CZ SK EN

O Loona Dance Academy

Škola prožitkového tance pro ženy
AKREDITOVANÉ STUDIUM MŠMT ze dne 11.6.2014, č.j.: 056/2014 - 50 nově ze dne 21.3. 2017 č.j.: 031/2017 - 50 -  REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Loona dance je od 25.2.2015 obchodní registrovanou značkou na Úřadu průmyslového vlastnictví na Praze 6.

Akademie je starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu.
LOONA DANCE ACADEMY je právě takovou oslavou zdravých ženských kvalit jako potřebné včlenění do dnešní společnosti.

Loona dance vytvořila v roce 2011 taneční lektorka a lektorka seberozvojových seminářů Lucie Kupcová. Loona dance se stal záhy oblíbeným tanečním večerem pro ženy a velmi rychle se rozšířil. Vysoká návštěvnost lekcí a vzrůstající zájem o vyučování tohoto tance i mimo Prahu vedlo k nápadu vyškolit nové lektorky Loona dance, tzv. Lunární tanečnice, aby mohly dále šířit tento tanec po ČR i SR. V roce 2013 tak vznikla škola Loona Dance Academy a v roce 2015 se stala obchodní společností, jejíž zakladatelkou je Lucie Kupcová.

Od roku 2013 absolvovalo studium Loona dance academy přes 150 studentek. Z nichž zhruba polovina byla akreditována a úspěšně působí jako lektorky Loona dance v ČR, SR i v západní Evropě. Škola inspirovala mnoho žen, terapeutek, lektorek a Loona dance se pro mnohé stal základem nebo odrazovým můstek pro jejich budoucí práci.
Je první založenou školou s akreditovanou výukou prožitkového tance pro ženy. 

Úvodem a filosofie školy
Jak moudří lidé říkají, nyní se nacházíme v době, revoluce Vědomí. Je čas rozšířit své Vědomí za hranice svého těla a osobnosti. Je to být si vědom/a sama sebe, tj. Kdo jsem já. Uvědomit se ve Vědomí. 
A tak záměrem této školy je zvyšovat Vědomí sama sebe především. Zmapovat si svou ženskou osobnost, spojit se s tělem, abychom lépe později dokázaly rozlišit, co nejsem Já.
A jak jste si samy již asi všimly, žijeme (žily) v tzv. levo - hemisférové společnosti (patriarchát), orientované více na výkon, produktivitu, boje, moc a cíle. Ať už si to uvědomujeme či nikoliv, z velké většiny jednáme po generace převážně z této hemisféry, tj. z mužského principu a dochází tak k nerovnováze polarit ve vnitřním i vnějším světě. Ať chceme či nechceme si to připustit, jsme my ženy zásadně a do velké míry tímto způsobem života ovlivňované a naše zdravé ženství a síla, která muže inspiruje se vytratila. 

Důsledkem této nerovnováhy jsou vzrůstající problémy v partnerství, sexualitě (nízká přitažlivost), single styl života či onemocnění ženských orgánů, problémy s otěhotněním atd. Toto jsou jen základní důsledky odpojení dnešní ženy od své zdravé ženské energie, kvalit, síly, od své pravé hemisféry.

Řešením je tedy vrátit do současné společnosti zdravé ženské kvality, uvědomit si svou ženskou podstatu, rozvíjet svou pravou hemisféru a zároveň si zvědomovat své mužské kvality. Tím navracíme opět do života rovnováhu a spokojenost. Být si vědoma toho, kdy je třeba prožívat ženské kvality (anima) a kdy mužské (animus). To je vědomé ženství a počátek kontaktu se svým pravým Já.
Nabudeme tak své síly, poznáme svou jedinečnost a rozvineme schopnost tvořit/zhmotňovat/realizovat. Posílíme tak sebe - vědomí, sebeúctu, sebedůvěru. Toto jsou základní pilíře zdravé sebelásky, díky které pocítíme svou sebe - hodnotu. Ženy si tak rozpomenou na posvátnost svého ženství, svých darů a schopností a opět mohou inspirovat muže, kteří pak mohou vytvořit svět, ve kterém se budeme cítit všichni dobře. Je to cesta a tato škola může být další takovou navigací pro nás ženy na této cestě ke svému pravému Já.

Když žena mění své vnitřní pocity, začíná se cítit jinak. A tím mění nejen vztah k sobě, ale i vše kolem sebe a svůj život.

Je – li šťastná žena je i šťastný muž a tím celá rodina.
Šťastná rodina tvoří spokojenou společnost.
Tato žena je klíčem k harmonické společnosti.
A toto je filosofie a záměr LOONA DANCE ACADEMY.

 

VÍCE O STUDIU