CZ SK EN

Ohlasy

ahoj Luci,
asi to slýcháš často, ale já to mám moc chuť posdílet. Vstupovala jsem do Loony s velkou nevědomostí ovšem s důvěrou v tělo, tanec, ten mne sem vlastně přivedl a opravdu cítím, jak začínám věcem více rozumět, jak to do sebe zapadá, jak se vždy věci dějí tak, jak mají, až mě to někdy velmi velmi překvapí. LDA je pro mne nástroj, který mi opravdu pomáhá se pochopit, přijmout a mít se ráda. Ve svém životě cítím změny a to bylo pro mě nepředstavitelné. Když jsem četla obdobné komentáře mých "předchůdkyň" ze školy, nevěřila jsem jim. Teď to prožívám já a to je pro mě největší dar. Děkuju.
Tereza S.

Čo mi priniesla Loona....

pre mňa sú naše stretnutia časom zastavenia sa, obnovenia síl, dotýkania sa posvätnosti ženstva, jeho precitnutie, nabudenie... spoznávanie svojich hlbín v bezpečnom priestore, zažívanie aha-momentov, pocitu spolupatričnosti, blízkosti, je toho veľa...od teoretických, praktických rád a vychytávok ako si pomôcť, až po jedinečné zážitky, ktoré si každý mesiac odnášam.
V neposlednom rade je to pre mňa o milovanom "šmrdlikani panvou & tancovaní" , ktoré ma do tohto ročníku LDA priviedlo a teda aj k tebe... brala som to tak akosi samozrejme, automaticky, takže som len s údivom pozorovala, aký poklad nám odkrývaš a zvedomuješ, koľko má rozmerov a čím všetkým pre nás je.
A tvoj spôsob výuky je proste jedinečný! S pocitom spokojnosti a vďaky, sa teraz spätne na to všetko dívam... ako nenápadne, cez zážitky a ukážky si nám dávala možnosť sa posúvať a transformovať, ako si nás sprevádzala a postupne predávala všetky potrebné kľúče na našej ceste k vedomému ženstvu... ako nás teraz vedieš k lektorstvu a predávaš nám pocit zodpovednosti, za svoju vlastnú cestu a voľbu. Som rada, že som prešla tvojim výcvikom, tvojimi rukámi...
Toto všetko ma prebúdzajú k veľkej vďačnosti a úcte. Ďakujem Durga, výrazne si sa dotkla môjho života a ja s láskou budem tento dotyk šíriť ďalej... 

Mirka

Čo mi dal Loona dance a Loona dance academy
V tomto článku by som s vami chcela zdieľať niečo veľmi osobné. Loona dance za to stojí.
Stretla som sa s ním v škole pre lektorky Loona dance nazvanej Loona dance academy – pritiahol si ma a už ma nepustil. Týmto činom chcem poďakovať a vzdať úctu jemu ako tanečnému konceptu a jeho tvorkyni Lucii Kupcovej a tiež silám medzi nebom a zemou a vo mne, ktoré ma vedú po mojej ceste.
Loona Dance Academy mi dala veľké možnosti na mojej ceste hľadania ženskosti a ženstva v sebe a môjho pravého ja.Dala mi veľké možnosti osobného rozvoja a posunula ma vo viacerých oblastiach môjho života:
– vo vzťahu k sebe a k svojim rodičom:
Objavila som, aký mám vzťah k mojej mame a zistila som ďalšie zákutia tohto vzťahu, na čom mám ešte pracovať a aká je skutočná pravda. Vyrovnala som si vzťah s mojím nebohým otcom a odvtedy cítim jeho pomoc, podporu a lásku. Veľmi sa mi uľavilo a malo to silný vplyv na môj ďalší vzťah k mužom v mojom živote. Zároveň som znovuobjavila moju skutočnú mužskú časť vo mne, znova si ju začala vážiť a milovať ju, spolupracovať s ňou a využívať ju v životnom napredovaní a šťastí.
– nájdenie životného partnera:
Tri dni po skončení LDA som stretla môjho životného partnera – muža, ktorý je iný, akých som mala doposiaľ. Naplno žije svoj pravdivý mužský princíp a ja dnes môžem pri ňom kultivovať svoj ženský princíp. To, čo som doteraz čítala a učila sa, prenášam do života a praxe, čo vedie k môjmu hlbokému poznaniu, čo skutočne je a ako sa prejavuje v živote a partnerstve mužská a ženská kvalita energie. A čo je hlavné – som milovaná a milujem :-).
– veľké uzemnenie a nastavenie parametrov v živote, na ktorých môžem dnes stavať:
Cez LDA som pochopila, že je potrebné byť v živote hlavne uzemnená a pri svojom žití stavať na ukotvení, praktickosti, vychádzať od základov a na tých potom stavať ďalšie veci. Je to záruka úspechu vo všetkom, čo robíme.
– zharmonizovanie môjho vnútra a mojej mužskej a ženskej časti:
V LDA som sa spojila so svojou ženskou aj mužskou časťou, ich skutočnými kvalitami a začala sa učiť, ako ich v živote používať a kde. Pochopila som, že je dôležité pracovať s oboma našimi časťami a vzájomne ich harmonizovať. Hoci sa v dnešnej dobe ženy začínajú viac a viac zaujímať o svoju ženskú časť, nedá sa pritom zabudnúť a už vôbec nie potlačiť tá mužská. Obe sú pre nás v živote v tejto dobe potrebné a smerujeme k ich vyrovnávaniu, harmonizácii a využívaniu ich kvalít v správnom čase, na správnom mieste a v správnom pomere.
– dala mi pracovný nástroj Loona dance, ktorý je pre mňa požehnaním:
Loona dance som hľadala a našla. Je to niečo, v čom sa môžu naplno prejaviť moje kvality, talenty, získané informácie a poznanie z viacerých oblastí práce so ženstvom, tancom a pohybom, môžu sa naplniť moje pracovné túžby a zámery, životné sny a poslanie. Loona dance ma obrovsky baví a ja pri práci s ním cítim veľké požehnanie ako lektorka, ktorá robí svoju prácu ako zábavu a môže byť pritom vo svojom prúde – znamená to pre mňa veľkú ľahkosť, jednoduchosť, spokojnosť a radosť … takú samozrejmosť konania a diania, až predtým musím stáť vo veľkej vďačnosti, úžase a pokore. Požehnanie cítim aj pri samotnom dianí na Loona dance večeroch či workshopoch. To požehnanie sa znáša nad nami – skupinkou žien rovnako ako nad každou jednou ženou, a potom si ho so sebou odnášame domou, do našich vzťahov a prostredí … a tie sa premieňajú, kultivujú a ožívajú novým, šťastnejším životom.
– úspech v práci, ktorý sa prejavuje vyrovnaným prijímaním a dávaním:
Po dlhej dobe cítim a vidím úspech pri tom, čo robím. Zažívam silné spätné reakcie a vracia sa mi konečne výdaj vo forme príjmu v každej oblasti a už aj finančnej. Prestávam byť v deficite a vraciam sa do vyrovnanosti.
– slobodnejší a radostnejší sexuálny život:
Tanec a práca s prvými dvoma čakrami, s panvou mi prináša nový vietor a oživenie do môjho sexuálneho života. Je viac aktívny, radostnejší, slobodnejší a objavný. V tomto smere som viac a viac sebou a spojená so svojím telom a jeho potrebami.
– kontakt s vlastnou silou – sebavedomím, sebahodnotou, sebadôverou:
Cez Loona dance nadobúdam stále väčšie spojenie s nimi a oni rastú. Na sebavedomí, sebadôvere a sebahodnote môže stáť pevnejšie moja sebaláska a následne láska k druhým. A to je najväčšie napojenie sa na silu mojej vnútornej ženy – na Lásku :-).
– rodinu nových a blízkych žien, ktoré majú podobné cítenie, zmýšľanie a rezonanciu ako ja:
Kto to raz zažije, to spojenie, prepojenosť, podporu, dôveru, bezpodmienečné prijatie a lásku v kruhu blízkych žien, už sa toho nebude chcieť vzdať, lebo je to niečo, čo vychádza z našich najhlbších koreňov, pamäte a ženských potrieb.
Ďakujem,
Jana, Slovensko

Roční výcvik loona dance academy a především jeho sebepoznávací část pro mne byla opravdu školou života, tedy školou měnící život. Sebepoznáním, osobním rozvojem a terapiemi se zabývám už cca 10 let. Dosah sebepoznávacího výcviku v rámci loona dance academy je však nepopsatelný. Spousta práce na sobě se teprve tímto „završila“, jednotlivé skládanky puzzle zapadly do sebe, konečně se mi podařilo spoustu bolestivých zážitků z minulosti pustit a integrovat. Díky bezpečnému kruhu žen, který jsme vytvořily, a především díky velmi jemnému, laskavému a přesto intenzivnímu vedení Lucie, se mi podařilo dostat se s mnoha tématy do velké hloubky. Uzdravit minulost, stát hluboko ve své pravdě a skrz ní se dostat ke své jedinečnosti. Stát se skutečnou tvůrkyní svého života. Žit v lásce a pravdě a moci naplnit realizaci své duše. Hluboké díky za tuto školu a vše, co do mého života přinesla, přináší a ještě přinese.
Marie, Praha10 měsíců těch nejsilnějších a nejhlubších prožitků.
Ten pocit, kdy najdete samu sebe díky propojení s ostatními. 
Když poznáte podstatu pravé lásky a přátelství díky tomu nejjemnějšímu vedení.
Gabriela, Praha

Na obrázku může být: 2 lidé, stojící lidé, tančící lidé a uvnitř

Včera skončil náš výcvik v Loona dance a teď je přede mnou už jen samostudium a v srpnu zkoušky. Výcvik mi přinesl tolik krásného předně v zážitcích uvnitř sebe, které přetrvávají ... je to cítit, jako by se kousek nitra vyndal, pootočil a byl na novém místě :-D nevím, jak jinak to popsat. Mám štěstí, že podobné věci můžu prožívat a setkávat se s úžasnými lidmi okolo. Tak jak teď málo cestuju po světě, více cestuju krajinou své duše a paměti hodné pro mne nejsou budovy, ale lidé. Ženy z Loona dance se mnou určitě zůstanou dlouho. Ačkoliv ženské kruhy pro mne nejsou ničím neznámým, takto intenzívní a pravidelné setkávání s ženami v LDA jsem ještě neprožila. Snad jen na škole, kde nás vše vede spíše ke konkurečním bojům a soutěžení, než k propojení. Kéž se to i tady změní. Protože bych přála každé dívce a ženě, aby měla možnost si s sebou nést ten pocit "jsem ŽENA". Je to zvláštní pocit za zády, že je o koho se opřít. Nejsou to konkrétní ženy, které by mi měly nějak pomáhat, ale spíš proud energie, nebo vážně jakoby nějaká společnice, bytost, jak se říká entita, která je stále se mnou a je v ní ta paleta síly a dovedností z každé ženy, kterou jsem potkala. 
Symbolickou Ženu jsme jako poděkování včera darovaly Lucie Loona . Děkujeme za úžasný rok!
Zuzka, Zlín

Kreativní žena - tvůrkyně svého života

Lucčiny semináře jsou pro mě zárukou bezpečí a hlavy v oblacích s nohama pevně na Zemi. 
Po Lucky semináři Kreativní žena si uvědomuji lépe své překážky, mnou vytvořené, které mi brání se realizovat a skutečně tvořit svůj život. Konečně je vidím, každý den. Odnáším si také řadu podpůrných nástrojů, které mi pomáhají rozpouštět svá stará přesvědčení a žít skutečně samu sebe. Vytvořil se tam prostor, kde jsem se potkala sama se sebou a s tímto zážitkem se dodnes spojuji a čerpám z něj.
Navenek v mém životě jsou změny patrné zatím zřídka, uvnitř ale cítím velké posuny. Volím si postupnou a jemnou integraci tohoto poznání do mého života a tato silná zkušenost mi svítí na cestu.
Děkuji ti Luci.
Jana K., Praha

Milá Lucie,

děkuji ti velmi za práci, kterou děláš. Tvé semináře, které jsem měla možnost absolvovat jsou velmi silné, léčivé a bezpečné. Přemýšlela jsem, co mi do života daly. Uvědomila jsem si, že mi daly schopnost si v životě umět sama poradit, daly mi takový dobrý základ na mou cestu životem. Toto je pro mne základní škola a toto by se měli mladistvé učit :-). Posunuly mne vědomě dopředu a teď už vím, co je vědomě :-). Jsem bdělejší a vědomější. Děkuji ti z celého srdce i za tvou jemnost, divokost a pokoru, kterou do své práce vkládáš.

Petra V.

Milá Lucko,

znovu a z hloubi srdce Ti chci poděkovat.
Je to dík za sdílení moudrosti, která k Tobě přichází.
Vím, že ctíš linii mistrů a že k Tobě přicházejí ženy, které přijít mají.
A tím větší vděčnost cítím - s úctou k cestě mé duše, s úctou k cestě té Tvé a všem ostatním.
Jsem vděčná, za možnost, kterou nabízíš všem ženám, za inspiraci - a tu především.
Jsem po víkendové práci stále ještě rozechvělá a slova se mi hůř hledají, ale víc cítím.
A to je další místo k zastavení a poděkování
Děkuji Ti jako žena ženě, děkuji Ti tak, jako děkuji své přítelkyni nebo sestře vždy, když mi díky inspiraci otevřou oči i srdce.
Ta inspirace spočívá právě v tom, být spontánně a přirozeně svá.
Vážím si všech, kteří svým životem ukazují ostatním, že to lze být jiná a dělat věci jinak a po svém.
A my všechny - z kruhu LDA jsme se inspirovaly a já vnímám, jak každá rozkvetla do své vlastní krásy - jako zahrada, která svou rozmanitostí občerstvuje duši.
Je to i díky péči zahradníka, který s citem podpoří krásu všeho tak, aby vynikla.
A Tvůj příběh podpořil nebo probudil zahradníky v nás.
Díky.
Kristína, Praha 

Stále si pamatuji první hodinu, první okamžik v A centru a první setkání s Lucií. Krásná a silná, a přitom skromná žena začala vyprávět svůj neobyčejný příběh a cestu.. Potom začal tanec.. a i když jsem cítila trochu nezvykle (nezvyklé pohyby, atmosféra, pocity,..) věděla jsem, že sem patřím.
Potkala jsem tu ženy, které mají podobný vnitřní svět a duši a zažila intimitu opravdového, upřímného a hlubokého sdílení uvnitř silného ženského kruhu, kterou jsem předtím nepoznala a hledala.
Chodila jsem pravidelně, a pomaličku pronikala přes mou ochrannou skořápku.
Pak přišel v květnu můj první seminář Jsem žena 1 díl. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká, jak to bude probíhat, byl to můj první prožitkový seminář. Sešlo se nás 18 žen, byl to velmi silný kruh. Dopoledne, kdy jsme pracovali s vnitřním dítětem a matkou bylo velmi očistné. Naladění na mou maminku, vnitřní rozhovor, mazlení, radostný rodinný tanec – velmi léčivé, velmi potřebné. Nebylo třeba slov, vše vnitřně probíhalo. Porodní tanec měl pro mě velkou informaci o způsobu mého života. Probíhal přesně tak, jak žiji. Zjistila jsem, že krásně maluji, zpívám, zažila nádherné vizualizace v meditacích. Závěrečný tanec královen byl krásný a já jsem si ho užila. Přesto, že jsem se ze začátku styděla a nechtěla ženy obtěžovat. V momentě kdy jsem nastoupila na začátek brány a viděla všechny ty oči dychtící po mně a cítila zájem a energii, bylo to zpátky ve mně. Síla krása radost hravost spontánnost divokost. Na chvíli jsem ji uviděla. A už ten pocit, že to ve mně je, sice hluboko, ale je, je velmi léčivý. To je moje ženská esence, která se zde znovuzrodila.
Následoval další prožitkový seminář Jedinečná žena v energeticky silném prostředí v meditačního centra U Kamenné ryby, Chrustenice u Prahy. Na ten už jsem se chvěla očekáváním, těšila se na všechny techniky, cvičení, prožitky v krásné energii ostatních žen. V meditaci ke mně přišel můj krásný dar a potvrdil mi moje pocity. Práce se strachem byla pro mě zásadní. Po tanci na překonání mého strachu, kdy jsem mu ukázala, kdo je tady pánem a prvním vyřknutím, že jsem jedinečná, jsem zažila obrovskou vlnu euforie. Ta obrovská vlna radosti, která mě zalila, ten lehoučký pocit bytí, možnost sdílení s ostatními ženami, to úplné porozumění, soulad, spontánnost a samozřejmost. Nepamatuji si, kdy jsem tohle zažila. Bylo to nádherné, takto bych to chtěla pořád.
Uvědomění, že to tak může být pořád a jedinou překážkou jsem já – velmi bolestné. To přišlo na mém posledním semináři v červenci – Kreativní žena. Setkala jsem se zde se svou životní překážkou tváří v tvář. Týdny po tomto semináři byli bolestné, ale současně se začalo vynořovat konkrétní jasné řešení. Přicházeli situace, lidé, inspirace. S dalšími okolnostmi se mi zjevila konkrétní cesta, vize, mého dalšího života.
A mezitím další hodiny Loona Dance i tanec sama pro sebe doma prohlubovali můj zážitek a spojení s mým ženstvím a můj život se otevřel nové dimenzi, nové kvalitě. Najednou jsem si užívala tanec, bez toho abych sledovala, jak mi to jde, jak u toho vypadám a kdo se dívá a nedívá. Jestli tančím trendy a dělám správné kroky. Bez toho, abych v sobě musela mít nějaké promile alkoholu. Nepotřebovala žádný z těchto pocitů, protože vím, že tanec je něco co vychází přímo ze mě, samo, prostřednictvím mého těla a že je to dokonalé.
Uprostřed tohoto mého procesu přišla myšlenka na absolvování lektorského kurzu. Chci být pořád u toho, pořád nablízko tomu, co mě spojuje s mou ženskou esencí a chci tento pocit dávat dál a dopřát ho každé ženě. Chci, aby si i ostatní ženy vzpomněli a otevřeli se podstatě ženství, nestyděli, nebránili se jí, nepotlačovali jí. Aby čerpali sílu, v kruhu ostatních žen, cítili tu obrovskou lásku a podporu.
Dáša, Praha 2013

Zdravim vsechny uzasne zeny,
rada bych se s vami podelila o sve dojmy a prozitky ze seminaru od Lucie. Prosla jsem vsemi, posledni byl tento vikend na tema Kreativni zena. Musim rici, ze jsem moc vdecna za vsechny. Kazdy mi neco dal, pomohl pochopit a otevrit se. Posledni byl pro mne nejintenzivnejsi, jak jsem jiz hodne veci v sobe rozkryla, tak pri tomto se opravdu nastartoval silny proces. V procesu sebepoznavani jsem jiz delsi dobu, ale tento me nejvice zasahl. Vse je jak skladacka a jednotlive dily do sebe krasne zapadaji. Prozila jsem nadherny vikend, uzasne ritualy. 3 dny pote jsem sla hodne do temnoty. Prozivala neskutecny smutek, bolest, vse dlouho potlacene slo ven a hlavne agrese, ktere jsem se dlouho branila. Nedokazala jsem s nikym komunikovat, proste si vse opravdove prozit a nesnazit se uniknout, jak jsem to drive delala. Vcera vecer se mi najednou vracely vsechny vztahy s muzi, ale jiz to nebyly ty bolestive okamziky, ale najednou jsem prozivala to krasne, co bylo. Citila jsem ten nadherny pocit, co jsem zazivala tehdy a bylo to moc osvobozujici. Proste jsem pustila se zebe spatne potlacene vzpominky a uchovala to krasne. Dnes rano jsem se probudila konecne s radostnou naladou a zarila jsem, jak mi nekteri i potvrdili. Opet citim vdek za vse, co jsem prozila a to kde jsem ted. Preji vsem zenam hodne uspechu a nebat se otevrit a prijmout samu sebe.

Gabina B. | 24.07.2013

ahoj Lucie,

Děkuji Tobě za Tvoje vedení, za to, jak máš propracované semináře, jak hluboce Tvoje práce transformuje a uzdravuje naše duše:-).

Lenka V.

SUMATRA 2013 - seminář Cesta Královny
V září 2013 jsem absolvovala prožitkový seminář na Sumatře s Lucii Kupcovou zakladatelkou LOONA DANCE. Na tomto semináři jsem také skládala zkoušky jako lektorka LOONA DANCE. Na Sumatře jsme s dalšími ženami absolvovaly různé šamanské techniky na probuzení a vnímání našeho ženského lůna, včetně znovuzrození a plného uvědomění si své ženskosti. Seminář probíhající u moře a ve studiu byl nádherně zorganizován a předčil veškerá naše očekávání. Rituál znovuzrození za úplňku u moře se dotkl naší podstaty, naší duše. Výroba masek a kreslení dle Sumaterské techniky měly na nás blahodárný účinek odpočinku a psychické relaxace. Ranní cvičení u moře vždy pohladilo naše tělo a duši. Seminář byl ukončen závěrečným rituálem – Královny Sumatry. V průběhu našeho pobytu na Sumatře jsme také navštívili první místní soukromou školy Miss Pebí – školu angličtiny pro děti. Děti bez znalosti anglického jazyka nejsou schopny se dále realizovat ve svém osobním životě. Kurz vaření v Sumaterské rodině byl úžasným zážitkem s možností ochutnávky místního jídla. Nakupované suroviny pro náš oběd na místním trhu byl hlubokým prožitkem. Přes Jawu jsme se dostali na západní Sumatru, kde jsme navštívili několik chrámů, místní svatbu a absolvovali jsme různé výlety do krásných míst přírody nedotknuté turismem. Díky Majce /cestovní kancelář M-adventures/ byl program velmi pestrý a nádherný. Majka se o nás starala jako o vlastní a do organizování tohoto prožitkového semináře dala svoji lásku a své srdce.

Jája, Liberec

Ahojky Lucko,
už jsem absolvovala dost akcí, které pořádáš a pokaždé mě to posunulo o mnoho kroků vpřed,
Ze zakomplexované, " holčičky bez sebevědomí" jsem se stala tím, kým jsem vždy toužila být! Odvážnou, sebevědomou a silnou ženou, která se neobává svou ženskou stránku dát najevo, nebojí se říct svůj názor, dělat to co chce a přijímá se takovou jaká je !!

Pozoruji to na maličkostech a projevech svého chování - to že jsem jak tou hodnou, cílevědomou ženou co dokáže svou ženskost použít, tak i tou Isis s temnou stránkou, kterou v sobě má každá žena - tu moc tvořit a i ničit !!!!! a nestydí se projevit obojí.
Netušila jsem donedávna, jak obě tyto stránky jsou obohacující a prospěšné, když je nechám vyjít na povrch !!! a jaký vliv to může mít na ostatní.

Díky tvým workshopům Lucko jsem našla sama sebe - ženu která dřímala hluboko a nevěděla jak se probudit a hodně nových a úžasných lidiček, našla jsem kamarádky jaké jsem neměla za celý svůj život.

Máš úžasný dar sjednocovat lidičky, předávat jim své Zkušenosti a popostrčit je k jejich vysněnému cíli, proto ráda doporučuji tvé programy ženám, které znám.
Těžko mohu posoudit co přesně mě nasměrovalo tam kde jsem teď, ale velice mě ovlivnil porod sebe sama a zrození toho, co jsem si dala za cíl se naplnilo a naplňuje i dál....

Moc děkuji za to, že jsem mohla a můžu být jednou ze tvých žákyň .
Tereza, Praha 2013

ahoj Lucie,
hlásim príchod do reality :-)
Víkendový seminár s Tebou bol úžasný!
Doteraz som bola hľadajúca, aby som uzdravila môj vzťah s matkou a skúšala som všetko možné.
Ale až tento seminár bol pre mňa zlomový a začínajú sa mi diať v živote zmeny k uzdraveniu.
Kúpila som si darček i kvetiny, počúvam odporučenú hudbu, chodím v sukni a napísala som list mame. Neskutočne sa mi uľavilo na duši.
Striedajú sa mi stavy hnevu so stavmi úžasu a nadšenia.
Dnes ráno som mala pocit, že vidím vôkol seba všetku tú krásu, ktorú stvoril Boh.
Akoby sa mi otvorili oči a videla som to, čo som doteraz nevidela.
Som sebavedomejšia, strácam zábrany konať a hovoriť. Nemusím sa už toľko nútiť do akcie. Som spontánnejšia.
Mame aj mojim nepriateľom som už dávno odpustila, ale teraz som mala pocity lásky voči nim.

Katka

Milá Lucie,

potkaly jsme se na ukázkovém semináři Esence ženy ve studiu Glamour Academy u paní Radky...můj proces znovuzrození dělohy se dal do překotného pohybu. Druhý den jsem byla "mimo" a pořád cítím, jak skrze mé tělo odchází něco starého a bolavého...Děkuji vám i všem ženám, které mi ten den umožnily nastartovat tento proces obnovy....a protože mám kamarádku, které jsem o vás hned řekla, napadlo mě, zda neuvažujete natočit alespoň krátké video s ukázkou svého tance. Myslím si, že to by byl nejrychlejší způsob jak oslovit ženy a dívky, které také touží se znovu spojit se svým ženstvím...ale žádná slova ani rozum jim to nedokážou vysvětlit....mějte se moc fajn! Doufám, že se mi podaří vás znovu potkat na dalším semináři.
Ilona, Praha, 2013

Milá Lucie,

chci Vám napsat, že na čtvrteční večer Loona Dance jsem se od přihlášení moc těšila, ale události posledních dnů přinesly sebou smutek, který se díky tanci ještě prohloubil. Vůbec to nebylo příjemné, ale potřebné a pomohlo mi to rozpoznat některé věci. Určitě bych chtěla absolvovat celý čtyřdílný seminář.
Chci Vám napsat, že jste mě uchvátila svou divokostí, nespoutaností, naprosto projevenou ženskostí, též děkuju moc za nádherné soucitné objetí :-).
Zase se mi potvrdilo to co si myslím........že ženy by měly tančit.....a měly by tančit odmala, už od první třídy.....povinně, třeba místo matiky :-) .Svět by vypadal jinak :-) .
Byla to nádhera....i přes můj smutek jsem viděla tu proměnu na ostatních ženách, kdy na začátku jsme byly ostýchavé a po tanci ty dračice s rozzářenýma očima.
Vidím ohromný smysl v tom, co děláte!

Iveta, Rakovník

ahoj Lucinko,
děkuji Ti mnohokrát za nádherné fotky a kontakty.

Ráda bych Ti ještě jednou moc poděkovala za to, co jsi pro nás připravila. Byl a je to pro mě ještě pořád tak silný zážitek, že i teď když Ti píšu, mi vibruje celé tělo. Jak jsem říkala, vůbec jsem nevěděla, co mě čeká a co se mnou workshop udělá a to co se odehrálo je tak silné a ohromující, že mám pocit, jako bych se chtěla rozlétnout a podělit se o ten nádherný pocit, který ve mně je se všemi ženami.
To podstatné, co jsem si z workshopu odnesla je to, že je nádherné a důležité objevit v sobě tu sílu ženy, být sama sebou, umět se odměnit, projevit se taková jaká jsem, mít se ráda taková jaká jsem a dovolit si se hýčkat a hlavně tu lásku a nadhled, který teď v sobě cítím ještě intenzivněji v sobě umět prožívat každý den a rozdávat ji kolem sebe s pokorou a láskou vůči všem, které potkám.

S láskou
Martina Vašková, Praha 2012

Lucinko,
moc díky za tento úžasný víkend. Nejen za spoustu zážitků, ale i za další vedení na "mé cestě". Je neuvěřitelné jaký dar měnit životy ostatních v sobě máš!
Doufám, že někdy budu mít příležitost oplatit Ti pomoc, sílu a podporu, kterou jsi mi poskytla :-). Moc Moc děkuju.

Tereza Tichá (Loona dance workshop), Praha, 2012

 

Luci,
z workshopu loona dance jsem byla ze srdce nadšená, byl to pro mě užasný zážitek, který mi pomohl jít zas o krok dál ve svém životě. Velice jsem si užila i společnost zúčastněných žen a jsem velice ráda, že jsme si mohly předat navzájem energii, která byla velice vyrovnaná a povzbuzující. Myslím si, že v dnešní hektické a chaotické době je důležité se cítit dobře především uvnitř a takovýmto způsobem "terapie" by si měl projít každý, kdo cítí, že nezvládá nátlak dnešního společenství či jiná úskalí života.Cítím se v pohodě a vyrovnaná se vším co ke mně přichází, ať v pozitivním nebo negativním smyslu a proto workshop doporučuji všem, kteří se chtějí cítit jako já.

Martina K., Praha 2012

ahoj Lucie,
minulý workshop Loona Dance mi dal tak hodně, že mi snad ani nestačí slova, abych to přesně popsala. Bylo to pro mě místo, kde jsem se cítila bezpečně, svobodně, viděná a slyšená, nikdo mě nesoudil za to, kdo jsem a jaká jsem. I přes bolestivé chvilky, kdy se mi na povrch klubaly staré šrámy, dobře zašupšené, abych na ně moc neviděla a necítila je, nebo právě proto, že tyhle bolestivé chvilky moc pomohly něco nechat odejít, něco, co mi dělalo v těle i v duši pěknou paseku, to celé vnímám jako místo, společenství, které mi už několik desetiletí v životě moc chybělo.

Děkuju a těším se, že se znovu potkáme:-).
Jana K., Praha 2012

Lucko,
chci poděkovat ještě jednou za úžasný a opravdu přínosný víkend, pořád mi docházejí nové a nové věci, které jsem si v návalu informací nestihla uvědomit v průběhu workshopu. Taky rady, které jsi poslala jsou úžasné, měla jsem super pocit už jen, že jsem si to četla.
Mrzelo mě, že jsem se nestihla se všemi rozloučit, pak mě ale napadlo, že je to jedno, důležité je, že jsme se poznaly, nějakou dobu spolu byly a něco se jedna od druhé naučily. Navíc určitě přijdu na Loona dance, už se moooc těšim.

Kateřina G., Praha (seminář Jedinečná žena) 2012

Milá Lucinko,
dalo by se napsat tolik slov o tom, co jsi pro mne udělala a příběh výše je toho důkazem. Jednoduše Ti z celého srdce prostě děkuji za vše. Myslím, že se budeme potkávat, stále na sobě musím pracovat. Děkuji i tam nahoru, že mi do cesty seslali rovnou Tebe. Že jsem nemusela dobu hledat někoho, kdo mi sedne, protože Ty jsi mi sedla hned. Jsi skvělá a úžasná žena. Máš nádherný dar práce se ženami. Jsi obrovskou inspirací a studnicí vědění. Jsi citlivou oporou, sdílející duší i láskyplnou ochranitelkou. Jsi taková, jaká jsi….jedinečná a nádherná.  S láskou DĚKUJI…….

Loona dance mi dává prožívat svůj život, tak jak si přeji a chci já. Dává mi sílu, lásku, pocit opravdového ženství a nekonečných možností. Mám za sebou již první lekci Loona dance pro mé kamarádky. Většina z nich měla strach přijít, nevěděly, co je čeká. Nicméně odcházely velmi spokojené, rozesmáté, krásné a v tu chvíli šťastné ženy. Jedna se dokonce přiznala, že se dlouho necítila krásná a Loona dance jí ten pocit dal. Já do toho šla s obrovským respektem a otevřeným srdcem. Po vlastním lektorování jsem měla skvělý pocit uvolnění, lásky i spokojenosti. S tak skvělým pocitem po hodinách orientu leckdy neodcházím. Přestože jsem byla lektorkou, tak jsem stále byla jednou z nich.  

Helena, Praha 2013 (výukový kurz Loona dance)

Není snadné dostat do slov, co mi Loona Dance přinesl. Jsou to natolik intenzivní prožitky, že k nim slova nestačí. Loona Dance vás nádherným a jemným způsobem vrací k sobě samým, kousek po kousku máte možnost poznávat mozaiku vašeho vlastního já, objevíte věci, které byste rozumem objevovali měsíce. Poznáte a prožijete, že být ženou neznamená porovnávat se s ostatními ženami, zda jsou krásnější, inteligentnější, štíhlejší, lepší matky, milenky… Protože objevíte svou vnitřní krásu, uvidíte jedinečnou krásu i ostatních žen. Začnete si jich vážit, protože si začnete více vážit samy sebe. Přestanete se tolik soudit a nebude vám vadit, že té nebo té ženě jde to či ono lépe – protože vás to ani nenapadne. Naopak s láskou a úctou oceníte její schopnosti, a pokud víte, že vy je nemáte, rády poprosíte o radu a inspiraci. Zjistíte a prožijete, jak nádherný pocit je, být s ženami ve sdílení a spolupráci a jak tato spolupráce přirozeně a instinktivně funguje – jak je nám ženám přirozená a jak nás (oproti neustálému soupeření) činí šťastnými. Všem ženám bych přála tyto pocity a tuto zkušenost zažít. A vlastně nejen jim – ale i celé společnosti. Protože jak píše Lucie na svých stránkách: Je – li šťastná žena je i šťastný muž a tím celá rodina.
Šťastná rodina tvoří spokojenou společnost.
Tato žena je klíčem k harmonické společnosti.

Lenka P., Loona dance academy