CZ SK EN

Mgr. Jana Bartošová

DSC_0327.jpg

Lektorka Krizové intervence a práce s traumaty v LDA

Psycholožka, psychoterapeutka, bodyworker
Ve své práci usiluji o co nejkomplexnější přístup. Mou velkou láskou je tanec a různé pohybové techniky, které mi umožnily dobře poznávat svět skrze tělo, prohlubovat schopnost být vůči vlastnímu tělu vědomá a citlivá a také si užít krásu pohybu vlastního těla. Touha více rozumět sobě, lidem okolo sebe, hlubšímu smyslu lidského života mě zavedla ke studiu psychologie a psychoterapie. Přesto mi stále něco chybělo - možná pocity prázdna, které někteří klienti popisovali, v určité době moje osobní krize z konzumního života, úzkost, zda žiji život, kterého nebudu litovat… Po narození mého syna jsem začala pociťovat silně, že si přeji z celého srdce, aby svět, kde žijeme, byl bezpečný a láskyplný. Našla bych více důvodů, ale tohle jsou nejdůležitější body, které mě nasměrovaly na spirituální cestu a jsou mým motivem, jak vhodně podporovat v případě zájmu druhé.

Teoretické zázemí
• Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, jednooborová psychologie
• Atestace z klinické psychologie, IPVZ registrace Ministerstvem zdravotnictví
• Institut pedagogiky volného času (3-leté studium na soukromé státem uznané škole), obor psychologické poradenství
• Akreditovaný 4-letý psychoterapeutický výcvikový program rogersovské terapie (PCA - Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta), SPS Brno
• 4-letý psychoterapeutický výcvikový program PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor Therapy), Diabasis
• Arteterapeutické techniky (2 semestry), IPVČ, A. Janátová (Krčková)
• 2-leté vzdělávání zakončené certifikací: psychodiagnostika v Rorschachově metodě, A. Polák, I. Obuch
• Stargate – 9-měsíční program zaměřený na práci s mimořádnými stavy vědomí a rituály
• Maitri BreathworkTM- výcvik a certifikát v Maitri dýchání (metoda blízká holotropnímu dýchání)

Další workshopy/semináře
• Seminář „Práce s časovou osou“, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, V. Chvála, L. Trapková
• Workshop „Taneční terapie a bioenergetika“, Fokus
• Kurz „První pomoc“, IPVZ
• Body-psychoterapie, úvodní víkend – základy psychoterapie zaměřené na tělo, E. Weidenfeld
• Další semináře a workshopy zaměřené na arteterapii, relaxační techniky a práce s tělem
• Účast na odborných konferencích (PCA, PBSP, Symposium Opočno, …)

Práce s tělem a tanec
Od dětství se s drobnými přestávkami věnuji tanci, prošla jsem různými tanečními styly. Učila jsem se moderně a jazz dancu, v rámci centra tance Flamencu a břišnímu tanci, u Zdeňka Pileckého swingu, stepu a dalším retrotancům, u Reny Milgrom Art of Movement a vědomému tělu, modernímu tanci u Moniky Rebcové (moderní tanec inspirovaný základy techniky Merce Cunninghama a José Limóna) a moderní tanec jsem navštěvovala i u Věry Akahonem. V posledních letech jsem se nejvíce soustředila na africký tanec, který mě oslovil svou živelností a uvolněností, mými tanečními průvodci byly např. Marta Zlámaná, Lucie Hawa Goldin, Lamin Sonko Diatta, Mohamed Bangoura, Kaolack, Tereza Kerle. Zároveň jsem absolvovala stáž afrického tance v Gambii u guinejské taneční skupiny Tamala, v rámci pobytu v Gambii a Senegalu jsem měla možnost poznat i další africké tance a rytmy od jiných učitelů. Skrze africký tanec jsem se dostala k firedance, který je mému srdci blízký (Tereza a Tomáš Kerle).

Certifikáty, publikační činnost, originální metodiky
• Spoluautorka metodiky Assessment Centre a Training Centre
• Publikační činnost pro odborný časopis „Právo a rodina“, nakladatelství Linde
• Autorka rozvojových programů

Praktické zkušenosti
• Pomoc v psychospirituální krizi – internetová poradna (Diabasis)
• Psychoterapie a poradenství (soukromá praxe, 5 let praxe v PL Horní Beřkovice: klienti závislí na alkoholu a drogách, psychotičtí pacienti, neurotičtí pacienti, vedení terapeutických skupin, individuální psychoterapie a poradenství, vedení komunity, skupiny neverbálních a arteterapeutických technik)
• Psychodiagnostika (soukromá praxe, PL Horní Beřkovice)
• Vedení workshopů a seminářů zaměřených na osobní rozvoj, rozvoj kreativity (OSVČ)
• Vedení kurzů se zaměřením na komunikační dovednosti, stress management, time management, obtížné situace, prezentační dovednosti, manažerské dovednosti atd. (OSVČ, interní zaměstnanec Image Lab)
• Spolupráce na vedení Assessment / Development / Training Centres (OSVČ, interní zaměstnanec Image Lab)

V současnosti poskytuje psychoterapeutické poradenství a individuální sezení Maitrí (dechová terapie)
Kontakt pro objednávky:
T: 773644725