Pedagogické minimum 
Kurz pro veřejnost - volný čas

Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (48 h.)

Kurz je určen:
Kurz je zaměřen na získání odborné kvalifikace pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání. Vzdělávací program je určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 17 odst. 2) písm. b) Zákona č. 563/2004 Sb. k výkonu činností pedagoga volného času.

Cíl kurzu:
Cílem studia je získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání.

Obsah kurzu:
bude doplněno
Rozsah kurzu: 48 hodin přímé výuky; 4 výukové bloky (pátek 9-17h., sobota 10 -18h)
Termín 2021: není stanoveno, uvedeme v průběhu října 2020

Výstup kurzu:
Kromě získaných znalostí obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu: Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost, dle § 22 odst.. 1. písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů.

Ukončení kurzu: 
Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.

Cena kurzu: 
4 100 Kč
Způsob platby: závazná rezervace probíhá úhradou účastnického poplatku 4100 Kč do 3 dní po přihlášení na bankovní účet: Fio banka - 2800949571/2010. 

Otevření přihláškám - cca k. listopadu 2020.
Uzávěrka přihlášek je 28.2.2021 nebo obsazeností výcviku. Maximální počet 20 účastníků.

Podmínky účasti

  • minimálně středoškolské vzdělání s výučním listem
  • zaslání přihlášky
  • úhrada účastnického poplatku 4100 Kč