CZ EN

O Loona Dance Academy

Śkola prožitkového tance pro ženy
AKREDITOVANÉ STUDIUM MŠMT
ze dne 11.6.2014, č.j.: 056/2014 - 50

Loona dance je od 25.2.2015 obchodní registrovanou značkou na Úřadu průmyslového vlastnictví na Praze 6.

Akademie je starší označení pro slavnost s programem uměleckého rázu.
LOONA DANCE ACADEMY je právě takovou oslavou zdravých ženských kvalit jako potřebné včlenění do dnešní společnosti.

Loona dance vytvořila v roce 2011 taneční lektorka a lektorka seberozvojových seminářů Lucie Kupcová. Loona dance se stal záhy oblíbeným tanečním večerem pro ženy a velmi rychle se rozšířil. Vysoká návštěvnost lekcí a vzrůstající zájem o vyučování tohoto tance i mimo Prahu vedlo k nápadu vyškolit nové lektorky Loona dance, tzv. Lunární tanečnice, aby mohly dále šířit tento tanec po ČR i SR. V roce 2013 tak vznikla škola Loona Dance Academy a v roce 2015 se stala obchodní společností, jejíž zakladatelkou je Lucie Kupcová.
V roce 2014 se ke škole přidala Zuzana Kodymová, která významně přispěla k vyšší kvalitě obsahu studia, zejména svou osobitou uměleckou a terapeutickou činností. Společně nyní s Lucií provází ženy ročním studiem.
Od roku 2013 absolvovalo studium LOONA DANCE ACADEMY něco přes 30 studentek v ČR a SR, z nich akreditováno jako Loona Dance lektorka bylo 15 žen. Nyní se dalších 23 žen školí.

Je vůbec první založenou školou, i jedinou s akreditovanou výukou tance nové doby pro ženy, tj. prožitkem.

Úvodem a filosofie školy
Žijeme v tzv. levo - hemisférové společnosti, orientované pouze na výkon, produktivitu, boje, moc a cíle. Z velké většiny jednáme jen z této hemisféry, tj. z mužského principu a dochází tak k nerovnováze polarit ve vnitřním i vnějším světě. Ať chceme či nechceme si to připustit, jsme my ženy zásadně a do velké míry tímto způsobem života ovlivňované a naše zdravé ženství a síla, která muže inspiruje se vytratila.

Důsledkem této nerovnováhy jsou např. problémy v partnerství, sexualitě (slabá přitažlivost), single styl života či onemocnění ženských orgánů, problémy s otěhotněním atd. Toto jsou jen základní důsledky odpojení dnešní ženy od své zdravé ženské energie, kvalit, síly, od své pravé hemisféry.

Řešením je tedy vrátit do současné společnosti zdravé ženské kvality, uvědomit si svou ženskou podstatu, rozvíjet svou pravou hemisféru a zároveň si zvědomovat své mužské kvality. Tím navracíme opět do života rovnováhu a spokojenost. Být si vědoma toho, kdy je třeba prožívat ženské kvality (anima) a kdy mužské (animus). To je vědomé ženství a počátek kontaktu se svým pravým Já.
Nabudeme tak své síly, poznáme svou jedinečnost a rozvineme schopnost tvořit/zhmotňovat/realizovat. Posílíme tak sebe - vědomí, sebeúctu, sebedůvěru. Toto jsou základní pilíře zdravé sebelásky, díky které pocítíme svou sebe - hodnotu. Ženy si tak rozpomenou na posvátnost svého ženství, svých darů a schopností a opět mohou inspirovat muže, kteří pak mohou vytvořit svět, ve kterém se budeme cítit všichni dobře. Je to cesta a tato škola je další takovou navigací pro nás ženy na této cestě ke svému pravému Já.

Když žena mění své vnitřní pocity, začíná se cítit jinak. A tím mění nejen vztah k sobě, ale i vše kolem sebe a svůj život.

Je – li šťastná žena je i šťastný muž a tím celá rodina.
Šťastná rodina tvoří spokojenou společnost.
Tato žena je klíčem k harmonické společnosti.
A toto je filosofie a záměr LOONA DANCE ACADEMY.

 

VÍCE O STUDIU