CZ SK EN

Lektorský výcvik

Loona Dance Academy s.r.o.
Akreditované a rekvalifikační studium MŠMT ze dne 11.6.2014, č.j.: 056/2014 - 50, nově ze dne 21.3. 2017 č.j.: 031/2017 - 50 

ROČNÍK 2019 - 2020 - OTEVŘEN K PŘIHLÁŠKÁM -  přihláška zde


Roční prožitkový (sebezkušenostní), prezenční a distanční studium tanečního konceptu Loona dance a jeho filosofie zakončené písemnou a praktickou zkouškou a následným vydáním od MŠMT
stálé rekvalifikace s názvem Trenér - ka tanečních sportů - Taneční mistr s celostátní platností a certifikátu od autorky s názvem LEKTORKA LOONA DANCE s licencí na 5 let (po uplynutí doby je pouze přezkoušení).

Vydané rekvalifikační osvědčení od MŠMT opravňuje k vydání ŽL, opravňuje lektorku k vedení tanečních disciplín společně s certifikátem Lektorka Loona dance k vedení individuálních a skupinových lekcí a 1- denního kurzu pro ženy Loona dance I. (na téma psychosomatika ženy, prevence onemocnění ženských orgánů, ženský cyklus, vědomé ženství) v rozsahu max. 8 hodin v tanečních a sportovních zařízeních, relaxačních centrech, státních zařízeních, mimoškolské vzdělávání, zájmové kroužky pro dívky. 

Toto studium v 1. semestru nabízí především postupný rozvoj vědomého Já v 5 -ti modulech - seminářích, na ně v 2. semestru navazuje 5 výukových seminářů.

STUDIUM JE URČENO:
- LAICKÁ VEŘEJNOST - všem ženám, které milují tanec, neznají sice techniky, ale cítí, že jsou duší tanečnice, chtějí se naučit něco nového, rozvíjet svůj taneční šmrnc, posunout sebe samotnou dál, podpořit osobní rozvoj, sebe - vědomí a třeba i předávat dál
- ODBORNÁ VEŘEJNOST - terapeutkám, tanečnicím, cvičitelkám, tanečním lektorkám, instruktorkám, pedagožkám, učitelkám, lektorkám ženských seminářů

Studium je celkem v rozsahu 180 výukových hodin, rozděleno na 2 semestry:

1. semestr – září 2019 – leden 2020 – sebezkušenostní a sebepoznávací část 
Termíny:     1. seminář – 6. - 8.9. 2019
                   2. seminář – 11.- 13.10. 2019
                   3. seminář – 8.- 10.11. 2019
                   4. seminář – 7. 12. 2019
                   5. seminář – 10.- 12.1. 2020 

2. semestr – březen 2020 - červen 2020 - výuková část: 
Termíny:      1. seminář -    7.- 9.2. 2020
                    2. seminář – 13. - 15.3. 2020
                    3. seminář – 10.- 12.4. 2020
                    4. seminář – 13. - 14.5. 2020
                    5. seminář – 11.- 12.6. 2020
Dobrovolné - 1 den v červenci nebo v srpnu - praxe, tj. testovací lekce LD, příprava na zkoušku. 

V období únor - červen absolvovat:

+ 2 náslechové/ukázkové lekce Loona dance – 4 hodiny u lektorek LD.
+ 4 lekce orientální tanec, protahování a pánevní dno v pohybu - u Mgr. Lenky Chuchutové, Studio Loona, Praha
+ podmínkou je rozvíjet během studijního roku taneční praxi (tréninky) a práci s hlasem.
V případě zájmu dodám kontakty na taneční a hlasové lektorky.

27.- 30.8. 2020 – písemné a praktické zkoušky, vyhodnocení písemně do pol. září.
25.9.2020 - slavnostní předání rekvalifikačního osvědčení Lektorka Loona dance, Trenérka tanečních sportů - Taneční mistr nebo absolventského certifikátu Lunární tanečnice.

Sebepoznávací část je zaměřena mimo jiné na témata:
1.vnitřní žena (anima), rozvoj vědomého ženství, vnitřní dítě a matka, ženské archetypy, kontakt s ženskou esencí, iniciace do dospělosti (duševní dospělost)
2.vnitřní muž (animus), vnitřní dítě a otec, vnitřní partnerství a svatba, cesta k vnitřní celistvosti a rovnováze osobnosti, opravdové ženství 
3. jedinečnost, osobní know how, talenty a dary 

Nadstavbové semináře - účast dobrovolná, tj. mimo studijní plán, avšak zcelují roční práci hlubšího sebepoznávání se.
4. Eva a Lilith - práce s temnou a světlou částí ženské osobnosti pro integritu a sebepřijetí
5. Kreativní žena - práce s bloky, strachy, rozvoj tvořivosti v sobě
6. Taneční medicína - Sara Puchowska - www.sarapuchowska.com

Lektorský sbor:
Lucie Kupcová - autorka Loona dance, ředitelka a zakladatelka LDA, garantka akreditovaného studia
Gabriela Borská - lektorka Loona dance
Mgr. Jana Bartošová - psycholožka, psychoterapeutka - krizová intervence, práce s traumaty,  psychospirituální krize a spiritualita, psyché ženy, psychoterapeutické poradenství a podpora v rámci výcviku žen
MUDr. Jitka Blábolilová - celostní gynekologie a porodnictví - anatomie, funkce ženských orgánů, základní gynekologická témata a porodnictví, psychosomatika
Mgr. Lenka Chuchutová - fyzioterapeutka - fyzioterapie pánve, cvičení pánevního dna- metoda 3x3 Renaty Sahani, lektorka orient tance
Liliana Fibigerová - lektorka astrokonstelací, astropsychologie - sebepoznávací přednáška na téma mužské a ženské principy v nás, černá luna z pohledu astrologie
Mgr. Štěpánka Čížková - muzikoterapeutka, zpěvačka - práce s hlasem a dechem
Mgr. Jana Hašplová - aromaterapeutka a majitelka firmy Ellinor (rostlinné esence, aromaterapie) 

Garantka fyzioterapie a cvičení pánevního dna, metoda 3x3 - Renata Sahani - fyzioterapeutka, zakladatelka Školy pánevního dna

Po absolvování 1. semestru se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat dál do výukové části 2. semestru nebo pokračovat v SEBEPOZNÁVACÍM PROGRAMU nebo ukončit účast.
Výcvik i sebepoznávací program lze také kombinovat.
Po absolvování obou semestrů, náslechových lekcí v rozsahu 172 hodin je vydán absolventský certifikát Lunární tanečnice. 
Po úspěšném zakončení praktických a písemných zkoušek je vydáno rekvalifikační osvědčení s celostátní platností s názvem Trenérka tanečních sportů - Taneční mistr a akreditovaná lektorka Loona dance.

V rámci 1. semestru – sebezkušenostní – sebepoznávací části:

 • projdete výraznou osobní proměnou a zvýšíte bdělost/vědomí
 • zregenerujete sama sebe, rozšíříte kapacitu energie v těle, naberete tak fyzické i duševní síly
 • zvědomíte si především sebe sama, tj. svou osobnost - zmapování psychiky (emoce, mysl) a těla, abyste snadněji mohly pokračovat ke svému Vyššímu Já - Vědomí
 • získáte jakousi osobnostní mapu a navigaci k tomu :-)
 • zlepšíte vztah sama k sobě – zvýšení sebe - vědomí a sebedůvěry
 • zlepšíte sebevyjádření
 • zlepšíte své rodinné a partnerské vztahy
 • posílíte své ženské kvality a zharmonizujete se svým mužským principem (animus) dle úrovně vašeho poznání
 • výrazně změníte svůj osobní i intimní život, ve kterém se lépe orientujete
 • naučíte se techniky na zvládání emocí - bioenergetické cvičení, pohybové a hlasové techniky
 • obnovíte dlouhodobou radost ze života, svou sílu, posílíte odvahu a mnoho dalšího

Po fyziologické stránce:

 • zlepšení gynekologických, menstruačních problémů, potíží v hrudní, bederní nebo křížové oblasti a kyčlí
 • posílení pánevního dna, aktivace celé pánevní oblasti, zlepšení postoje a pohyblivosti těla 
 • zlepšení či zintenzivnění sexuálního života a pomáhá k přirozenému otěhotnění - velmi pravděpodobné :-)

Navíc v průběhu 1. semestru získáte:
Ebooky/manuály zahrnující shrnutí uplynulého tématického víkendu, praktické tipy, doporučení, mentální a fyzické cvičení na 21 dnů po semináři, tak abyste se mohla dále rozvíjet a poradit si v náročnějších životních situacích. Tato cvičení Vám pomohou udržet si získanou energii a sílu ze seminářů pro potřebné změny v životě, udržet si psychickou pohodu a pocit, že máte svůj život ve svých rukou.

Individuální poradenství - v průběhu výcviku máte individuální sezení s Lucií za 50% slevu.

V rámci 2.semestru – výukové části se naučíte:
metodika a didaktika vedení lekce a denního semináře
pohybové variace, technika, energetické, uvolňující a očistné tance a pohyby, kompozice a jejich významy, nejčastější chyby
jak vést relaxace, vizualizace, meditace, dechové cvičení
základní principy a pravidla vedení závěrečného sharingu 
základy cvičení pánevního dna - metoda 3x3 Renaty Sahani
základy fyzioterapie pánve, anatomie a fyziologie ženských orgánů 
psychosomatika ženských orgánů, celostní gynekologie
Tao filosofie a ženská cvičení
bioenergetika - jak pracovat s emocemi
spirituální psychologie, krizová intervence, práce s traumaty, bodywork, první pomoc 
vědomé ženství - anima - kvality 4 pilířů ženství a animus
etický kodex lektorky Loona dance
PR základy pro efektivní komunikaci a propagaci lekcí a seminářů (sebeprezentace, tvorba web.stránek, letáků, anotací a jiných propagačních nástrojů)
témata, definice a práce s energetickými centry v těle
lunární cyklus jako nástroj k rozvíjení ženské spirituality a vědomí
a mnoho dalšího

Oba semestry jsou zaměřené také na:

 • harmonizaci fyzické, psychické (emoční, duševní) a spirituální úrovně tak, jak je připraveno
 • orientaci v osobnosti, jako základ pro další Učení vedoucí k Poznání a k Vyššímu Já
 • vědomý rozvoj ženské spirituality
 • rozvoj posvátného aspektu ženství

V rámci tohoto studia získáte:

 • absolventský certifikát Lunární tanečnice
 • osvědčení o akreditaci - Trenérka tanečních sportů - Taneční mistr od MŠMT a certifikát, který opravňuje k lektorování autorského tanečního konceptu Loona dance a denního workshopu LD s 5ti letou licencí
 • instruktážní CD s tanečními pohyby a kroky 
 • výuková skripta, seznam doporučené studijní literatury
 • doporučení hudebního doprovodu k lekcím (hudba určená pro LD) 
 • hotové vizualizace – relaxace pro lekce LD
 • začátečnická podpora a supervize lektorky
 • hotové grafické mustry Loona dance a profesionální propagační fotografie pro přípravu vašich pozvánek na lekce
 • prezentace lektorek Loona dance na www.loonadance.cz, FB školy a podpora newslettery
 • postgraduální kurzy a opakovací workshopy s výraznou cenovou slevou 
 • lekce Loona dance po dobu 1. semestru s 50% slevou

Stanete se další Lunární tanečnicí a můžete vést individuální a skupinové lekce Loona dance, ženské prožitkové semináře a kruhy. Anebo, ať už chcete být lektorkou LD či nikoliv, tento výcvik Vám může pomoci nastartovat svou vlastní kreativní cestu - sebevyjádření se, seberealizace.

Shrnutí základních technik ve výcviku:
Loona dance - prožitkový tanec, pohybové práce se živly, archetypy, polaritami, vizualizace v pohybu, konstelační práce, vědomý dotyk, přechodové a transformační rituály, dechové techniky, práce s hlasem, zvukem, prožitkové hry/cvičení, bioenergetická cvičení, cvičení pánevního dna metoda 3x3, intuitivní kresba, astrologie, aromaterapie, imaginace, meditace v pohybu i tichu, vytváření společenství a sdílení na principu medicínského kruhu.


REFERENCE ABSOLVENTEK - PŘEČTI ZDE

                ROZHOVOR O LDA PRO PRAVÝ DOMÁCÍ ČASOPIS - PŘEČTI ZDE (nevydané)

Místo školy:
 Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8 - Karlín
Cena 1. a 2. semestru s lincencí na LD: 39 000 Kč (1.515 EUR)
(lze hradit v 8 - mi měsíčními splátkami). V případě úhrady celé částky najednou je cena 37 000 Kč. (1.435 EUR)
Cena 1. semestru: 16 000 Kč (620 EUR)
Uzávěrka přihlášek je 31.7. 2019 nebo obsazeností výcviku.
Po přihlášení Vám bude zaslán studijní plán, faktura a jiné.
Nocleh: ve studiu je umožněn pro mimopražské nocleh za 200 Kč/os. ve vlastním spacáku, k dispozici matrace, sprcha, kuchyňka

Způsob platby:
Závazná rezervace probíhá úhradou rezervační zálohy 5 000 Kč ihned po přihlášení a dalších 5000 Kč do 31.7. 2019 na bankovní účet: Fio banka - 2800949571/2010. Ostatní lze hradit max. 8 - mi splátkami. 

Storno podmínky:
Storno poplatek  do 30.4. je 10 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
Storno poplatek  do 15.6. je 30 % z poslané zálohy. Zbytek zálohy je do 30 dní vrácen účastnici zpět.
Storno poplatek  do 15.7. je 50 % z poslané zálohy. Záloha je do 30 dní vrácena účastnici zpět.
Záloha je nevratná a je tak storno poplatkem při zrušení rezervace na LDA po 15.7. a to bez ohledu na důvody zrušení. Storno poplatek se neúčtuje v případě, že účastnice najde za sebe náhradnici.

Více o podmínkách studia naleznete v přihlášce ke stažení níže a v Dohodě o studiu na LDA, která Vám bude poslána po zaslání vyplněné přihlášky ke studiu. 
Více informací na Kateřina Šindelářová -  tel. 739 142 556, email: academy@loona.cz.
Kapacita je omezena na 22 žen. 
                  
OBSAZENO
PŘIHLÁSIT SE JAKO NÁHRADNICE
PŘIHLÁŠKA ZDE
vyplněnou přihlášku zašlete prosím na academy@loona.cz
 
 
 
LDA PRO POKROČILÉ - STUPEŇ II. 
- 2.rok - "druhák" pro absolventky LDA a sebepoznávacího programu 
vznikl zájem absolventek pokračovat dál a tak byl vytvořen další rok studia v méně intenzivní podobě na téma rozvoj Vědomého Já - pokračování cesty k Vědomí Já jsem, cestou pozorovatele, tichého svědka.
Po absolvování ročního výcviku LD nebo sebepoznávacího programu lze pokračovat dál, není podmínkou. Nyní tímto druhákem provázím s radostí a zvědavostí počtvrté tak, jak jsem právě připravena a je mi dáno.