CZ SK EN

Úvod

 
OTEVŘENO PŘIHLÁŠKÁM - ročník 2019 - 2020!
 

Protanči se ke své jedinečnosti, ke své ženské esenci.

Rozvoj vědomého ženství a tvořivosti prostřednictvím lunárního tance.
1. VARIANTA - PROŽITKOVÝ TANEC - AKREDITOVANÝ LEKTORSKÝ VÝCVIK MŠMT
 2. VARIANTA - SEBEROZVOJ - SEBEPOZNÁVACÍ PROGRAM OŽIVENÁ ŽENA