CZ SK EN

Více o mně

Narodila jsem se v r. 1979. Jméno Lucie pochází z latinského slova Lux – světlo a význam jména je světlá, zářící, jasná. Toto jméno mi svítí na mou Cestu. Přinášet světlo, jasnost a pravdu. Být lucernou, přinášet světlo tam, kde je tma - vidět, zvědomit nevědomé, vracet lidem naději, pocit radosti a sounáležitosti v jejich temných dnech. Inspirovat k vyjádření své jedinečnosti, nalezení svých talentů, darů, síly a důvěry.

Vždy jsem byla orientovaná na lidi a jejich příběhy. Zajímala mne psychologie a terapie, ale zakotvila jsem v Hotelovém managementu. Má profesní i životní cesta však odbočila na několik let úplně jinam…do oblasti reklamy, médií a firemních korporací, můj první svět. Dlouho mne tato činnost naplňovala, byla jsem úspěšná, velmi dobře placená a s velkým časovým prostorem.
Jednoho dne, na vrcholu "mé kariéry", přišlo velmi silné vnitřní rozhodnutí ke změně mé dosavadní profese. Netušila jsem ještě jaké, ale věděla jsem, že chci žít jinak a od života chci více, že již nechci žít v celkem uspokojivém partnerství, být ambiciózní manažerkou, mužem v sukni a orientovat se jen na výkony, hodnocení, úspěchy, argumenty, pracovat ve strachu, ve stresu, v boji s muži, ženami a černobíle vidět svět. Chtěla jsem žít tu část sebe, která s odvahou jde cestou svého srdce, aby tak naplnila svůj životní potenciál a třeba i bourala dogmata, aby žila skutečně plnohodnotný život a ke konci života si řekla, "užila jsme si to, žila jsem opravdově.
V roce 2008 jsem 2x prošla operací prekancérozy děložního čípku a to mne definitivně přesvědčilo ke změně dosavadního způsobu života.
A jak začne člověk chtít od života více a vše jinak, ne náhodně se mu v cestě objeví ti správní lidé ve správný čas, a setkala jsem se tak s velmi inspirující "koučkou" s nestandartním přístupem k seberozvoji, Marií Madeirou (www.dvacetosmdni.cz), která mi pomohla s větší orientací v mém životě. Inspirovala mne se více rozhlížet, rozšiřovat si své vědomí, být kreativní a vidět tak kolem sebe možnosti, soustředit se na hledání cest, jiných způsobů řešení vzniklé situace na místo vzdání se, soustředit se na spolupráci místo boje. 

Má NOVÁ cesta začala. Zkusila jsem "druhý" svět. 
Následující roky jsem procházela tzv. sebe - čistkou. O svém osobním volnu jsem začala navštěvovat různé přednášky, tělesná cvičení, rozvíjela vědomosti o alternativní metody, četla mnoho spirituálních a seberozvojových knih, navštěvovala různé kurzy osobního rozvoje a léčení pro uvolnění vzorců chování, převzatých přesvědčení, potlačených bolestí, emocí a rolí, které jsem nevědomě hrála. Poté jsem si vzala rok dovolené a celý strávila vším, co jsem nemohla dělat, ať už z časových, pracovních důvodů nebo důvodů pohodlnosti a strachu, abych zjistila, co je mojí vášní, co mne hodně baví a naplňuje. Absolvovala jsem různé spirituální i odborné semináře a kurzy u různých lektorů a učitelů. Započala jsem meditační praxi.

V roce 2010 jsem prošla spontánním probuzením Kundalini/Shakti a následných 5 let jsem intenzivně procházela tím, co se nazývá psychospirituální krize. Můj život se obrátil jiným směrem definitivně. Toto silné transformační období mne nutilo a vedlo k tělu, do pohybu, tance, abych byla schopná se zdravým rozumem fungovat v reálném světě.

V roce 2011 se z těchto počátečních intenzivních prožitků vzestupu Kundalini, z téměř denního meditačního tancování, vynořil koncept Loona dance a následně víkendové seberozvojové semináře.

V roce 2015 mi opět byla diagnostikována prekanceróza děložního čípku a já tak měla možnost, nyní více v síle a připravená, se postavit nesouhlasně k řešení lékařů (operace) a k této nemoci znovu a tentokrát jinak. Započala jsem roční cestu sebeuzdravování na 4 rovinách - fyzické (detox, strava), emoční (tanec), energetické (dech, hlas, pohyb) a mentální (vizualizace). Mé uzdravení bylo pro lékaře překvapivé a pro mne dalším důkazem funkčnosti toho, čemu intuitivně věřím a ženám předávám jako inspiraci. 

Stále jsem v procesu vzestupu Kundalini, poslední 4 roky již jemnějším způsobem, a to díky neustálého pohybu mého těla v prožitkovém tanci, intenzivní meditační praxí - Osho meditace (J. Z. Bhagat/ přímý žák Osha), Učení Átmavičára (Ramana Maharshi) u Jiřího Vacka a podpoře Matky Meery - Darshany. Dalším obrovským darem bylo obdržení Šaktipáty od Mistra Kundalini Maha - jógy Ánandi Má a obdržení tak podpory a velké ochrany na mé cestě.
Spolu s tím mi bylo dáno duchovní jméno Durga, hinduistická bohyně ničící negativní myšlenky a výtvory Mysli a její iluze. Zpochybňovávat negativní mentální přesvědčení a tvořit společně nové a prospěšné. 

Lucie
Praha, r. 2018 (přepis)