní svůj záměr, musí vaše počínání projít všemi fázemi cyklu Měsíce (i přes dva a více úplňků). Během této doby se budete na svou placentu ladit a vědomě s ní pracovat.

K této práci bude zasláno přihlášeným zájemkyním MEDITACE PROPOJENÍ S PLACENTOU - PŘÍPRAVA K RITUÁLU.
Zhruba 35 dní před akcí budou zaslány účastnicím bližší pokyny k rituálu.
S sebou na večerní rituál vezměte svou vyrobenou placentu, se kterou jste měsíc pracovaly.

Cena:
1500 Kč vč. meditace, platba předem na b.ú.: FIO- 2102225859/2010. Předmět zprávy- placentový rituál.
Storno podmínky
Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8- Karlín, www.studioloona.cz

Ve studiu je možný nocleh - 250 Kč/os., k dispozici sprchy, kuchyňka, matrace

Rezervace místa pouze do 20.10. 2022

Prosím vyplňte všechny potřebné údaje.