CZ SK EN

Akce

Čt 28.06.2018

Kreativní žena - tvůrkyně života

6 MÍST VOLNÝCH.
Šamanský prožitkový seminář pro ženy se Záměrem otevření se své Cestě duše, mise nebo obecně nové své cestě a spojení se s Tou, která tvoří v nádherné přírodě v šamanském centru U Kamenné ryby. Výroba masky a potní chýše jsou ústředním bodem tohoto silně a přesto jemně :-) transformačního víkendu.

Denně zakoušíme důsledky našich bytostných - podvědomých přesvědčení, které tvoří naše interpretace následně emoce a chování. Jsme tvůrci (kreativci) svého života a s tímto tématem budeme pracovat. Seminář je zaměřený na uvolnění osobní kreativity a především k otevření se své mise, své Cestě, daru, o který se máme dělit se světem.
Budeme pracovat se svými vnitřními bariérami - bytostná přesvědčení, strachy aj.), abychom se mohly svobodně vyjádřit - uvolnit svůj potenciál, dar, talent, jedinečnost a tím naplnit svůj sen a touhy či žít Tu, kterou ještě jsem. 

Kreativitu je třeba také chápat jako zhmotnění myšlenky, nápadu, touhy či schopnost nalézat nová řešení a způsoby. Není omezena na uměleckou činnost, produkt tak, jak je vnímaná obecně společností.

Budeme prohlubovat a posilovat  kontakt s vlastní vnitřní „velkou tvůrkyní," s Tou, která tvoří, zhmotňuje a kterou v sobě má každá žena. Zvědomíme si svá vnitřní přesvědčení (podvědomí), která blokují naplnit náš největší potenciál (vnitřní magické dítě) a ovlivňují naše chování v každodenním životě. Když prozkoumáváme svou kreativitu, otevíráme se novým a pozitivním změnám ve svém životě.

Unikátností tohoto semináře je šamanská technika - práce s maskou, která je doplněna tanečními konstelacemi, imaginací a jinými praktickými hravými technikami.

Součástí programu je také Sweatlodge - očistná indiánská sauna znovuzrození.
Tento očistný rituál bývá silným zážitkem, na který se nezapomíná. V případě deště je variantou krystalový šamanský obřad.

SWEATLODGE - potní chýše je tradiční indiánský očistný obřad znovuzrození, který pracuje se všemi rovinami naší osobnosti - duchovní, energetickou, emocionální, fyzickou i mentální.

Pro účasti na obřadu potní chýše je nutné dodržet několik základních pravidel:
- obřadu se nemohou účastnit ženy v době svého menstruačního cyklu (prodělávají svůj vlastní očistný obřad, který se nemůže s obřadem potní chýše „křížit“), ale zúčastní se Moonlodge - měsíční chýše případně budou součástí obřadu potní chýše (dle počtu účastnic).
- čtyři dny před obřadem, prosím, nepijte alkohol a neužívejte omamné látky.

Co s sebou do chýše: ručník, bílé bavlněné oblečení či prostěradlo.
Tento obřad povede majitel meditačního centra Slávek Šup. 

Určen pro ženy, které chtějí: 

• probudit, rozvinout svou kreativitu - kontaktovat se s TOU, KTERÁ TVOŘÍ a obohatit svou mysl o nové způsoby, otevřít ji pro kreativní řešení
• zvědomit/uvolnit svá blokující bytostná přesvědčení
• udělat změnu v životě a brání jim v tom strach
• více poznat své zdroje, možnosti
• uvolnit a rozvinout sebevyjádření
• rozvíjet sebe – vědomí, posílit svou sebedůvěru 
• uvolnit se, inspirovat se a znovuzrodit se

Termín: 28.6. - 1. 7. 2018, čtvrtek 18,30h., konec v neděli kolem 14 -15h.
Místo: Meditační centrum u Kamenné ryby, Chrustenice - www.ukamenneryby.cz
Cena: 3 800 Kč lektorné, materiál, vč. příspěvku na rituál potní chýše/ krystalový šamanský obřad
Ubytování a plná penze v centru: 1800 Kč 
Rezervace místa je platná po uhrazení nevratné zálohy 1000 Kč na b.ú.:
670100 - 2211770856/6210. Viz podmínky účasti na semináři.
Seminářem provází: Lucie Kupcová (program), Slávek Šup (potní chýše)
Kontakt pro bližší info, storno účasti aj.: prihlasky@loona.cz.

Minimum 10 účastnic, maximum 14 účastnic. Seminář je pouze 1x ročně, kapacita je omezena, proto si prosím rezervujte své místo včas. 

PŘIHLÁSIT SE


FOTOGALERIE